UWC - United World Colleges

Videregående opplæring

SØKNADSFRIST ER 25. JANUAR KL. 23:59

UWC består av 17 internasjonale videregående skoler hvor du lever og lærer du sammen med engasjerte ungdommer fra hele verden. All undervisning foregår på engelsk, og studieretningen som tilbys er International Baccalaureate (IB) Diploma Programme . IB er en internasjonalt anerkjent eksamen med høy standard.

Etter årene dine på UWC har du gode venner over hele verden!

I hvilke land er det UWC-skoler?

40 norske elever tas ut til skoler i Kina, Japan, Armenia, Wales, Canada, Italia, USA (New Mexico), Eswatini (Swaziland), Tanzania, Hong Kong, Thailand, India, Costa Rica, Nederland, Tyskland og Fjaler i Sogn og Fjordane. 

En nominasjonskomité vurderer hvilke søkere som innstilles til de forskjellige skolene. Det betyr at du ikke kan velge hvilken skole du skal gå på, men du kan fremme ønsker når du fyller ut søknadskjema.

UWC Atlantic college UK

Elever ved UWC Atlantic College i Wales (UK)

Hva koster det å gå på en UWC-skole?

Skolepengene ved UWC-skolene varierer fra 100-400 000 kr i året, og i snitt koster en elevplass rundt 200 000 kr i året. Dette inkluderer skolepenger, kost, losji og alt skolemateriell.

Selv om skolepengene varierer mellom skolene, er egenandelen lik uavhengig av skole. Egenandelen har variert de siste årene, grunnet økte skolepenger og valutasvingninger. Egenandelen fra 2020 vil være 40 000 kr per skoleår.

Hvem kan søke opptak til UWC?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne søke deg til UWC:

1. Du må fylle 17 år det kalenderåret du søker. Elever som er yngre enn 17, men allikevel går i 1. klasse på vgs eller tilsvarende kan søke. Elever som er eldre en 17 kan få innvilget dispensasjon fra alderskravet dersom det er spesielt tungtveiende grunner til det. Vennligst ta kontakt med Diku på uwc@diku.no i god tid før søknadsfristen for vurdering dersom dette er aktuelt.

2. Du må oppfylle én av disse tre:

  • være tatt opp i 1. klasse ved en norsk videregående skole, på ett av følgende programmer: (1) studiespesialiserende (allmenne-/økonomiske fag); (2) idrettsfag; (3) musikk, dans og drama; (4) kunst, design og arkitektur; (5) medier og kommunikasjon; (6) forberedende studieprogram til International Baccalaureate (Pre-IB); eller
  • ha sluttført eller være tatt opp på [● siste år] av International Baccalaureate’s «Middle Years Programme» (IB-MYP), ved en norsk skole; eller
  • være tatt opp på et program ved norske friskoler (Montessoriskoler, Steinerskoler og lignende), og kunne fremlegge en signert skriftlig bekreftelse fra skoleledelsen på at det aktuelle programmet er akademisk ekvivalent med minst ett av de alternativ som er nevnt i (1) til (6) ovenfor.

3. Du må enten ha norsk som morsmål, eller kunne dokumentere gode norskkunnskaper.

4. Du må være norsk statsborger eller ha krav på Lånekassestøtte som barn av EU-/EØS-borger, samt ha fast bopel i Norge på søknadstidspunktet.

5. Du kan ikke ha søkt opptak til UWC gjennom den norske nasjonalkomiteen tidligere. På grunn av likebehandlingsprinsippet vil søkere ikke bli vurdert to ganger til opptak ved UWC, selv om kriteriene ovenfor i noen tilfeller åpner for at man kan søke to år på rad.

Personer som har varig opphold i Norge som flyktning, eller i kraft av reglene om familiegjenforening, kan søke om opptak til Red Cross Nordic United World College i Fjaler. For slike kandidater vil kravene til alder, utdanningsbakgrunn og språkkunnskaper vurderes konkret.

Unge elever ved UWC skolen i Fjaler

Pensum på UWC kan være mer krevende enn i norske skoler. Samtidig har det sine fordeler: større frihet til å velge egne fag og forme sin egen skolehverdag

Hvordan søke UWC?

Dersom du ønsker å søke opptak til UWC, fyller du et elektronisk søknadsskjem a. Følgende vedlegg er obligatoriske, og må legges ved søknaden: 

1)  Signaturskjema (Signature sheet)
2) Vitnemål fra ungdomsskole 
3) Nylig tatt portrettbilde
4) Kopi av pass 
5) Terminkarakterer fra VG1

Søknadsfrist for UWC er 25. januar kl. 23.59

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) | Copyright © 2020
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern