UWC - United World Colleges

Videregående opplæring

SØKNADSFRIST ER 25. JANUAR KL. 23:59

UWC består av 18 internasjonale videregående skoler hvor du lever og lærer du sammen med engasjerte ungdommer fra hele verden. All undervisning foregår på engelsk, og studieretningen som tilbys er International Baccalaureate (IB) Diploma Programme . IB er en internasjonalt anerkjent eksamen med høy standard.

Etter årene dine på UWC har du gode venner over hele verden!

I hvilke land er det UWC-skoler?

40 norske elever nomineres til skoler i Kina, Armenia, Wales, Canada, Italia, USA (New Mexico), Eswatini (Swaziland), Tanzania, Hong Kong, India, Costa Rica, Nederland, Tyskland og Fjaler i Sogn og Fjordane.  

En nominasjonskomite vurderer hvilke søkere som nomineres til de forskjellige skolene. Det betyr at du ikke kan velge hvilken skole du skal gå på, men du oppgir ønsker når du fyller ut søknadsskjema.

UWC Atlantic college UK

Elever ved UWC Atlantic College i Wales (UK)

Hva koster det å gå på en UWC-skole?

Skolepengene ved UWC-skolene varierer fra 100-400 000 kr i året, og i snitt koster en elevplass rundt 200 000 kr i året. Dette inkluderer skolepenger, kost, losji og alt skolemateriell.

Selv om skolepengene varierer mellom skolene, er egenandelen lik uavhengig av skole. Egenandelen har variert de siste årene, grunnet økte skolepenger og valutasvingninger. Egenandelen for 2020 var på 40 000 kr per skoleår.

Hvem kan søke opptak til UWC?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne søke deg til UWC:

1. ALDERDu må som hovedregel fylle 17 år det kalenderåret du søker opptak til. Elever som er yngre enn 17, men allikevel går i 1. klasse på VGS eller tilsvarende kan søke. Elever som er eldre enn 17 kan få innvilget dispensasjon fra alderskravet dersom det er spesielt tungtveiende grunner til det. Vennligst ta kontakt med Diku på uwc@diku.no  i god tid før søknadsfristen for vurdering dersom dette er aktuelt. 

2. UTDANNINGSBAKGRUNN: Du må oppfylle ett av følgende krav:
a)    Du er tatt opp i 1. klasse ved en norsk videregående skole på ett av følgende programmer: (1) studiespesialiserende (allmenne-/økonomiske fag); (2) idrettsfag; (3) musikk, dans og drama; (4) kunst, design og arkitektur; (5) medier og kommunikasjon; eller (6) forberedende studieprogram til International Baccalaureate (Pre-IB); eller 
b)    Du har sluttført eller er tatt opp på siste år av International Baccaleureate «Middle Years Programme» (IB-MYP) ved en norsk skole; eller 
c)    Du er tatt opp på et program ved norske friskoler (Montessoriskoler, Steinerskoler og lignende), og kan fremlegge en signert skriftlig bekreftelse fra skoleledelsen på at det aktuelle programmet er akademisk tilsvarende minst ett av alternativene som er nevnt i punkt (a) ovenfor. 
d)    Hvis du har annen utdanningsbakgrunn som du mener gjør deg kvalifisert til å søke, må du få denne forhåndsgodkjent av Diku før du søker om opptak på UWC. I et slikt tilfelle må du ta kontakt med Diku på uwc@diku.no  i god tid før søknadsfristen utløper.

3. TILKNYTNING TIL NORGE: Du må enten ha norsk som morsmål eller kunne dokumentere gode norskkunnskaper. I tillegg må du ha fast bopel i Norge. Unntak kan gjøres i spesielle tilfeller hvor opphold i utland er midlertidig. Ta kontakt med Diku på uwc@diku.no  i god tid før søknadsfristen om du ikke bor i Norge på det tidspunktet du søker. Formålet med dette kriteriet er at de som søker på UWC gjennom den norske nominasjonsprosessen er kandidater som vil være gode representanter for Norge.

4. KRAV PÅ LÅNEKASSESTØTTE: Du må være norsk statsborger eller ha krav på Lånekassestøtte som barn av EU-/EØS-borger. 

5. FØRSTEGANGSSØKER: Du kan ikke ha søkt opptak til UWC gjennom den norske nasjonalkomiteen tidligere. For å sikre en rettferdig søknadsprosess kan du ikke søke på UWC gjennom den norske nasjonalkomiteen mer enn én gang, selv om kriteriene ovenfor i noen tilfeller åpner for at man kan søke to år på rad. 

Personer som har varig opphold i Norge som flyktning, eller i kraft av reglene om familiegjenforening, kan søke om opptak til Red Cross Nordic United World College i Fjaler. For slike kandidater vil kravene til alder, utdanningsbakgrunn og språkkunnskaper vurderes konkret.

Unge elever ved UWC skolen i Fjaler

Pensum på UWC kan være mer krevende enn i norske skoler. Samtidig har det sine fordeler: større frihet til å velge egne fag og forme sin egen skolehverdag

Hvordan søke UWC?

Dersom du ønsker å søke opptak til UWC, fyller du et elektronisk søknadsskjema . Følgende vedlegg er obligatoriske, og må legges ved søknaden: 

1)  Signaturskjema (Signature sheet)
2) Vitnemål fra ungdomsskole 
3) Nylig tatt portrettbilde
4) Kopi av pass 
5) Terminkarakterer fra VG1

Søknadsfrist for UWC er 25. januar kl. 23.59

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) | Copyright © 2021
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern