Videregående skole i utlandet

Er du selvstendig og eventyrlysten? Vil du oppleve mer og bli mer? Selv om du går på videregående kan du ta et kortere eller lengre opphold i utlandet. Nedenfor har vi nevnt noen ordninger som er spesielt beregnet på elever i videregående skole.

Finansiering

Lånekassen gir vanligvis bare støtte til utveksling på Vg2 i land utenfor Norden. Det finnes imidlertid enkelte unntak, blant annet de ordningene vi omtaler under. Ønsker du å ta hele eller deler av videregående i et annet nordisk land, kan Lånekassen gi støtte til opplæringen dersom den er offentlig godkjent i studielandet og godkjent av landets egen ”Lånekasse”.

Les mer om støtte til videregående opplæring på Lånekassens nettsider .

Ta hele eller deler av videregående i Frankrike

Tar du deler eller hele videregående i Frankrike lærer du både et nytt språk og kultur, og får mange nye venner.

Undervisningen er også tilpasset norsk pensum i noen fag slik at de norske elevene fortsatt har sjanse til å studere videre i Norge og får generell studiekompetanse ved fullført videregående. I noen tilfeller vil en norsk adjunkt eller lektor være til stede og fungere som en lærer og organisator. Felles for alle alternativene er at elevene følger et obligatorisk 4-ukers forkurs i fransk, matematikk og Frankrike-kunnskap i Norge før avreise.

Les mer om videregående i Frankrike

United World Colleges

På United World College lever og lærer du sammen med engasjerte ungdommer fra hele verden. All undervisning foregår på engelsk. Du får International Baccalaureate (IB) Diploma Program etter fullført utdanning. IB er en anerkjent 2-årig videregående utdanning som gir generell studiekompetanse. Med et oppnådd IB-diplom kan du komme inn på universiteter og høyskoler over hele verden. 

Les mer om United World Colleges

Andre muligheter

I tillegg til ordningene nevnt her, finnes det flere programmer du kan reise ut gjennom dersom din skole deltar. 

Les mer støtteordninger på Dikus nettsider .

Utveksling gjennom utvekslingsorganisasjon

Du kan ta et år av videregående i utlandet gjennom en utvekslingsorganisasjon. For å få støtte fra Lånekassen, må du reise gjennom en utvekslingsorganisasjon som er godkjent av Diku. Året i utlandet må også forhåndsgodkjennes av skolen din. Ta kontakt med rådgiveren på din skole for mer informasjon om kravene til forhåndsgodkjenning. Se eksempelforslag til mal for forhåndstilsagn her . Søknad om utveksling sendes til utvekslingsorganisasjonen.

Se Dikus nettsider for oversikt over godkjente utvekslingsorganisasjoner.

Utveksling gjennom skolen din

Du kan reise på utveksling gjennom et godkjent samarbeidsprogram mellom en norsk videregående skole eller fylkeskommune og en utenlandsk videregående skole.

Se på Dikus nettsider om din skole eller ditt fylke har et samarbeidsprogram.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern