Offentlig og kvalitetssikret

Sommerskole i Russland

Norske studenter kan søke om stipend til utvalgte sommerskoler ved anerkjente universiteter i Russland. Stipendet dekker skolepenger, registreringsavgift og studentbolig.

Søknadsfrist: Fortløpende tildeling av stipend frem til 31. mai 2018

Reise til og fra studiestedet og visumkostnader må du dekke selv. Du kan søke om inntil NOK 15 000. Antall stipender er begrenset.

NB!  Vær oppmerksom på at sommerskolene har individuelle søknadsfrister for hvert enkelt kurs. 31. mai kl. 15:00 (norsk tid) er fristen for å søke stipend fra SIU.

Hvem kan søke?

Du må være registrert student ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon vårsemesteret 2018 eller norsk statsborger og registrert student ved et utenlandsk universitet. Du må ta minimum 15 studiepoeng våren 2018 for å kvalifisere til stipend.

Hvordan søke?

Du søker til SIU via søknadsskjema i SIU sin søkerportal Espresso .  Du kan enten søke stipend før eller etter at du er tatt opp ved en russisk sommerskole. 

Dersom du allerede har fått opptak til sommerskole skal du laste opp dokumentasjon på dette i søknadsskjema.
Hvis du har søkt sommerskole, men venter på bekreftelse på opptak laster du opp kopi av din søknad til sommerskolen.

Du vil få beskjed av SIU om du får tildelt stipend ganske raskt. De fleste sommerskole-kurs foregår i perioden juni-august.

Visum

Du må ha studie-visum for å kunne studere i Russland. Det russiske studiestedet utsteder invitasjon til deg når du er tildelt plass. Du må ha invitasjon for å kunne søke om visum. Mer informasjon om visum til Russland finner du her  

Når får du stipendet?

Stipendet utbetales etter gjennomført sommerskole. Det vil si at du selv må legge ut for utgifter til skolepenger og bolig, som du får refundert i etterkant.  

Du vil motta refusjonsskjema fra SIU på epost som du fyller ut og returnerer sammen med kvitteringer for sommerskoleavgift, studentbolig og bevis for gjennomført kurs. Etter at SIU har mottatt dokumentasjonen utbetaler vi stipendet direkte til deg. Dokumentasjonen merkes ”Sommerskole Russland refusjon” og sendes til siu@post.no

Hvilke sommerskoler kan du søke stipend til?

SIU har i samarbeid med den norske ambassaden i Russland og Det norske universitetssenteret i St. Petersburg kvalitetssikret en liste over aktuelle universiteter i Russland. SIU deler ikke ut stipend til kurs ved andre universitet enn dem som står på listen nedenfor.

Det gis inntil 35 stipend, hvorav inntil 10 går til studier ved Higher School of Economics. 

Russisk språk og kultur: 

Petrozavodsk State University  - 3 ulike sommerskoleprogram. Hovedsakelig russisk språk og humaniora.

Tomsk Polytechnical University  - lær om russisk språk og kultur i Sibir. 

Tomsk State University  - 7 ulike sommerskoleprogram, hovedsaklig russisk språk og humaniora.

Ural Federal University  – 2 ulike språkprogram i Jekaterinburg og St. Petersburg. 

Northern Arctic Federal University  - russisk språk og kultur med nordlig profil i Arkhangelsk.

Naturfag, tekniske fag, økonomi, samfunnsfag, humaniora:

Higher School of Economics (HSE)  - International Summer University i Moskva, Nizjnij Novgorod og St. Petersburg

Ved HSE må du betale et registreringsavgift på  ca 52 USD. Du kan ta inntil 16 studiepoeng. HSE har utvidet fagtilbudet sitt og tilbyr nå spennende kurs og kurspakker i Nizjnij Novgorod og St. Petersburg, i tillegg til i Moskva. Du kan sette sammen kurs i alle tre byene.  

St. Petersburg State Polytechnic University

ITMO, St. Petersburg

Tyumen’ State University 

National Research Nuclear University, Moscow

Har du spørsmål om stipendordningen eller søknadsskjema, ta kontakt med Benedicte Einarsen: benedicte.einarsen@siu.no

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Senter for Internasjonalisering av utdanning (SIU) | Copyright © 2018
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern