Offentlig og kvalitetssikret

Studieforberedende kurs i fransk

Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen (Office Franco-Norvégien d'Echanges et de Coopération-OFNEC) tilbyr studieforberedende intensivkurs i fransk med fire ukers varighet før ordinær studiestart i Frankrike. Kurset er eksplisitt strukturert som studieforberedende kurs, noe som gjør det særdeles velegnet for Erasmus+-studenter og gradsstudenter.

06.juni 2017 kl.12

Formål med kurset

Studentene skal utvikle sin muntlige og skriftlige kompetanse og få en innføring i franske samfunnsforhold, slik at de blir i stand til å kommunisere på fransk og å studere ved et fransk universitet. Kurset tar sikte på:

 • Øve opp studentenes ferdigheter i muntlig fransk.
 • Øve opp studentenes lytteforståelse, slik at de kan få bedre utbytte av forelesninger på fransk.
 • Forbedre studentenes leseferdighet gjennom lesing av varierte tekster.
 • Øve opp studentenes skriveferdighet, slik at de kan skrive enkle fremstillinger og ta notater på fransk.
 • Øke studentenes kunnskaper om, og forståelse av, fransk kultur og samfunn.

Hvem kan søke?

Studenter som skal ha et utvekslingsopphold i Frankrike (for eksempel gjennom Erasmus+) eller studenter som vil forberede seg til videre gradsstudier i Frankrike.

Kursbeskrivelse og opptakskrav

Kurset er delt inn i to nivåer, Fransk som redskapsfag I og II. En plasseringstest den første kursdagen hjelper deg med å bestemme hvorvidt du har meldt deg på riktig nivå.

Fransk som redskapsfag I (FRAR 1)

Fransk som redskapsfag II (FRAR 2)

Kurset er intensivt. Det undervises mellom 20 og 25 timer per uke.

Opptakskrav:

FRAR 1 er beregnet for deg som har følgende forkunnskaper i fransk:

 • To år med fransk nivå I eller C-språk eller ett år med B-språk fra videregående skole
 • Fransk som tilvalgsspråk (tre år) fra grunnskolen
 • Dokumenterte kunnskaper tilsvarende punktene ovenfor

Kurset er intensivt. Det undervises mellom 20 og 25 timer per uke.

Mål og innhold:

Studentene skal utvikle sin muntlige og skriftlige kompetanse og få en innføring i franske samfunnsforhold, slik at de blir i stand til å kommunisere på fransk og å studere ved et fransk universitet.

Kurset består av følgende moduler:

 • Praktisk fransk, muntlig og skriftlig
 • Grammatikk
 • Fransk kultur og samfunn

Vurdering og eksamen:

 • Korte skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner
 • En prosjektoppgave på tre sider basert på intervjuer
 • Avsluttende skriftlig eksamen på to timer og en kort muntlig prøve

Etter en samlet vurdering av de to delene av den avsluttende eksamen gis det bokstavkarakter.

Kurset er intensivt. Det undervises mellom 20 og 25 timer per uke.

Opptakskrav:

FRAR 2 er beregnet for deg som har følgende forkunnskaper i fransk:

 • FRA 0100 ved Universitetet i Oslo eller et tilsvarende emne ved et annet universitet
 • Et visst grunnlag i fransk fra før, eksempelvis:
  • Tre år med C-språk fra videregående skole
  • To år med B-språk fra videregående skole
  • Dokumenterte kunnskaper tilsvarende punktene ovenfor

Mål og innhold:

Kurset kombinerer muntlige og skriftlige øvelser basert på aktuelle samfunnsdebatter i dagspressen, samtidig som det skal gi økte grammatiske kunnskaper.

Kurset består av følgende moduler:

 • Praktisk fransk, muntlig og skriftlig
 • Grammatikk
 • Fransk kultur og samfunn

Vurdering og eksamen:

 • Korte skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner
 • En prosjektoppgave på seks sider basert på intervjuer
 • Avsluttende skriftlig eksamen på fire timer og en kort muntlig prøve

Etter en samlet vurdering av de to delene av den avsluttende eksamen gis det bokstavkarakter.

Studenter som ønsker det kan få utstedt kursbevis fra Fransk-norsk senter.

FRANSK som redskapsfag II regnes som likeverdig med FRA1000 – Fransk språkbruk ved Universitetet i Oslo.

Søknadsfrist og søknadsskjema

I 2017 starter det forberedende språkkurset 7. august og går frem til 1. september 2017

Det søkes til UiB og søknadsfrist for 2017 er 6.juni kl.12 . Søknadsskjema for 2017 finnes her .

Kostnader og finansiering

Språkkursene i Caen koster 6 000 kroner. 

Alle som er tatt opp til gradsstudier eller utvekslingsopphold i Frankrike (et halvt eller ett års opphold som del av en norsk grad) kan søke Lånekassen om språkstipend . Studerer du fransk språk i Norge, kan du ikke få språkstipend.  

Lånekassens nettsider finner du mer informasjon om studiefinansiering.

Alle studentene blir innlosjert i studentbyen i Caen og prisen for hele oppholdet blir ca. 450 €.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Senter for Internasjonalisering av utdanning (SIU) | Copyright © 2018
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern