Vil du ta utdanning i Norden?

Hvorfor Norden?

Norske studenter har tilgang til høyere utdanning i alle nordiske land, på linje med landets egne innbyggere. Det finnes en webside om det nordiske samarbeidet kalt Norden. Her finner du informasjon om alle de nordiske land, med nødvendige lenker til informasjon om alle institusjoner for høyere utdanning. Du finner også informasjon om hvordan du skal gå fram for å søke opptak.

Hvordan velge mellom institusjoner?

God kvalitet til rimelig pris. Nordiske universiteter gjør det godt i internasjonale rankinger. For å sammenligne utdanningsprogrammer, kan du bruke U-Multirank der mange institusjoner har valgt å bli med. Offentlige institusjoner krever ingen skolepenger om du studerer på nasjonalspråket. Dersom du velger en privat institusjon, må du regne med å betale skolepenger. Lånekassen gir støtte etter samme regler som til studier ved private institusjoner i Norge.

Land informasjon

Danmark er i dag ett av de mest populære studieland for nordmenn som vil ta et gradsstudium i utlandet. Gå til den felles informasjonsportalen som heter Optagelse>dk. Her ligger det meste av hva du vil trenge av informasjon. Som du vil se, kalles høyere utdanning for videregaaende uddannelse på dansk. Vær oppmerksom på at det er innført egne kvoter for norske søkere til medisinstudiet i Danmark. 

Sverige er også et meget aktuelt studievalg for den som vil ta et gradsstudium i utlandet. Gå til den felles informasjonsportalen som heter Antagning.se . Her ligger det meste av hva du vil trenge av informasjon.

Finland har i tillegg til sitt finskspråklige undervisningstilbud, undervisning på svensk. Oversikt over studietilbud og informasjon om hvordan man kan søke seg inn finnes på Studieinfo.fi. Her ligger det meste av det du trenger å vite.

Island, Færøyene, Grønland, Åland er alle inne i det nordiske samarbeidet. Gå inn på websiden Norden for mer informasjon.

Alle de nordiske land har også websider på engelsk rettet mot utenlandske studenter. Lenker til disse sidene ligger under «Europa».

Nordplusprogrammet støtter opp om utdanningssamarbeidet i Norden. Her er de fleste høyere utdanningsinstitusjoner med, og en god del skoler.  Både Erasmus+ programmet og Nordplus programmet støtter utveksling av studenter og elever.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern