Årskurs i fransk for lærere og lærerstudenter

Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen (Office Franco-Norvégien d'Echanges et de Coopération - OFNEC) tilbyr årskurs i fransk for lærere og lærerstudenter uten fransk i sin fagkrets. Kurset egner seg også for deg som ønsker å lære fransk på en grundig og effektiv måte.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er faglig ansvarlig for studiet. Årskurset utgjør 60 studiepoeng og gir undervisningskompetanse i fransk. Fagdidaktikk er en integrert del av studiet.

Hvordan er studiet lagt opp?

Årskurset byr på en unik kombinasjon av språk, litteratur, kulturkunnskap og fagdidaktikk i Frankrike. Undervisningen er skreddersydd for norske studenter.

OFNEC arrangerer et studieforberedende språkkurs i Caen som også årskursstudenter kan søke opptak til. Språkkurset varer i fire uker og finner vanligvis sted i august. Universitetet i Bergen er ansvarlig for opptak til dette kurset. 

Hvem kan søke?

Dette tilbudet passer for deg hvis du har lyst på et studieår i Frankrike som gir deg studiepoeng i en norsk utdanning. Det kreves generell studiekompetanse og anbefales franskkunnskaper tilsvarende nivå 2 fra videregående skole. Du må ikke være lærer eller lærerstudent for å søke.

Virker det skummelt å skulle flytte utenlands?

Fransk-norsk senter i Caen er behjelpelig med alle praktiske ting som må ordnes, og du blir tatt godt vare på.

Hva koster det?

Du må ikke betale skolepenger for studiet, kun vanlig semesteravgift til NTNU. Årskurset kan være berettiget støtte fra Lånekassen. Levekostnadene i Frankrike er lavere enn i Norge. Du har i tillegg mulighet til å søke private stipend, for eksempel gjennom Eva og Erik Ankers legat . Lærere kan søke om studiepermisjon med delvis lønn.

Søknads- og opptaksprosedyrer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har ansvar for opptak fra og med våren 2017. Søk her eller ta kontakt med studieveiledning-isl@hf.ntnu.no  eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Opptakskrav:

  • Generell studiekompetanse
  • Fransk nivå I eller C-språk fra videregående skole eller tilsvarende kunnskaper

Kostnader og finansiering

Årskurset i fransk ved OFNEC i Caen kan være støtteberettiget i Lånekassen.

Du betaler ikke skolepenger, kun semesteravgift til NTNU. Lånekassen yter stipend og lån etter vanlige regler.

Hvis barn er med til utlandet, gjelder særskilte regler for støtte.

Lærere kan også søke om studiepermisjon med delvis lønn fra sin arbeidsinstitusjon.

Du kan også søke om private stipend. For eksempel gir Eva og Erik Ankers legat hvert år støtte til utvalgte årskursstudenter: www.ankers-legat.no

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern