Offentlig og kvalitetssikret

Erasmus+ praksisopphold

Høyere utdanning – utveksling

Studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner har mulighet til å reise på praksisopphold i to til 12 måneder gjennom Erasmus+.

Arbeidsplassen kan være en bedrift, organisasjon eller institusjon i Europa. Målet er at du som en del av studiet skal kunne tilegne deg praktiske ferdigheter, kompetanse og forståelse av det europeiske arbeidsmarkedet, noe som gjør at du stiller sterkere på arbeidsmarkedet.

Oppholdet godkjennes på forhånd og kan bli en del av din norske grad. Du taper altså verken tid eller studiepoeng ved å ta et utenlandsopphold gjennom Erasmus+.

 Hvem kan reise?

Alle studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner kan reise på praksisopphold, også førsteårsstudenter. Den potensielle arbeidsplassen kan være en organisasjon, bedrift eller institusjon i et av i alt 33 programland (de 28 EU-landene, EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia), med unntak av EU-institusjoner og EUs forvaltningsorgan. Norske bedrifter, organisasjoner og institusjoner i utlandet kan også ta imot norske praksisstudenter gjennom Erasmus+.

Det er også mulig å ta praksisoppholdet det første året etter endt studium. Du kan ikke få støtte til mer enn totalt tolv måneder på det siste studienivået i utdanningen din og det første året etter endt utdanning. 

 

Stipend

Som praksisstudent i Erasmus+ mottar du et stipend på 450 eller 500 Euro per måned, avhengig av destinasjon. Under et Erasmus+ praksisopphold beholder man vanligvis retten til lån i Statens lånekasse for utdanning. Du kan få Erasmus+-stipend i inntil 12 måneder per studienivå.

 

Har du tilretteleggingsbehov?

Har du funksjonsnedsettelser, kroniske sykdommer eller andre tilretteleggingsbehov kan du få ekstra støtte.

Alle utdanningsinstitusjoner og bedrifter som deltar i Erasmus+ har forpliktet seg til å legge til rette for at studenter som har behov for spesiell tilrettelegging skal kunne reise på utenlandsopphold gjennom Erasmus+. Du vil kunne få ekstra økonomisk støtte dersom du har behov for det, og din norske institusjon vil kunne hjelpe deg med å planlegge oppholdet ditt i utlandet.

Nøkkelen til et vellykket praksisopphold, vil være at du melder fra til din norske utdanningsinstitusjon om dine behov tidlig i prosessen. Da er det tid til å finne frem til gode løsninger sammen med den aktuelle arbeidsplassen for å se hva som skal til av tilpasninger.

 

Godkjenning

Utdanningsinstitusjonen din skal godkjenne et praksisopphold gjennom Erasmus+ som en del av studieløpet, i studiepoeng (ECTS) og/eller i vitnemålstillegget (Diploma supplement). Dette skal gå klart fram i læringsavtalen (Learning agreement for traineeships) som skal signeres av deg, utdanningsinstitusjonen din og praksisbedriften. Du skal videre få en arbeidsbekreftelse (Transcript of work) fra arbeidsplassen når oppholdet er gjennomført, og du skal levere en sluttrapport til utdanningsinstitusjonen.

Vi oppfordrer til bruk av Europass mobilitetsdokumenter . Europass er et europeisk dokument som beskriver den kompetansen en person har tilegnet seg gjennom et utdannings- eller opplæringsopphold i et annet europeisk land. Europass er spesielt relevant for praksisopphold fordi man her kan beskrive læringsutbytte – ferdigheter og kunnskaper kandidaten er i stand til å utføre – i tillegg til eventuelle studiepoeng (ECTS).

 

Hvordan går du fram?

Ønsker du deg praksisopphold og stipend, kontakt din utdanningsinstitusjon. Koordinator på fakultetet/avdelingen eller på internasjonalt kontor skal kunne hjelpe deg med å få en oversikt over muligheter, søknadsfrister og annen relevant informasjon.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) | Copyright © 2019
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern