Vil du ta utdanning i Russland?

På bakgrunn av den russiske invasjonen av Ukraina har regjeringa bestemt å suspendere utdanningssamarbeidet med Russland: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-fryser-forsknings-og-utdanningssamarbeidet-med-russland/id2903021/

UD fraråder også alle reiser til Russland: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_russland/id2416298/

Hvorfor Russland?

Russland er nær oss, men samtidig forskjellig. Det som skjer i dette store nabolandet, både økonomisk og politisk, har stor betydning for oss i Norge.

Det er et omfattende utdannings- og forskningssamarbeid mellom de to landene. Russland kan by på en rik historie, store byer, 140 millioner mennesker, et berømt og variert kulturliv og en storslagen natur.

Russland har en høyt utdannet befolkning, nesten 1000 universiteter og er særlig kjent som ledende innen fysikk, matematikk og naturvitenskap. Landet har også verdenskjente institusjoner for teater,  ballett og annen kunstutdanning. 

Videregående skole i Russland

Norske skoleelever kan ta Vg3 på Den norsk-russiske skolen i Murmansk. Etter bestått skoleår får elevene generell studiekompetanse.

Høyere utdanning i Russland

Study in Russia finner du bakgrunnsinformasjon om landet, praktisk informasjon til deg som vil studere i Russland og en detaljert database med oversikt over ulike studietilbud. Det er mulig å filtrere slik at du bare får opp engelskspråklige programmer. Siden er utarbeidet av russiske myndigheter. 

Det er viktig å være klar over at en russisk bachelorgrad er fireårig, ikke tre år som i Norge. Siden de fleste programmene er på russisk, vil mange ha behov for et års forberedende språkkurs i forkant. På masternivå finnes det flere engelskspråklige tilbud.

Opptak og godkjenning av utdanning

En detaljert gjennomgang av grunnlag for opptak til gradsstudier i Russland finner du på Study in Russia.

Fullført bachelorgrad fra noen norske universiteter er automatisk godkjent som grunnlag for opptak til mastergrad.  For 2016 gjelder dette Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Har du eksamen fra en annen institusjon skal utdanningen din enten godkjennes ved den russiske institusjonen du søker opptak til eller ved den sentrale enheten Glaveksperttsentr .

En del institusjoner holder også egne opptaks eksamener.

Ved kortere studieopphold og utveksling vil det være andre krav, ta kontakt med internasjonalt kontor ved din egen institusjon og ved institusjonen der du ønsker å ta studieoppholdet for nærmere informasjon.

En relevant bachelorgrad fra Russland vil kunne gi grunnlag for opptak på mastergrad i Norge. Denne vurderingen blir gjort ved den norske institusjonen der du ønsker å ta videre utdanning.

Du vil kunne søke generell godkjenning av graden din hos NOKUT . En del yrker er lovregulerte, og her er det særlige godkjenningsordninger.

Husk å sjekke at utdanningen fra utlandet vil bli godkjent før du reiser ut! Dette gjør du ved å snakke med din studieveileder.

Økonomi

Flertallet av russiske universiteter er statlige. En del av studentene har statsfinansierte studieplasser, mens resten betaler skolepenger.  

Som norsk student kan du enten få et russisk statsstipend , eller dekke kostnadene selv. I mange tilfeller vil det siste være mest gunstig økonomisk, siden norske studenter som er tatt opp ved en godkjent russisk høyere utdanningsinstitusjon vil kunne regne med støtte fra Lånekassen.

Du kan få støtte fra Lånekassen også til det første året i en fireårig bachelorutdanning, og i opptil to semester for språkkurs  ved en russisk institusjon som kvalifiserer deg til videre utdanning med russisk som undervisningsspråk.

Ønsker du bare å ta deler av utdanningen din i Russland, kan du få støtte til studieopphold som inngår i studiet ditt hjemme.  Du kan også få støtte til enkeltemner som ikke inngår i studiet ditt. Lånekassen har mer informasjon om krav og framgangsmåter.

For å få flere norske studenter til å prøve Russland som studieland, finansierer Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) deltakelse for norske studenter på utvalgte russiske sommerskoler

Type institusjoner

Det finnes om lag 950 høyere utdanningsinstitusjoner i Russland. I tillegg kommer rundt 1 300 filialer av andre institusjoner. Staten eier de fleste av disse. Storparten ligger under utdanningministeriet, men også fag ministerier som landbruk, helse, bergverk osv. har egne universiteter.

Russiske institusjoner varierer i kvalitet. Myndighetene legger vekt på å styrke kvaliteten ved noen utvalgte universiteter, blant annet ved å legge mer vekt på forskning og internasjonalt samarbeid.

De nasjonale universitetene: Moskva Lomonosov statsuniversitet og St. Petersburg statsuniversitet har en særlig høy status. De har mye forskningsaktivitet, og er tradisjonelt blant de mest prestisjetunge i landet.

Forskninguniversiteter: De 29 nasjonale forskningsuniversitetene får ekstra statlige midler for å utvikle forskning og forskningsbaserte studietilbud ved institusjonene sine.

Føderale universiteter: De ti føderale universitetene skal være ledende høyere utdanningsinstitusjoner og forskningssentre regionalt.

Institutter: Et institutt er en mer spesialisert institusjon, som tilbyr spesifikke profesjonsstudier innen fagområder som naturfag, teknologi eller kultur. Blant disse finner vi internasjonalt anerkjente institusjoner innen kunst, ballett og musikk.

For å bedre kvaliteten på russisk forskning og utdanning har 21 ledende universiteter fått ekstra midler for å utvikle utdanning i verdensklasse gjennom det såkalte 5/100-initiativet.

Hvordan velge mellom institusjoner?

Det enkleste utgangspunktet kan være å søke etter studieprogram som du er interessert i på Study in Russia. Da finner du ut hvilke institusjoner som tilbyr aktuelle studier og kan lese mer om studiestedet på institusjonenes egne nettsider.

Ønsker du bare å dra på delstudium til Russland vil institusjonen din i Norge kunne hjelpe deg med informasjon om utvekslingsavtaler og godkjenning.

Det er ikke så mange av de russiske institusjonene som hevder seg i de internasjonale rankingene, men du finner en oversikt på Study in Russia. De to nasjonale universitetene er høyest rangert på alle disse rankingene.

Annen informasjon

ANSA har egne sider om studier i Russland.

Den russiske ambassaden i Oslo har mye informasjon om visum. Det tilrås å søke visum i god tid. Det kan være enklere å bruke et anerkjent visumbyrå som f.eks. Comet Consular eller Visumservice, heller enn å søke visum direkte via ambassadens visumsenter.

Mange norske studenter kommer til Russland gjennom Det norske universitetssenter i St. Petersburg.

Lær russisk i Russland

De fleste russiske universiteter har tilbud om kortvarige og lengre russiskkurs. Se institusjonenes egne nettsider. Du kan få støtte fra Lånekassen til forberedende språkkurs i opp til to semester, og du kan søke støtte fra SIU til sommerkurs i russisk språk.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern