Studieforberedende kurs i fransk

Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen (Office Franco-Norvégien d'Echanges et de Coopération-OFNEC) tilbyr studieforberedende intensivkurs i fransk med fire ukers varighet før ordinær studiestart i Frankrike. Kurset er eksplisitt strukturert som studieforberedende kurs, noe som gjør det særdeles velegnet for studenter som skal ha et uvekslingsopphold i Frankrike (for eksempel gjennom Erasmus?) eller studenter som vil forberede seg til gradsstudium i Frankrike. Opptak til intensivkurset administreres av Universitetet i Bergen, og søknadsfrist for 2019 er 20.juni. Klikk for mer informasjon om studieforberedende intensivkurs i fransk

20.juni 2019

Formål med kurset

Emnet er etablert som et tilbud for studenter som skal ha et utvekslingsopphold i Frankrike (for eksempel gjennom Erasmus+) eller studenter som vil forberede seg til videre gradsstudium i Frankrike. Det er likevel også åpnet for andre studenter ved norske universitet.

Kurset er delt inn i to nivå. En plasseringstest den første kursdagen hjelper deg med å avgjøre om du har meldt deg på riktig nivå.

For mer informasjon om mål og innhold i kurset.

Anbefalte forkunnskaper:

Nivå 1 er rettet mot deg som har følgende forkunnskaper i fransk:

  • To år med fransk nivå 1 eller C-språk eller ett år med B-språk fra videregående skole.
  • Fransk som tilvalgsspråk (tre år) fra grunnskolen
  • Dokumenterte kunnskaper som svarer til punktene over

Nivå 2 er rettet mot deg som har følgende forkunnskaper i fransk:

  • Tre år med C-språk fra videregående skole
  • To år med B-språk fra videregående skole
  • Dokumenterte kunnskaper som svarer til punktene over

Søknadsfrist og søknadsskjema

I 2019 starter det forberedende språkkurset mandag 5.august og går frem til fredag 30.august 2019

Det søkes til UiB og søknadsfrist for 2019 er 20.juni 2019 . Søknadsskjema for 2019 finnes her .

Kostnader og finansiering

Språkkursene i Caen koster 9 000 kroner. 

Alle som er tatt opp til gradsstudier eller utvekslingsopphold i Frankrike (et halvt eller ett års opphold som del av en norsk grad) kan søke Lånekassen om språkstipend . Studerer du fransk språk i Norge, kan du ikke få språkstipend.  

Lånekassens nettsider finner du mer informasjon om studiefinansiering.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2022
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern