Vil du ta utdanning i Sør-Afrika?

Hvorfor Sør-Afrika?

Sør-Afrika er en populær studiedestinasjon. Landet byr på verdensledende forsknings- og utdanningsinstitusjoner, stort utvalg av engelskspråklige studietilbud, et bredt etnisk og kulturelt mangfold, behagelig klima og vakker natur. For norske studenter som søker internasjonale impulser, erfaringer og kunnskap kan Sør-Afrika by på et unikt læringsmiljø, både i og utenfor utdanningsinstitusjonene.

Sør-Afrika er Norges viktigste strategiske partner i Afrika. Kontakten mellom de to landene strekker seg tilbake til apartheidtiden, da Norge ga betydelig støtte til kampen mot apartheid. Sør-Afrika er også en ledende økonomi på det afrikanske kontinent, med tunge råvarebaserte næringer og en sterk servicesektor. Næringslivsrelasjonene mellom Norge og Sør-Afrika er fortsatt av beskjedent omfang, men norske bedrifter etablerer seg i økende grad i landet. Sør-Afrika er også et viktig brohode inn mot andre land i regionen. Dette gjør landet til en relevant partner både for norske forsknings- og utdanningsmiljøer og norsk næringsliv.

Det er relativt mange norske studenter  i Sør-Afrika, men disse er samlet på forholdsvis få institusjoner. Noen av de mest populære fagene for norske studenter inkluderer film, samfunnsfag, teknologifag, psykologi, medisin og sykepleie.

Høyere utdanning i Sør-Afrika

Den beste veiviseren og informasjonskilden om studier i Sør-Afrika er katalogen «Study in South Africa» som årlig blir gitt ut av International Education Association South Africa (IEASA) . I katalogen finner man informasjon om alle universitetene i Sør-Afrika, hvilke studier de tilbyr osv.

Sør-Afrika har etter apartheid gjennomgått store reformer i høyere utdanning. I dag har landet 25 offentlige universiteter, de fleste av dem med stor bredde i fagtilbudet. Det finnes også en del private høyere utdanningsinstitusjoner.

Sørafrikanske universiteter er svært internasjonale, og har et godt apparat for å ta imot internasjonale studenter. Flest studenter kommer fra andre afrikanske land (over 80 prosent), men en del av universitetene har også mange studenter fra Europa og Nord-Amerika. Alle sørafrikanske universiteter har internasjonale kontorer, og de største og beste universitetene har et godt apparat for mottak av internasjonale studenter.  

Økonomi

Sørafrikanske høyere utdanningsinstitusjoner krever skolepenger enten de er offentlige eller private. Institusjonene fastsetter selv nivået på studieavgiftene.  Det generelle pris- og kostnadsnivået i Sør-Afrika er lavere enn i Norge.

Norske studenter som er tatt opp ved en sørafrikansk institusjon med nasjonal godkjenning som høyere utdanningsinstitusjon, vil kunne regne med støtte fra Lånekassen. 

For andre stipend, se ANSAs nettsider.

Typer institusjoner

Universiteter: Tradisjonelle breddeuniversiteter med vekt på forskning. Tilbyr undervisning på alle nivå til og med doktorgrad. I tillegg tilbyr de en rekke profesjonsstudier som medisin, jus, lærerutdanning med fler.

Kombinerte universiteter: Tilbyr en lang rekke akademiske og tekniske/profesjonsrettetde utdannelser.

Tekniske universiteter: Tilbyr tekniske utdanninger som ingeniørstudier, arkitektur, økonomi og ledelse, samt naturvitenskapelige studieretninger. I tillegg tilbyr de landbruksfag, humaniora og noe samfunnsvitenskap.

Further Education and Training Colleges: Tilbyr yrkes- og profesjonsutdanning. Nivået overlapper med videregående nivå og høgskoleutdanning i Norge, og er lite aktuelle for norske studenter.

Hvordan velge mellom institusjoner?

Det er svært varierende kvalitet på utdanningsinstitusjonene i Sør-Afrika. Dette gjelder også universitetene. Internasjonale studenter flokker seg først og fremst om de tradisjonelle forskningsuniversitetene. Institusjoner som orienterer seg mot Norge som et marked for studentrekruttering, er private.

Dersom du ikke vet hvilken institusjon som kan interessere deg, kan det være vanskelig å komme i gang med å orientere seg. Et hjelpemiddel kan være internasjonale rangeringer. Flere sørafrikanske universiteter er inne på internasjonale rankinglister som ARWU og Times Higher Educations lister over «World Universities» .

The Complete Universities’ Guide , som tar mål av seg til å informere om all verdens universiteter, også være til hjelp. 

Annen informasjon

Det positive bildet av Sør-Afrika som studiedestinasjon må veies opp mot utfordringene landet står overfor, med vedvarende sosio-økonomisk ulikhet og høye kriminalitetsrater. Innreisende anbefales å overholde forsiktighetsregler og høre på lokale råd om hvilke områder man bør unngå å ferdes i. Norske studenter og besøkende bør også være oppmerksomme på landets høye forekomst av HIV-smitte. Se Utenriksdepartementets reiseråd for Sør-Afrika.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern