Sommerskole i Russland

Norske studenter kan søke om stipend til utvalgte sommerskoler ved anerkjente universiteter i Russland. På grunn av pandemi-situasjonen vil det ikke være mulig å reise til Russland sommeren 2020. Flere læresteder tilbyr derfor digitale sommerskoler i år, og stipendet dekker kursavgift for disse.

Søknadsfristen er utsatt til 24. juni

Du kan søke om inntil NOK 15 000. Antall stipender er begrenset.

NB!  Vær oppmerksom på at sommerskolene har individuelle søknadsfrister for hvert enkelt kurs. 24. juni kl. 12.00 (norsk tid) er fristen for å søke stipend fra Diku.

Hvem kan søke?

Du må være registrert student ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon vårsemesteret 2020 eller norsk statsborger og registrert student ved et utenlandsk universitet. Du må ta minimum 15 studiepoeng våren 2020 for å kvalifisere til stipend.

Hvordan søke?

Du søker til Diku via søknadsskjema i Diku sin søkerportal Espresso . Du kan enten søke stipend før eller etter at du er tatt opp ved en russisk sommerskole. 

Dersom du allerede har fått opptak til sommerskole skal du laste opp dokumentasjon på dette i søknadsskjema.

Hvis du har søkt sommerskole, men venter på bekreftelse på opptak laster du opp kopi av din søknad til sommerskolen.

Du vil få beskjed av Diku om du får tildelt stipend ganske raskt. De fleste sommerskoler foregår i perioden juni–august.

Når får du stipendet?

Stipendet utbetales etter gjennomført sommerskole. Det vil si at du selv må legge ut for utgifter til kursavgift, som du får refundert i etterkant.

Du vil motta refusjonsskjema fra Diku på e-post som du fyller ut og returnerer sammen med kvitteringer for kursavgift og bevis for gjennomført kurs. Etter at Diku har mottatt dokumentasjonen, utbetaler vi stipendet direkte til deg.

Hvilke sommerskoler kan du søke stipend til?

Diku har i samarbeid med den norske ambassaden i Moskva kvalitetssikret en liste over aktuelle universiteter i Russland. Diku deler ikke ut stipend til kurs ved andre universiteter enn dem som står på listen nedenfor.

Det gis inntil 35 stipend, hvorav inntil 10 går til studier ved Higher School of Economics.

Under følger en oversikt over hvilke universiteter som har annonsert at de tilbyr digital sommerskole:

Higher School of Economics (HSE)  

St. Petersburg State Polytechnic University

ITMO, St. Petersburg

Følgende universiteter har ennå ikke annonsert at de tilbyr digital sommerskole:

Petrozavodsk State University  

Tomsk Polytechnical University  

Tomsk State University  

Ural Federal University  

Northern Arctic Federal University  

Tyumen’ State University 

Oversikten er oppdatert 2. juni. Diku tar forbehold om at tilbudet av online sommerskoler kan endre seg. Vi ber derfor om at hver enkelt student tar direkte kontakt med universitetet man ønsker å ta sommerkurs ved, og forhører seg som universitetets digitale tilbud.

Har du spørsmål om stipendordningen eller søknadsskjemaet, kan du sende en e-post til russia@diku.no .

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) | Copyright © 2020
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern