En gjeng med norske jenter og gutter står og prater med hverandre i en solfylt park i Frankrike.

3-årig videregående i Frankrike

Har du lyst til å ta hele videregående skole i Frankrike? Da kan du søke HK-dir   (tidligere Diku) om skoleplass i Bayeux, Lyon eller Rouen. Du vil bli tatt opp som ordinær elev ved den franske skolen, men vil begynne sammen med en liten gruppe av andre norske elever.  

Søknadsfrist i 2022: 10.mars

NB! Til deg som er i gang med å skrive søknad, husk å dobbeltsjekke at du har husket alle vedlegg og sjekk spam/søppelpost for å se om vi har etterlyst manglende dokumenter.

Følg Norskseksjonene i Frankrike på Instagram !

Videregående opplæring

Søknadsfrist er 10. mars 2022

Hvem kan søke?

Du kan søke dersom du er norsk statsborger og går siste året på ungdomsskolen eller første året i videregående skole i Norge. Du må fylle 16 eller 17 år det året du søker. Det er en fordel, men ingen forutsetning å ha valgt fransk på ungdomsskolen. 

Dersom du er i prosess med å søke om norsk statsborgerskap, må du sende en bekreftelse på dette som vedlegg til søknadsskjemaet. Absolutt siste frist for å dokumentere innvilget norsk statsborgerskap er 1.april.

Hva kan du forvente?

 • fire uker forkurs i Oslo før avreise
 • tre skoleår i Frankrike tilsvarende studiespesialisering
 • fransk baccalauréat som er anerkjent over hele verden
 • tett og trygg oppfølging fra en norsk lærer knyttet til skolen
 • undervisning i en vanlig fransk klasse med franske elever
 • opphold på internat og i en fransk familie det første året
 • bo på hybel / leilighet de to siste årene
 • tre skoleår fulle av spennende utfordringer

Hvordan er de tre skolene?

Det finnes tre skoler i denne ordningen. Alle skolene har en egen norskseksjon. Jenter kan velge blant alle tre skolene, men gutter kan kun søke om skoleplass i Lyon eller Rouen.

Hvordan blir det med språk og skolesystem?

Det er mulig å begynne på videregående i Frankrike selv om du ikke har lært fransk på skolen. Alle elever som tas opp må følge et intensivt forkurs i fransk og matematikk. Kurset varer i 4 uker og foregår i Oslo i juli/august.

Du må regne med å jobbe intensivt, spesielt det første halve året. Det franske skolesystemet er krevende, og det er nødvendig med gode arbeidsvaner. 

En norsk lærer fungerer som leder for norskseksjonen. Den norske læreren underviser i fransk første året og i norsk språk, litteratur og historie alle tre årene. Slik får du også med deg pensum fra videregående skole hjemme i Norge, slik at det blir lettere for deg å studere videre i Norge etter årene i Frankrike. Læreren fungerer også som din kontaktperson og gir moralsk og praktisk støtte i situasjoner som kan oppstå i hverdagen.

I 2019 ble det innført en reform i fransk videregående skole. Reformen har blant annet medført at elever ikke lenger skal velge linjer, som for eksempel realfagslinjen. I den nye modellen velger elever fordypningsfag på samme måte som i Norge. En annen viktig endring er at det blir mer bruk av ‘underveisvurderinger’ og færre eksamener. 

Hva kan du gjøre etterpå?

Med bestått videregående i Frankrike, vil du oppnå generell studiekompetanse og få muligheten til å studere videre i Norge eller i utlandet. 

Fransk baccalauréat er kjent over hele verden. Hvis du oppnår gode resultater i den franske bac-en, blir du en sterk kandidat for de gode skolene verden over, og du kan få muligheten til å studere på studium med høye karakterkrav i Norge. Samordna opptak har utarbeidet mer detaljert informasjon om poengberegning av fransk bac.

Tidligere Frankrike-elever forteller at årene i fransk skole gjør en sterkt rustet til tøffe studium som medisin og jus. Du får mye kunnskap og har gode arbeidsvaner etter årene i Frankrike. 

Elever som har fullført ordningen har startet en foreningen som kalles Les Anciens

Hvor mye koster det?

Statens Lånekasse gir stipend og gir reisestøtte til to hjemreiser i året. I tillegg får du andre ytelser fra franske myndigheter og fra HK-dir. Derfor kan du, uavhengig av økonomisk situasjon hjemme i Norge, gå på skole i Frankrike gjennom HK-dir. Du finner mer detaljert informasjon om økonomiske forhold i informasjonsskrivet nederst på siden.  

Hvordan søker du?

Søknadsfrist er 10.mars 2022

Du bør beregne god tid på søknaden. Søknadsskjema for søknadsrunden 2022 vil være tilgjengelig i HK-dirs elektroniske søknadssystem Espresso  innen 16. desember 2021. 

Søknadsveiledning:

 1. Gå inn på Espresso
 2. Klikk på "Registrering" og fyll ut "Brukerregistrering". (Dersom du ikke får epost med passord med en gang, må du huske å sjekke søppelboksen din i tilfelle spamfilter)
 3. Logg deg på og velg ønsket målform ved å klikke på et av de norske flaggene (bokmål eller nynorsk) øverst i høyre hjørne 
 4. Velg "Frankrike-programmet" (videregående skole i Frankrike 2022)
 5. Les alle spørsmål i søknaden nøye.
 6. Husk å lagre underveis. Du kan logge deg av og fortsette med søknaden på et senere tidspunkt helt til du er fornøyd med innholdet.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden må inneholde følgende vedlegg:

 1. Utskrift av siste terminkarakter. Karakterutskrift må være stemplet og signert og inneholde oversikt over fravær, orden og oppførsel.
 2. Kopi av vitnemålet fra ungdomsskolen eller sommerkarakterene i 2021. Karakterutskrift må være stemplet og signert og inneholde oversikt over fravær, orden og oppførsel.
 3. To læreruttalelser - en fra nåværende kontaktlærer og en fra lærer etter eget valg
 4. Kopi av passet ditt
 5. Signaturark med din og dine foresattes signaturer 

Alle vedlegg skal helst lastes opp som én samlet fil i søknadsskjemaet. Søknad og vedlegg skal kun sendes inn elektronisk.  

Søknadsvurdering, intervju og nominasjon

Teknisk sjekk

Søknaden gjennomgår først en teknisk sjekk. Det vil si at HK-dir sjekker om søknaden oppfyller alle formelle krav, som at søknaden er fullstendig og inneholder alle obligatoriske vedlegg. Vi sjekker også at alle søkerne oppfyller alders- og utdanningskrav. Alle søknader som består den tekniske sjekken, blir sendt videre til en kvalitativ vurdering.

Kvalitativ vurdering

Den kvalitative vurderingen av søknader til videregående i Frankrike blir foretatt av en ekstern nominasjonskomité, oppnevnt av HK-dir. Nominasjonskomitéen består av to tidligere seksjonsledere, en tidligere elev og en representant for franske myndigheter.

Søkerne gis en helhetlig vurdering på bakgrunn av sin søknad. Komiteen ser på faktorer som karakterer, læreruttalelser, fritidsaktiviteter og personlig motivasjon. Søkerne blir tildelt poengsum fra hver av de eksterne ekspertene på bakgrunn av nevnte faktorer. Ekspertene sender deretter sin evaluering til HK-dir, som legger sammen poengsummen gitt av hver ekspert. På grunnlag av den totale poengsummen blir rundt 40 søkere innkalt til intervju.

HK-dir opptrer kun som sekretariat for nominasjonskomiteen, og har ingen innflytelse på beslutningene om hvilke kandidater som skal innstilles.

Intervju

Rundt 40 søkere vil bil innkalt til intervju. Intervjuet foretas av nominasjonskomiteen. 

Intervjuene vil finne sted i slutten av april/begynnelsen av mai. Intervjuet er på 20 minutter og foregår i Oslo. Bor du utenfor Oslo/Akershus, refunderer HK-dir reiseutgiftene dine. Det kan bli aktuelt med digitale intervju våren 2022.

Etter intervjuene blir 22 elever nominert til de tre skolene. Det lages også en venteliste.

Nominasjon og opptak på den enkelte skole

Nominasjonskomiteen nominerer 22 elever til de tre skolene, og HK-dir sender nominasjonen videre til de franske skolene som gjør det endelige opptaket. Vi gjør oppmerksom på at det dessverre ikke er mulig å bytte skole.

Hvordan kan du få vite mer om ordningen?

Kontakt HK-dir på epost: frankrike@hkdir.no  eller telefon 55 30 38 00

Informasjonsskriv om 3-årig videregående i Frankrike

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2022
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern