– Jeg lærte utrolig mye!

Sven Magnus Skimmeland var på utveksling til Minnesota og Concordia College. Han studerer internasjonal markedsføring og fikk godt utbytte av oppholdet, ikke minst språklig.

Sven Magnus Skimmeland

Høyere utdanning – utveksling

Vårsemester 2015

Hvor hadde du utvekslingsopphold og hvorfor valgte du dette stedet?

- Jeg hadde utvekslingsopphold ved Concordia College som ligger i metropolen Fargo-Moorhead. Jeg valgte Concordia fordi det har et bra studieopplegg, gode rådgivere, tett samarbeid med lærere og et bra miljø.

På hvilken måte var utvekslingsoppholdet relevant for studiene dine i Norge?

- Jeg ønsket å utvikle meg som person, samt også øke mine engelskkunnskaper. Jeg studerte internasjonal markedsføring og å studere i utlandet gir en fordel om man senere vil jobbe internasjonalt.

Jeg tok fag som «sosialpsykologi» som er viktig for å forstå sammenhenger i ulike kontekster, «forbrukeratferd» som fokuserer på de ulike måtene å utvikle en bedre opplevelse for sine kunder, «etikk og ledelse» som er veldig relevant i forhold til mitt ønske om å bli leder en dag, samt «digital fotografi» der jeg fikk utviklet mine ferdigheter innen Photoshop og fotografi.

Hvilke erfaringer vil du trekke frem som de viktigste fra oppholdet?

- Det er viktig å være over at tempoet vil være mye mer intensivt fra dag én. Vær åpen for alle typer kulturer, religioner og meninger - det gjør det lettere å skape gode relasjoner! Det at jeg reiste på egenhånd, gjorde at jeg ble mer selvstendig og måtte ta mer selvstendige avgjørelser. Det å bruke engelsk ga meg en økt forståelse for viktigheten av å kunne språk. Den aller viktigste erfaringen var viktigheten av nære familiære forhold som kan gi råd og hjelp når du virkelig trenger dette.

Hva er det kjekkeste du opplevde?

- Jeg møtte utrolig mange forskjellige kulturer fra hele verden. Jeg lærte utrolig mye! Det å kunne smake ulike former for mat fra flere nasjoner var en opplevelse for livet. I studiesammenheng var det utrolig lærerikt og morsomt å få innblikk i psykologi og en dypere forståelse for ulike kontekster.

Opplevde du noen utfordringer?

- Når det gjelder forberedelsen, hadde jeg det meste under kontroll. Det var likevel en utrolig hard overgang fra Norge til USA i forhold til tempo, intensivitet og forventninger fra professorene i de ulike fagene. Dette gjorde at det tok litt tid å tilpasse seg. Men over tid og med mye planlegging gikk dette seg til.

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling?

- Jeg vil absolutt anbefale alle studenter å reise. Dette er noe som åpner øyner, skaper selvstendighet og øker forståelsen for språk og kulturer. Det å tørre å gå utenfor sin egen komfortsone i trygge Norge gir erfaringer for livet.   

Det viktigste rådet jeg kan gi er at du må være klar fra dag én at tempoet og intensiviteten, i alle fall i Minnesota og Concordia, er veldig høyt og at og forventningene til oppmøte er helt annerledes enn i Norge. Kravet til oppmøte fører faktisk til at man bruker tiden bedre og mer fornuftig.

 

 

 

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern