Erasmus+

Hva er Erasmus+ ?

Erasmus + er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Det er verdens største utdanningsprogram og legger til rette for opphold i og utenfor Europa.

 Målet med Erasmus+ er at man skal få mulighet til å bo i et annet land, lære språk, nye arbeidsmetoder, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring.

 Det er 33 programland i Erasmus+. Norge er med i programmet gjennom EØS avtalen. Nærmere 33.000 norske studenter har deltatt i programmet. 

 

Hvem kan søke?

For at du skal kunne søke på ordningen anbefaler vi deg til å ta kontakt med din utdanningsinstitusjon. Da vil en koordinator på ditt fakultet eller avdeling hjelpe deg med å få en oversikt over muligheter, søknadsfrister og annen relevant informasjon. 

 Det er nemlig videregående skoler, universitet, opplæringskontor og lærebedrifter som søker om Erasmus+. Man reiser altså via lærestedet man er tilknyttet til.

Det betyr at du som student, praktikant, lærling eller lærer kan søke gjennom din skole, bedrift eller opplæringskontor for å delta i Erasmus+.

Hvorfor Erasmus+ utveksling?

 • Forbedre og lære språkferdigheter
 • Bli mer fleksibel - evne til å se løsninger, kreativ og evne til å håndtere kompleksitet og usikkerhet
 •  Bli mer selvstendig – handlekraft og evne til problemløsning
 • Økt selvtillit – tro på egen kompetanse og ferdigheter
 • Bli mer tolerant – respekt for andres kultur og meninger, åpen og nysgjerrig
 • Økt kulturell forståelse – se og oppleve hvordan egen kultur påvirker dine perspektiver og forventinger og evne til å bygge forhold basert på tillit på tvers av kulturer
 • Øke motivasjon til å lære
 • Lære et nytt fag eller fagområde
 • Ha det gøy!
 • Utforske Europa
 • Bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet
 • Få stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen
 • Slippe å betale skolepenger
 • Få stipend til språkkurs
 • Få hjelp til å skaffe bolig
 • Få introduksjonsprogram ved ankomst studiested

Kilde: Erasmus Impact Study: Regional Analysis (2016) 

Utveksling for studenter

Målet med et studieopphold i utlandet gjennom Erasmus+ er å få uttelling både faglig, språklig, kulturelt og personlig. Du betaler ikke skolepenger, du får Erasmus+-stipend samtidig som du kan få støtte fra Lånekassen, du får en språktest og –sertifikat, og du kan få gratis språkkurs.

Når du reiser på utveksling gjennom Erasmus+ godkjennes studieoppholdet ditt på forhånd som en del av graden din, og du går ikke glipp av studieprogresjon. Et utvekslingsopphold gjennom Erasmus+ kan være mellom tre og tolv måneder. 

Stipend

Har du studieopphold gjennom Erasmus+ i Europa mottar du enten 410 eller 460 euro i stipend per måned avhengig av hvor du reiser. For studieopphold gjennom Erasmus+ utenfor Europa er stipendet på 700 euro per måned, i tillegg til reisestøtte.

Under et studieopphold gjennom Erasmus+ beholder du retten til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Du kan få stipend gjennom Erasmus+ til inntil tolv måneder per studienivå (bachelor, master og ph.d.).

Hvordan går du frem?

Ønsker du deg et studieopphold i utlandet og stipend, ta kontakt med din utdanningsinstitusjon. Koordinator på fakultetet/avdelingen eller på internasjonalt kontor skal kunne hjelpe deg med å få en oversikt over muligheter, søknadsfrister og annen relevant informasjon. Hvor du kan dra avhenger av hvilke avtaler ditt norske lærested har. 

Når du reiser på utveksling gjennom Erasmus+ må du fylle ut en læringsavtale (Learning Agreement) før du reiser. Denne skal signeres av deg, en representant fra studiestedet ditt og vertsuniversitetet. Denne avtalen skal sikre at du får ta de avtalte emnene, og at disse emnene vil bli godkjente som en del av graden din i Norge. 

Begrensninger for Erasmus-stipend

Du kan kun få Erasmus-stipend til totalt tolv måneder utveksling på hvert studienivå (bachelor, master eller phd), inkludert det første året etter du har fullført graden din. Det vil si at om du har vært på utveksling i seks måneder på bachelorgraden din, så har du kun mulighet for å få Erasmus-stipend i seks måneder til i løpet av bachelorgraden. Starter du på en mastergrad får du mulighet til å få stipend i tolv nye måneder.

Praksis for studenter

Et praksisopphold gjennom Erasmus+ er en form for utveksling der du kan arbeide eller få opplæring i en organisasjon, institusjon eller bedrift i Europa. Praksisoppholdet må vare mellom to og tolv måneder.

Målet er at studenter som reiser på Erasmus+ praksisopphold skal få praktiske ferdigheter, kompetanse og forståelse av det europeiske arbeidsmarkedet som en del av studiet, og at du dermed stiller sterkere på arbeidsmarkedet. Et Erasmus+ praksisopphold er også en unik mulighet til å skaffe deg internasjonale kontakter og arbeidserfaring.

Praksisoppholdet godkjennes på forhånd på samme måte som studieutveksling, og skal være en del av et gradsstudium – enten som erstatning for obligatoriske emner eller som frie studiepoeng. Du taper altså verken tid eller studiepoeng på å ta et praksisopphold gjennom Erasmus+.

Du kan også reise på Erasmus+ praksisopphold etter at du er ferdig med graden din.

Stipend

Du vil få et Erasmus-stipend på 610 eller 660 euro i måneden avhengig av kostnadsnivået i landet du skal ha praksis i. Når du reiser på et Erasmus+ praksisopphold beholder du vanligvis retten til studielån fra Lånekassen

Hvordan går du frem?

På Erasmus+ praksisopphold må du ha en praksisavtale (Learning Agreement for Traineeships). Denne skal signeres av deg, en representant for studiestedet ditt og arbeidsplassen du skal ha praksis ved før du reiser ut. Denne avtalen sikrer at praksisoppholdet blir godkjent som en del av studiet ditt.

Hvis du ønsker å reise ut etter at du er ferdig med graden din må du avtale praksisoppholdet og signere praksisavtalen mens du fortsatt er gradsstudent. Selve praksisoppholdet kan gjennomføres innen tolv måneder etter at du har avsluttet graden. Da gjelder samme regler som for vanlige praksisopphold, men det er ikke et krav om at oppholdet skal inngå som en del av graden din.

I noen tilfeller har studiestedene i Norge praksisavtaler med partnere i andre land, men i de fleste tilfeller må du selv finne en bedrift, organisasjon eller institusjon der du ønsker å gjennomføre praksisen, og så få dette godkjent av studiestedet ditt. Ta kontakt med studiestedet ditt for å høre hvilke avtaler som finnes og hvordan du skal gå frem. Koordinator på fakultetet/avdelingen eller på internasjonalt kontor skal kunne hjelpe deg med å få en oversikt over muligheter, søknadsfrister og annen relevant informasjon.

Det finnes noen gode nettsider når du skal lete etter praksisplass, for eksempel:

ErasmusIntern.org  

IAESTE Norge

Praktikantstillinger ved norske utenriksstasjoner

Praktikantmuligheter for nordmenn i EU

Begrensninger for Erasmus-stipend

Du kan kun få Erasmus-stipend til totalt tolv måneder utveksling på hvert studienivå (bachelor, master eller phd), inkludert det første året etter du har fullført graden din. Det vil si at om du har vært på utveksling i seks måneder på bachelorgraden din, så har du kun mulighet for å få Erasmus-stipend i seks måneder til i løpet av bachelorgraden. Starter du på en mastergrad får du mulighet til å få stipend i tolv nye måneder.

 

Praksis for lærlinger

Gjennom Erasmus+ kan du som lærling ta deler av læretiden din i Europa. Hvis du drar på et Erasmus+ praksisopphold kan du få arbeidserfaring i et internasjonalt miljø, bli kjent med nye arbeidsmetoder og verktøy, bli kjent med andre kulturer og få mer språkerfaring.

Praksisoppholdet kan vare mellom to uker og tolv måneder.

Stipend

Når du reiser på et Erasmus+ praksisopphold får du tilskudd til reise og boutgifter, som i de fleste tilfeller dekker alle kostnader bortsett fra lommepenger. Om du har et praksisopphold på mer enn tre måneder har du også mulighet til å søke om stipend fra Lånekassen .

Hvordan går du frem?

Ta kontakt med opplæringskontoret ditt eller fylkeskommunen der du bor for å høre hvilke muligheter som finnes for praksisopphold og hvordan du skal gå frem for å ta deler av læretiden din i Europa.

Er du rådgiver eller karriereveileder?

Utdanning i verden i verden er laget spesielt for deg, dine elever eller studenter.

Hvorfor skal dine elever dra ut i verden? Her finner du elev- og studentintervjuer, gode råd fra næringslivet og organisasjons- og arbeidslivet, samt informasjon om land og systemer.

Du finner også lenker til relevante sider hos ANSA og Lånekassen

Bli inspirert!

Hvorfor reise på Erasmus-opphold? Når og hvor skal du reise?

På Utdanning i verden får du offentlig og kvalitetssikret informasjon om utveksling, skoler og studier i utlandet.  Og ikke minst får du masse inspirasjon til hvor du kan reise.

Les intervjuer og se filmsnutter med elever og studenter som har vært på utveksling med Erasmus+. De deler sine erfaringer, råd og tips til hva som kan være lurt å tenke på før og under oppholdet.

Mange arbeidsgivere innen næringslivet, organisasjoner og det offentlige trenger ansatte med internasjonal erfaring, møt noen av dem her på Utdanning i verden og hør hva de har å si.

Sosiale medier

Vi publiserer mye innhold om Erasmus+ i sosiale medier og du kan følge oss på: 

Bruk gjerne vår #hvaventerdupå på dine egne Erasmus+ innlegg i sosiale medier

 

Har du behov for tilrettelegging?

Alle utdanningsinstitusjoner og bedrifter som deltar i ordningen har forpliktet seg til å legge til rette for at studenter skal kunne reise på utenlandsopphold gjennom Erasmus+.

Hvis du har funksjonsnedsettelser, kroniske sykdommer eller andre tilretteleggingsbehov kan du få ekstra støtte. Din norske institusjon vil kunne hjelpe deg med å planlegge oppholdet, og du kan få ekstra økonomisk støtte dersom du har behov for det

Husk å melde fra til din norske utdanningsinstitusjon om dine behov tidlig i prosessen. Det kan være nøkkelen til et vellykket utenlandsopphold.  Da er det tid til å finne frem til gode løsninger sammen med det aktuelle studiestedet eller arbeidsplassen.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern