College of Europe

College of Europe, med studiesteder i Brugge i Belgia og Natolin i Polen, tilbyr årsstudium (60 studiepoeng) i europakunnskap på masternivå innen økonomi, statsvitenskap og juss, samt tverrfaglige studier innenfor disse emnene. Studiene er krevende og går over ti måneder, og gir deg et unikt internasjonalt nettverk. Det undervises på engelsk og fransk, og de to studiestedene har tilsammen rundt 470 studenter fra over 50 land.

SØKNADSFRIST: 19. januar 2022

Masterprogram

Colleget tilbyr studier innen økonomi, statsvitenskap og juss, samt tverrfaglige studier innenfor disse emnene:

Campus Brugge, Belgia

Campus Natolin (Warszawa), Polen

Studiene er krevende, det kan være undervisning på kveldstid og i helger, og det forventes at studentene deltar aktivt i undervisningen. Noen fag er obligatoriske, andre er valgfrie, og det er gode muligheter for å fordype seg i emner man er spesielt interessert i. Undervisningsspråket er engelsk og fransk, og beherskelse i disse språkene er derfor et av kravene for opptak. Skolen tilbyr språkkurs i fransk hele første semester for dem som behøver mer kunnskap. 

Om College of Europe

College of Europe er en svært anerkjent institusjon i europeisk sammenheng. Mange europeiske diplomater og statsledere har sin utdanning herfra, men utdanningene som tilbys er også relevante for en lang rekke andre næringer og sektorer, spesielt hvor det er viktig å tilegne seg kunnskaper om og forstå politikk, jus og økonomi innen EU-stater, og mellom EU og omverdenen. En utdanning herfra kan derfor også være aktuelt for dem som arbeider med både journalistikk, historie, jordbruk, fiskeri, og så videre.

280 professorer er tilknyttet Colleget og rundt 200 gjesteforelesere fra fjern og nær kommer hvert år for å undervise studentene. Colleget tilbyr kun ettårige masterprogram, og hvert år tas det inn 340 studenter ved Campus Brugge i Belgia og 130 studenter ved Campus Natolin i Polen.

Det er mellom 800 og 1200 søkere til Colleget hvert år, og rundt 1000 søkere blir intervjuet for opptak. Med et ønske om en viss geografisk spredning på studentmassen, kan det være noe lettere for norske studenter å komme inn. De fleste studentene kommer fra Europa, men det er også studenter fra Nord-Afrika, USA og Asia. 

Studenttilværelsen

Som student blir man tildelt rom i egne studentbygg, kalt residenser. Alle studenter har eget møblert værelse med bad, og deler oppholdsrom med andre studenter. Frokost spises i residensen, mens lunsj og middag spises i kantinen på skolen. Skolepenger fra og med skoleåret 2023-2024 er på Euro 27 000 og dekker både studieavgift og kost/losji. Skolepengene dekker også andre kostnader: Les mer om kostnadene her

Colleget har en rekke sosiale og faglige foreninger og studentgrupper man kan være medlem av, les gjerne hva tidligere studenter har engasjert seg (se intervjuer til høyre).

Hvem kan søke?

Søkere må ha mastergrad eller tilsvarende, og/eller kunne dokumentere at man har minimum 240 ECTS i relevante fag og emner før studiestart. Man kan også søke med bachelorgrad dersom man viser solid kompetanse i det studieemnet man søker seg inn på. Relevant arbeidserfaring vil telle positivt. I tillegg må søkerne dokumentere sine språkkunnskaper i engelsk og fransk under opptaksintervjuet og/eller gjennom godkjente tester som TOEFL/IELTS og Alliance Française/DALF. Alle studieprogrammene er tospråklige, bortsett fra MATA, som kun er på engelsk. Det tilbys sommerkurs i fransk for dem som behøver å bedre franskkunnskapene sine.

Søknads- og opptaksprosedyrer

Søknaden sendes elektronisk via nettsidene til College of Europe. Søknadsskjema vil være tilgjengelig fra november og søknadsfrist er i andre halvdel av januar. I søknadsskjemaet bes det om referanser fra to av dine tidligere professorer/undervisere. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom instruksene for søknad .

Det er College of Europe som evaluerer og godkjenner kandidatene for endelig opptak. 

Neste søknadsfrist vil være rundt midten av januar 2023. Her kan du få mer informasjon om neste års opptak .

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2022
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern