Johan Jørgen Holst Minnefond

Utlysningen gjelder stipend til én student for studier på bachelornivå i statsvitenskap ved Columbia University i New York City. Stipendet er på $10 000 per år.

Høyere utdanning – helgrad

Søknadsfrist er 1. januar 2019

Holst-stipendet ble etablert i 1994 til minne om tidligere utenriksminister Johan Jørgen Holst, som selv studerte" Political science" ved Columbia College.

Columbia College er en del av Columbia University, som regnes som et av verdens beste universiteter. Det ble grunnlagt i New York i 1754, og ligger i på Upper West Side av Manhattan. Hele fire amerikanske presidenter har studert ved Columbia, deriblant president Barack Obama, som fikk sin bachelorgrad i statsvitenskap fra Columbia College i 1983.

Stipendet tildeles én norsk student for inntil fire års studier i statsvitenskap (political science) ved Columbia College . Studenten er ment å fullføre en bachelorgrad ved Columbia og begynner enten som førsteårs-student eller som overførings-student på bakgrunn av et nylig påbegynt relatert studium i Norge.

Krav til søker:

  • Søker må være norsk statsborger
  • Søker må ville studere "political science" ved Columbia
  • Søker må være ferdig med videregående skole sommeren 2019 eller gå første år av en høyere utdannelse i relatert fagfelt

Økonomi

Om Columbia velger deg ut til Holst stipendet, vil du få $ 10 000 i Holst stipend fra norske myndigheter. I tillegg vil Columbia selv vurdere om du trenger ekstrastøtte fra dem, ut fra din finansielle situasjon, som du oppgir informasjon om i søknaden. Columbia vil kunne gi opp til $ 10 000 ekstra, slik at søker totalt potensielt vil kunne få opp til $ 20 000 i stipend på bakgrunn av ordningen.  

Statens Lånekasse for utdanning har også støtteordninger for studier i utlandet. For studier ved Columbia kan man få lån og stipend til skolepenger, reise og livsopphold. Det er verdt å merke seg at Columbia University står på Lånekassens liste over universitet der man kan få tilleggsstipend til skolepenger . Om man får full pott på Holst tildeling, vil derfor en stor del av kostnadene ved å ta en grad i statsvitenskap ved Columbia være dekket.

Søknad

Søker må søke rett til Columbia og forholde seg til informasjon i deres søkeportal .

  • Om man søker rett fra videregående skole, må man søke "first year admission", med søknadsfrist 1. januar 
  • Om man alt er student innen fagfeltet, søker man "transfer admission” innen 1. mars
  • Søknaden skal inkludere originale vitnemål fra videregående skole og event. høyere utdanning, om man har påbegynt dette. I tillegg må det med et anbefalingsbrev
  • Søker må i tillegg bevitne fagkunnskaper via en av de standardiserte testene SAT eller ACT
  • Søker må bevitne engelskkunnskaper via enten 1) å ha engelsk som morsmål, 2) å ha gått videregående skole der engelsk er hoved-undervisningsspråk, 3) å ha fått en SAT score i «critical reading/-writing» på minst 700, 4) å ha fått en ACT subscore i engelsk lesing på minst 29 eller 5) å ha bestått ToEFL eller IELTS eksamen

SIU oppfordrer interesserte studenter til å starte søknadsprosessen tidlig, da SAT test kun utføres på gitte datoer og tar tid og forberede. Norske SAT test sentre  fins i Oslo, Stavanger og Flekke i Sogn og Fjordane

Stipendet fornyes 2 eller 3 ganger, avhengig av om man alt har påbegynt studiene eller ikke. Man vil derved få fullført hele bachelorgraden ved Columbia.

Ved søknad til Columbia, må man huske på å klikke av for "need funding" i søknadsskjemaet, for å bli vurdert for Holst stipendet.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2022
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern