Nordplus studentutveksling

Nordplus høyere utdanning tilbyr stipender til studenter og lærere slik at de kan studere eller undervise ved andre nordiske universiteter og høgskoler.

I tillegg kan utdanningsinstitusjonene søke om økonomisk bidrag til nordisk-baltiske utdanningsprosjekter, som for eksempel felles studieprogram, kortere intensivkurs eller andre typer samarbeid.

Nordplus ble introdusert i 1988 som et nordisk samarbeidsprogram og ble i 2008 utvidet til å gjelde også de baltiske landene.

Studentutveksling

Med stipend fra Nordplus kan du ta deler av studiet og/eller et praksisopphold i et annet nordisk eller baltisk land. Utenlandsoppholdet er en integrert del av fagplanen ved ditt norske lærested og utenlandsoppholdet skjer uten tap av tid. For å kunne søke om Nordplus-stipend må hjemmeinstitusjonen din være deltaker i Nordplus-programmet, og du må ha fullført minst ett år av dine studier.

Nordplus-programmet og Erasmus+ er bygget opp etter samme lest. Studieoppholdet i utlandet er forhåndsgodkjent av relevant fagavdeling på ditt studiested. Du får hjelp til å tilrettelegge ditt studieopphold ved lærestedet ute, og du får hjelp til å finne studentbolig.

Nettverk

Samarbeidet innen Nordplus-programmet er organisert i et nettverk av samarbeidende læresteder i flere nordiske land, inkludert de baltiske landene. Utvekslingen skjer i hovedsak innenfor nettverket.

Nordplus-stipend og reisestøtte

Som deltaker i Nordplus-programmet, kan du få støtte til reise og støtte til opphold på inntil 200 Euro per måned. Studieoppholdet kan vare fra en uke til ett år. Dette kommer i tillegg til vanlig studiefinansiering som du kan få fra Lånekassen som ordinær student ved en norsk institusjon. Du kan også få reisestøtte fra Lånekassen .

For nærmere informasjon om søknadsprosedyre og muligheter innenfor Nordplus, ta kontakt med internasjonalt kontor på ditt studiested.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern