Sommerskole i Russland

På bakgrunn av den russiske invasjonen i Ukraina, er stipendprogrammet for russisk sommerskole utsatt på ubestemt tid.

Norske studenter kan søke om stipend til utvalgte sommerskoler ved anerkjente universiteter i Russland. På grunn av pandemi-situasjonen vil det ikke være mulig å reise til Russland sommeren 2021. Flere læresteder tilbyr derfor digitale sommerskoler i år, og stipendet dekker kurs- og registreringsavgift for disse.

Søknadsfristen er 31. mai 2021 klokken 15:00.

Du kan søke om inntil NOK 15 000. Antall stipender er begrenset.

NB! Vær oppmerksom på at sommerskolene har individuelle søknadsfrister for hvert enkelt kurs. 31. mai kl. 15.00 (norsk tid) er fristen for å søke stipend fra Diku.

Hvem kan søke?

Du må være registrert student ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon vårsemesteret 2021 eller norsk statsborger og registrert student ved et utenlandsk universitet. Du må ta minimum 15 studiepoeng våren 2021 for å kvalifisere til stipend.

Hvordan søke?

Du søker til Diku via søknadsskjema i Diku sin søkerportal Espresso . Du kan enten søke stipend før eller etter at du er tatt opp ved en russisk sommerskole. 

Dersom du allerede har fått opptak til sommerskole skal du laste opp dokumentasjon på dette i søknadsskjema.

Hvis du har søkt sommerskole, men venter på bekreftelse på opptak laster du opp kopi av din søknad til sommerskolen.

Du vil få beskjed av Diku om du får tildelt stipend ganske raskt. De fleste sommerskoler foregår i perioden juni–august.

For at søknaden din skal bli vurdert, må du levere følgende dokumenter med din søknad i Espresso:

- Dokumentasjon på at du er registrert som student ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon eller dokumentasjon på at du er norsk statsborger og registrert student ved et utenlandsk universitet.

- Dokumentasjon på at du tar minimum 15 studiepoeng våren 2021

- Bekreftelse på opptak ved sommerskole i Russland eller bekreftelse på at du har søkt om opptak ved sommerskole i Russland

Når får du stipendet?

Stipendet utbetales etter gjennomført sommerskole. Det vil si at du selv må legge ut for utgifter til kursavgift, som du får refundert i etterkant.

Du vil motta refusjonsskjema fra Diku på e-post som du fyller ut og returnerer sammen med kvitteringer for kursavgift og bevis for gjennomført kurs. Etter at Diku har mottatt dokumentasjonen, utbetaler vi stipendet direkte til deg.

Hvilke sommerskoler kan du søke stipend til?

Diku har i samarbeid med den norske ambassaden i Moskva kvalitetssikret en liste over aktuelle universiteter i Russland. Diku deler ikke ut stipend til kurs ved andre universiteter enn dem som står på listen nedenfor.

Det gis inntil 35 stipend, hvorav inntil 10 går til studier ved Higher School of Economics.

Under følger en oversikt over hvilke universiteter som har annonsert at de tilbyr digital sommerskole:

Higher School of Economics (HSE)  

St. Petersburg State Polytechnic University

Tomsk State University  

ITMO, St. Petersburg

Ural Federal University  

Northern Arctic Federal University  

Følgende universiteter har per 6. mai 2021 ennå ikke annonsert at de tilbyr digital sommerskole , men følg gjerne med på nettsidene til de ulike institusjonene for oppdatert informasjon:

Petrozavodsk State University  

Tomsk Polytechnical University  

Tyumen’ State University 

Oversikten er oppdatert 6. mai 2021. Diku tar forbehold om at tilbudet av digitale sommerskoler kan endre seg. Vi ber derfor om at hver enkelt student tar direkte kontakt med universitetet man ønsker å ta sommerkurs ved, og forhører seg om universitetets digitale tilbud.

Har du spørsmål om stipendordningen eller søknadsskjemaet, kan du sende en e-post til russia@diku.no .

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2022
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern