Vil du ta et helsefaglig studium i utlandet?

Hvor kan du studere? Norske studenter har tradisjon for å søke seg til utlandet for å ta medisin- og andre helsefaglige profesjonsstudier. Tidligere reiste de fleste til land i Vest-Europa, i dag trekker flertallet østover. Institusjonene i Sentral-Europa har bygd ut et stort undervisningstilbud i profesjonsstudier på engelsk. De rekrutterer aktivt på det norske markedet gjennom norske agenter. De viktigste landene er Polen, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia. Fortsatt er det også mulig å søke seg inn på profesjonsstudier i andre europeiske land, der undervisningen gis på nasjonalspråket.

Dersom du ønsker å ta et profesjonsstudium innen helsefag i utlandet, er det viktig å sette seg inn i hvilke regler og retningslinjer som gjelder for at du skal få praktisere i Norge når du er ferdig.  Generelt gjelder at kandidater som har sin utdannelse fra Europa, vil ha lettere for å få autorisasjon i Norge enn kandidater som har tatt studiet utenfor Europa. Følg lenke til Helsedirektoratets veiledningssider .  og NOKUTs generelle retningslinjer for godkjenning av utdanning fra utlandet. 

Økonomi

Lånekassen gir støtte til helsefaglige studier i alle land i Europa, og til noen land utenfor. Sjekk Lånekassens sider for mer informasjon om hvilke land du kan få støtte til .

Skolepengene er lave i det fleste europeiske land. I flere land er det ikke krav om skolepenger på offentlige institusjoner. Det gjelder de nordiske land og Tyskland. Blant de mest populære land for medisinstudenter krever  Polen, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia skolepenger for sine engelskspråklige profesjonsstudier. Skolepengene er høyest i engelskspråklige land som Storbritannia, USA, Canada og Australia.

NOKUT samarbeider med Lånekassen om oversikter over hvilke institusjoner som har nasjonal akkreditering. 

For andre stipend, se: ANSA.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern