Fulbrightstipendet

Fulbright har en rekke stipendordninger for norske statsborgere som ønsker et studie- eller forskningsopphold i USA.

USA

Søknadsfrist er 1. oktober 2020

Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2021-22

Covid19 har naturligvis skapt problemer for årets kull av norske Fulbrightstipendiater - som for alle andre - og vi har tillempet så godt vi kan innenfor rådende restriksjoner; noen har vært nødt til å trekke seg, noen reiser ut først i januar, og andre har valgt å utsette oppholdet til neste år.

Men nå håper vi på bedre tider, ser fremover, og minner om søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for det akademiske året 2021-22: 1. oktober, 2020.

Ca. 40 stipender tilbys, i alle fagfelt på Master, PhD, post-doc og seniorforsker nivå. Stipendbeløpene er ikke fastsatt, men vil variere fra NOK 50.000 til NOK 200.000.

Informasjon om Fulbrightstipender for norske studenter

For studenter er minimum oppholdstid i USA ett akademisk år, med følgende unntak:

  • PhD-studenter (stipendiater) kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder.
  • Som en prøveordning for 2021/22 kan studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder i USA. Dette forutsetter at de har en grad tilsvarende en bachelor innen sommeren før utreise, og at fagene som tas i USA er på graduate-nivå.

Informasjon om Fulbrightstipend for norske forskere

1. oktober er også søknadsfrist for Fulbright Norway Distinguished Arctic Chair Award for 2021-22

Vi håper universiteter og høgskoler vil oppfordre gode kandidater til å søke Fulbrightstipend til USA 2021-22, og er takknemlige om informasjonen kan videreformidles bredt til studenter og tilsatte både internt og på sosiale medier. 

Om stipendet

Siden 1949 har nesten 3700 norske studenter og forskere reist med Fulbright-stipend til amerikanske universiteter og forskningsinstitusjoner. Omtrent 1550 amerikanske stipendiater har hatt forskningsopphold i Norge.

Norge er blant 150 land som har slike utvekslingsavtaler med USA. Blant de drøyt 370,000 mottakerne av Fulbright-stipend finner vi nobelprisvinnere, statsledere, og prominente kvinner og menn innen nær sagt alle fagområder.

  • Studentstipend: Fulbrightstipendet tildeles studenter som ønsker å gjennomføre hel, eller del av, en master- eller doktorgrad i USA. Stipendet gjelder innen alle fagfelt. Stipendbeløpene varierer fra NOK 50.000 til NOK 200.000. Det forutsettes at studiet ikke allerede er påbegynt ved et universitet i USA, og at studiestedet i USA er akkreditert.  Fulbrightstipendet er forbeholdt fulltidsstudier eller forskning i USA. Minimum oppholdstid i USA er ett akademisk år. For mer informasjon om søknadskrav, se her
  • Forskerstipend: Fulbright forskerstipend tilbys norske statsborgere med PhD eller tilsvarende grad, innenfor alle fagområder. Stipend gis for forsknings- og/eller undervisningsopphold i USA av 3-12 måneders varighet. Stipendbeløpene varierer fra NOK 100.000,- til NOK 200.000,-. Det forutsettes at forsknings- eller forelesningsoppholdet ikke allerede er påbegynt i USA. For mer informasjon om søknadsfrist og søknadskrav, se her.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) | Copyright © 2021
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern