UWC - United World Colleges

Har du lyst til å gå IB-linjen på Vg2 og Vg3 ved en internasjonal skole? Da kan UWC være noe for deg!

Følg gjerne UWC Norge på Instagram !

Videregående opplæring

SØKNADSFRIST ER 25. JANUAR KL. 23:59

Hva er UWC?

UWC er en utdanningsbevegelse som fremmer fred og bærekraftig utvikling. UWC består av 18 internasjonale videregående skoler hvor du lever og lærer du sammen med engasjerte ungdommer fra hele verden. All undervisning foregår på engelsk, og studieretningen som tilbys er International Baccalaureate (IB) Diploma Programme . IB er et internasjonalt anerkjent vitnemål med høy standard. UWC-skolegangen tilsvarer norsk Vg2 og Vg3. 

Etter årene dine på UWC har du gode venner over hele verden!

Les gjerne mer på UWC Norge sine nettsider: www.uwc.no  

I hvilke land er det UWC-skoler?

Hvert år nomineres 40 norske elever et utvalg av de 18 UWC-skolene rundt om i verden. Det finnes UWC-skoler i Armenia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Costa Rica, Eswatini, Hongkong, India, Italia, Japan, Kina, Nederland, Norge (Fjaler i Vestland), Singapore, Storbritannia (Wales), Tanzania, Thailand, Tyskland og USA (New Mexico).

En nominasjonskomite vurderer hvilke søkere som nomineres til de forskjellige skolene. Det betyr at du ikke kan velge hvilken skole du skal gå på, men du kan oppgi ønsker i søknadsprosessen. Merk at det ikke nomineres norske elever til alle de forskjellige skolene hvert år.

UWC Atlantic college UK

Elever ved UWC Atlantic College i Wales (UK)

Hva koster det å gå på en UWC-skole?

Skolepengene ved UWC-skolene varierer fra 100-400 000 kr i året, og i snitt koster en elevplass rundt 200 000 kr i året. Dette inkluderer skolepenger, kost, losji og alt skolemateriell.

Selv om skolepengene varierer mellom skolene, er egenandelen lik uavhengig av skole. Egenandelen har variert de siste årene, grunnet økte skolepenger og valutasvingninger. Egenandelen for 2022 var på 40 000 kr per skoleår.

Hvem kan søke på UWC?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne søke deg til UWC. Vær obs på at det er oppdaterte søknadskriterier for 2023.

1. ALDERDu må fylle 16, 17 eller 18 år i løpet av det året du søker opptak til. Merk at ved noen av skolene er det egne aldersgrenser som nominasjonskomiteen må forholde seg til. Se her  for skolenes aldersgrenser.

2. UTDANNING: Du må oppfylle alle tre kravene om utdanningsbakgrunn:

  • Du går eller har fullført enten norsk Vg1 eller siste år på International Baccalaureate «Middle Years Programme» (IB-MYP-5). 
  • Du må ha standpunktkarakter i norskfaget fra norsk 10. klasse og/eller terminkarakter i norskfaget på Vg1-nivå/IB-MYP-5-nivå. 
  • Du må, på det tidspunktet søknadsfristen utgår, ha gått minst to av de siste fem årene på skole i Norge. 

3. RETT PÅ LÅNEKASSESTØTTE: Du må, på det tidspunktet søknadsfristen utgår, enten være norsk statsborger eller ha krav på Lånekassestøtte til utdanning i utlandet som barn av EØS-/EFTA-arbeidstaker med opparbeidede rettigheter i Norge.

Unge elever ved UWC skolen i Fjaler

Pensum på UWC kan være mer krevende enn i norske skoler. Samtidig har det sine fordeler: større frihet til å velge egne fag og forme sin egen skolehverdag

Hvordan søker man på UWC?

Du bør beregne god tid på søknaden. Søknadsskjema for søknadsrunden 2023 vil være tilgjengelig i HK-dirs elektroniske søknadsportal Espresso  innen 25. oktober 2022. 

Søknadsveiledning:
  1. Gå inn på Espresso
  2. Klikk på "Registrering" og fyll ut "Brukerregistrering". (Dersom du ikke får epost med passord med en gang, må du huske å sjekke søppelboksen din i tilfelle spamfilter)
  3. Logg deg på i Espresso.
  4. Trykk på "UWC" under "Programmer med åpne søknadsfrister"
  5. Fyll ut alle obligatoriske informasjonsfelt og fritekstfelt i søknadsskjema. Les alle spørsmål i søknaden nøye.
  6. Husk å lagre underveis. Du kan logge deg av og fortsette med søknaden på et senere tidspunkt helt til du er fornøyd med innholdet.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden må inneholde følgende vedlegg:

1)  Signaturskjema (Signature sheet)  (oppdatert versjon for 2023 kommer)
2) Kopi av pass
3) Vitnemål fra ungdomsskole - må inneholde oversikt over fravær, orden og oppførsel
4) Terminkarakterer fra Vg1/IB-MYP-5 - må inneholde oversikt over fravær, orden og oppførsel

Søknadsfrist for UWC er 25. januar kl. 23.59

Vil du vite mer?

Sjekk gjerne ut UWC Norge sine nettsider for mer informasjon om UWC: www.uwc.no

Om du har spørsmål om UWC-bevegelsen eller hvordan det er å gå på UWC, ta gjerne kontakt med UWC Norge direkte på epost info@no.uwc.org  eller telefon 466 77 071.

Om du lurer på noe angående søknaden eller nominasjonsprosessen, ta kontakt med HK-dir på epost uwc@hkdir.no  eller telefon 55 30 38 00.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern