Tar deler av læretida i utlandet

Freiburg er en middels stor by sør i Tyskland. De har lange tradisjoner på å ta imot lærlinger fra Norge og andre europeiske land. I høst er tømrerlærling Simon Husby Sorknes, lærling i industriell matproduksjon Camilla Rinden og lærling i industrimekanikerfaget Sigbjørn Fjeldbu i den tyske byen.

Videregående opplæring

Tysk punktlighet

Camilla valgte industriell matproduksjon etter å ha snust på både kokkefaget og konditorfaget på Raufoss videregående skole. De siste ukene har hun jobbet i en slakterbedrift i utkanten av byen. Det er strenge hygieneregler og tysk punktlighet i alle ledd.

– Jeg har det kjempefint her og lærer mye. De er ganske strenge og i starten var det litt skummelt, men jeg kom fort inn i det, forteller Camilla.

Det blir mange tunge løft for den spedbygde jenta fra Gjøvik, og hun har satt seg i respekt hos kollegaene. Arbeidsoppgavene hennes er varierte og hun gjør alt fra å skjære tyske påleggssorter til å produsere blant annet pølser og leverpostei.

– Jeg har lært at de er mer nøyaktig når de skjærer kjøttet her, de tar med seg mer enn vi gjør hjemme i Norge, forklarer hun.

Camilla har blitt veldig godt mottatt. De faglige lederne er imponert over nivået hennes og hva hun bidrar med i produksjonen.

– Ingenting er bedre enn å se at man gjør en god jobb, og at man får følt på hvor mye man faktisk har lært i løpet av læretiden, smiler Camilla.

Satt rett inn i produksjonen

Sigbjørn Fjeldbu fra Eidskog er til daglig lærling i industrimekanikerfaget hos Sapa AS, men har de siste ukene byttet ut Hedmark med Tyskland. Her har han en spennende læretid hos det voksende firmaet Leibinger, som produserer maskiner til tapping av mineralvann og øl.

– Jeg har det kjempefint her. Fabrikken er moderne og ordentlig, og jeg er blitt godt mottatt. Samtidig lærer jeg veldig mye av å være her, også en del som ikke er rent faglig, forteller Sigbjørn.

Det tok ikke mer enn et par dager før tyskerne forstod at nivået til Sigbjørn var langt over det de hadde forventet og satte han straks inn i produksjon. Behovet for industrimekanikere er stort i Tyskland, så det var kjærkomment for bedriften å få inn den flinke hedmarkingen.

Tømrerlærling med ambisjoner

Simon Husby Sorknes fra Gjøvik fant seg fort til rette i tømrerfaget. Han har store planer om å ta både fagbrev og mesterbrev. I Freiburg har han fått utviklet tømrerferdighetene sine i et innovativt tømrerfirma som baserer seg på energi- og miljøbesparende løsninger og teknikker.

Den tyske sjefen Markus Wolf forteller at de ble veldig overasket over nivået på den unge norske lærlingen da han kom til Tyskland.

– Jeg har lært veldig mye, men de er også fornøyd med alt jeg kunne før jeg kom hit, forklarer Simon.

Norsk samhold
Freiburg er større enn både Gjøvik og Eidskog. De tre lærlingene har god kontakt og finner på ting sammen.

– Det er koselig at vi er flere fra Norge i Freiburg, for da kan vi være litt sammen på fritiden, sier Camilla.

De tre jobber på ulike steder i Freiburg, men Simon og Sigbjørn deler leilighet sammen med noen andre gutter. Camilla bor på et hybelhus.

– Jeg har det veldig fint, men det er nokså lange dager og store avstander her, smiler Simon.

Hvordan fungerer ordningen

Tilbudet om å ta deler av læretida i utlandet forvaltes av Internasjonalt Servicekontor på Gjøvik, og omfatter lærlinger i Hedmark og Oppland. Ordningen har eksistert siden 2002, og kontoret har avtaler med 9 ulike land.

Lærlingene som søker blir vurdert rent faglig, samt på om de er pålitelige og har et sunt forhold til arbeidslivet. Man kan blant annet ikke ha mye fravær og må ha skikket seg godt på arbeidsplassen i Norge.

Oppholdet varer i 14 uker for alle med unntak av TAF-lærlingene. Dette er kandidater som tar en spesiell variant hvor de både får fagbrev og studiekompetanse. Alle lærlingene får en kontaktperson som følger dem opp der de bor.

Finansiering av oppholdet

Ordningen er fullfinansiert gjennom Erasmus+-midler. Lærlingene som reiser ut får ikke lærlingelønn under oppholdet, men de får dekket mye: 

  • Reisekostnader til og fra stedet de skal bo
  • Boutgifter
  • Forsikringer
  • Språkkurs
  • 1 000 kroner uken i lommepenger som skal dekke mat, drikke, busskort mm. 

Tekst og foto: Elin Stokkenes, Oppland fylkeskommune

Les hele saken hos Oppland fylkeskommune

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2022
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern