Sommerskole i Russland

Norske studenter kan søke om stipend til utvalgte sommerskoler ved anerkjente universiteter i Russland. Stipendet dekker skolepenger, registreringsavgift og studentbolig.

Søknadsfrist: Fortløpende tildeling av stipend fra og med 27. februar til 31. mai 2020

Reise til og fra studiestedet og visumkostnader må du dekke selv. Du kan søke om inntil NOK 15 000. Antall stipender er begrenset.

NB!  Vær oppmerksom på at sommerskolene har individuelle søknadsfrister for hvert enkelt kurs. 31. mai kl. 12:00 (norsk tid) er fristen for å søke stipend fra Diku.

Oppdatering 17.04.2020:

Myndighetene i både Norge og Russland har iverksatt dramatiske smitteverntiltak som følge av korona-viruset som sterkt påvirker muligheten til å gjennomføre studentutveksling, og det er usikkert hvor lenge dette vil vare. Diku har likevel besluttet å tildele stipend under ordningen også i år. Vi gjør likevel oppmerksom på at det kan forekomme endringer eller avlysninger av sommerskolearrangøren i Russland, og den enkelte søker må selv ta risikoen ved eventuelle økonomiske tap ved for eksempel avlysning.

Stipendet utbetales etter gjennomført sommerskole, og du må kunne dokumentere dine utgifter til skolepenger og bolig, samt bevis for gjennomført kurs. Se mer informasjon om stipendutbetaling og kriterier under "Når får du stipendet?". Noen av sommerskolene kommer til å gjennomføres digitalt sommeren 2020. Ta kontakt med din sommerskolearrangør for å sjekke om dette også gjelder kurset du planlegger å ta. Diku kan finansiere kostander for digitale kurs som arrangeres som substitutt for fysiske sommerkurs, men da kun kursavgift og ikke boligutgifter.

Vi oppfordrer alle til å orientere seg om offisielle reiseråd fra Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet før reiser planlegges.

Hvem kan søke?

Du må være registrert student ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon vårsemesteret 2020 eller norsk statsborger og registrert student ved et utenlandsk universitet. Du må ta minimum 15 studiepoeng våren 2020 for å kvalifisere til stipend.

Hvordan søke?

Du søker til Diku via søknadsskjema i Diku sin søkerportal Espresso . Du kan enten søke stipend før eller etter at du er tatt opp ved en russisk sommerskole. 

Dersom du allerede har fått opptak til sommerskole skal du laste opp dokumentasjon på dette i søknadsskjema.
Hvis du har søkt sommerskole, men venter på bekreftelse på opptak laster du opp kopi av din søknad til sommerskolen.

Du vil få beskjed av Diku om du får tildelt stipend ganske raskt. De fleste sommerskoler foregår i perioden juni-august.

Visum

Du må ha studie-visum for å kunne studere i Russland. Stipendet dekker ikke kostnader knyttet til visum. Det russiske studiestedet utsteder invitasjon til deg når du er tildelt plass. Du må ha invitasjon for å kunne søke om visum. Vær oppmerksom på at denne prosessen kan ta tid. Mer informasjon om visum til Russland.

Når får du stipendet?

Stipendet utbetales etter gjennomført sommerskole. Det vil si at du selv må legge ut for utgifter til skolepenger og bolig, som du får refundert i etterkant. Vær oppmerksom på at stipendet ikke dekker kostnader knyttet til visum eller reise tur/retur studiestedet.

Du vil motta refusjonsskjema fra Diku på e-post som du fyller ut og returnerer sammen med kvitteringer for sommerskoleavgift, studentbolig og bevis for gjennomført kurs. Etter at Diku har mottatt dokumentasjonen utbetaler vi stipendet direkte til deg.

Hvilke sommerskoler kan du søke stipend til?

Diku har i samarbeid med den norske ambassaden i Russland og Det norske universitetssenteret i St. Petersburg kvalitetssikret en liste over aktuelle universiteter i Russland. Diku deler ikke ut stipend til kurs ved andre universiteter enn dem som står på listen nedenfor.

Det gis inntil 35 stipend, hvorav inntil 10 går til studier ved Higher School of Economics. 

Petrozavodsk State University  - ulike sommerskoleprogram, hovedsakelig russisk språk og humaniora.

Tomsk Polytechnical University  - lær om russisk språk og kultur i Sibir. 

Tomsk State University  - ulike sommerskoleprogram, hovedsaklig russisk språk og humaniora.

Ural Federal University  – ulike språkprogram i Jekaterinburg, St. Petersburg og Kazan, samt businessprogram i Jekaterinburg.

Northern Arctic Federal University  - russisk språk og kultur med nordlig profil i Arkhangelsk.

Higher School of Economics (HSE)  - International Summer University i Moskva, Nizjnij Novgorod og St. Petersburg

Ved HSE må du betale et registreringsavgift på  ca 52 USD. Du kan ta inntil 16 studiepoeng. HSE har utvidet fagtilbudet sitt og tilbyr nå spennende kurs og kurspakker i Nizjnij Novgorod, St. Petersburg, Sibir og Moskva.  

St. Petersburg State Polytechnic University

ITMO, St. Petersburg

Tyumen’ State University 

Har du spørsmål om stipendordningen eller søknadsskjema, kan du sende en epost til russia@diku.no .

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) | Copyright © 2020
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern