Tre studenter

Norsk-kinesisk statsstipend

Ønsker du å studere eller forske i Kina? Da kan du søke norsk-kinesisk statsstipend. Målet er mer kulturell og akademisk kontakt mellom Norge og Kina. Ordningen omfatter alle fagområder. Søknaden er en to-trinns prosess: først søker du til Diku, deretter til China Scholarship Council (CSC).

Søknadsfrist til Diku er 22 februar 2021 kl. 15:00, og søknadsfrist til CSC er 1 mars 2021.

Vi oppfordrer interesserte kandidater til å søke, og tar samtidig forbehold om endringer i forbindelse med koronasituasjonen.

Hvem kan søke?

 • Studenter som er tilknyttet en høyere utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet. 
 • Forskere tilknyttet en høyere utdanningsinstitusjon i Norge
 • Elever som på søknadstidspunktet går på norsk videregående skole trinn 3, eller som nylig har fullført norsk videregående skole
 • Alle søkere må ha norsk statsborgerskap og ha god helse
 • Søkere fra videregående skole eller som søker med vitnemål fra videregående skole må være under 25 år på søknadstidspunktet, mens andre søkere må være under 35 år på søknadstidspunktet
 • Dersom du har mottatt norsk-kinesisk statsstipend tidligere og i mer enn fire år, kan du ikke søke på nytt.

Hva kan søkes støtte til?

Du kan søke stipend for ett semester, et helt akademisk år, eller for å ta en hel grad i Kina (bachelorgrad, mastergrad, ph.d.). Du kan også søke om stipend for å forske i Kina. Stipendet er ikke gyldig for opphold på kortere varighet enn ett semester. Stipendet er åpent for alle fagfelt.

I 2021 deles det ut seks fulle stipend. Dersom det er mange gode søknader, vil det kunne vurderes å dele ut flere stipend.

Fullt stipend dekker skolepenger, helseforsikring, hybel på campus eller subsidiering av bolig og utbetaling av månedlig stipend gradert etter utdanningsnivå. Det er vertsinstitusjonen i Kina som gjennomfører utbetalingen av stipendet.

Satser for månedlig utbetalt stipend:

 • Bachelor studenter: CNY 2500 per måned
 • Master studenter/fagansatte: CNY 3000 per måned
 • Phd studenter/senior fagansatte: CNY 3500 per måned

Stipendet kan ikke kombineres med stipend fra Statens Lånekasse, men du kan ha rett på basislån og reisestøtte. Den enkelte student står fritt til å søke om lån og støtte fra Statens Lånekasse i tråd med gjeldende regelverk. Vær oppmerksom på at det er krav om at lærestedet ditt i Kina er godkjent av Lånekassen for at du skal kvalifisere til lån fra Statens Lånekasse. Diku anbefaler alle søkere til å ta direkte kontakt med Statens Lånekasse for å få veiledning om hva du kan søke på.

I tillegg til de seks fulle stipendene som tildeles i 2021 kan det i tillegg gi fritak for studieavgift (partial scholarship) til inntil 10 søkere, som også vil kunne få tilbud om bopel på aktuell campus dersom det er tilgjengelig.

Hvor kan jeg studere/forske?

Du kan søke om å få studere eller forske ved høyere utdanningsinstitusjoner som finnes på China Scholarship Council (CSC) sin oversikt over godkjente institusjoner. Obs! Bruk Internet Explorer eller Firefox for å åpne siden.

Du kan ønske deg til en spesifikk utdanningsinstitusjon fra CSC sin liste over godkjente utdanningsinstitusjoner, men det er CSC som avgjør hvilken kinesisk utdanningsinstitusjon du får studere/forske ved. Dersom du har særskilte ønsker om studiested eller universitet må du begrunne dette godt, og gjerne dokumentere med opptaksbrev (pre-admission letter) fra aktuell institusjon dersom det er mulig. I søknaden kan du velge én fagdisiplin og opp til tre utdanningsinstitusjoner i Kina som dine preferanser.

Merk at Hong Kong og Taiwan ikke er inkludert i stipendordningen.

Hvordan søker jeg, og hvordan er prosessen?

 • Søknaden er en to-trinns prosess: først søker du elektronisk til Diku gjennom Dikus søknads- og rapporteringssystem Espresso , deretter søker du elektronisk til China Scholarship Council (CSC) gjennom CSC sitt søknadssystem . Vi anbefaler likevel at du begynner på søknaden til CSC tidlig. Søknadsfrist til Diku er 22 februar 2021, og søknadsfrist til CSC er 1 mars 2021. Se mer informasjon om hvordan du søker lenger ned på siden.
 • Søknadene blir behandlet av Diku og CSC parallelt. Søkerne vil få beskjed fra Diku når innstillingen er klar. Det vil også bli innstilt på en venteliste.
 • CSC har siste ord og bestemmer hvem som får tildelt stipend. Kandidaten får beskjed om CSCs beslutning så fort den er fattet. Merk: Dikus rolle er kun som tilrettelegger og innstillende organ, og har ikke mulighet til å påvirke sluttresultatet etter at innstillingen er sendt til CSC. Diku kan heller ikke påvirke betingelsene for stipendtilbudet fra CSC. 

Vi anbefaler at du sender inn alle dokumenter på engelsk, slik at du lett kan bruke de samme dokumentene både i søknaden til Diku og til CSC. Det er viktig at attestene og anbefalingene er relevante for det planlagte studieoppholdet, og at du gir en utfyllende beskrivelse av din motivasjon for oppholdet og aktivitetene du ønsker å gjennomføre i Kina.

Når vi behandler søknadene, legger vi særlig vekt på følgende:

 • Karakterer
 • Referanser fra veiledere
 • Motivasjonsbrev og studieplan – det legges vekt på at det er en tydelig plan for oppholdet i Kina, og hvordan oppholdet vil passe inn i framtidige studie- eller forskningsplaner
 • Studenter tilknyttet en norsk høyere utdanningsinstitusjon vil bli prioritert 
 • Søkere som kan dokumentere kjennskap til kinesisk språk vil bli prioritert 
 • Variasjon i studienivå/akademisk nivå etterstrebes 
 • Kjønnsbalanse etterstrebes 
 • Variasjon i fagfelt etterstrebes

Endelig beskjed om tildeling av stipend samt adkomstdokumenter kommer vanligvis rundt juni/juli. Papirene blir sendt ut som rekommandert post. Hvis du endrer kontaktadressen din i Norge, må du gi beskjed til Diku.

Diku forbeholder seg retten til å kartlegge resultater og ta kontakt med stipendmottakere under og etter studieopphold.

Slik søker du til Diku

 • Søknaden leverer du elektronisk i Dikus søknads- og rapporteringssystem Espresso . Finn søknadsskjemaet som heter “Chinese Government Scholarships Norway”.
 • Er du allerede registrert i Espresso? Logg deg inn med brukernavn (e-postadresse) og passord.
 • Er du ikke registrert i Espresso? Klikk på «Registrer ny bruker». 

I Espresso finner du oversikt over Dikus programmer og ordninger som har åpne søknadsfrister, og lenke for å opprette ny søknad. Klikk på søknadsskjemaet som heter “Chinese Government Scholarships Norway”.

Se søknadsskjema i Espresso samt denne utlysningen for nærmere informasjon om hva søknaden skal inneholde, inkludert krav til vedlegg.

Søknaden til Diku skal inneholde:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Studieplan/prosjektbeskrivelse
 • Kopi av vitnemål/karakterutskrifter
 • En til to relevante faglige anbefalinger/attester (signert)
 • CV
 • Kopi av pass - utløpsdato ikke tidligere enn 1 mars 2022

Hvis relevant:

 • HSK sertifikat, IELTS- eller TOEFEL-rapport
 • Kopi av godkjent forhåndsopptak fra kinesisk vertsinstitusjon
 • Signert invitasjonsbrev fra kinesisk vertsinstitusjon
 • Liste over publikasjoner

Slik søker du til CSC:

 • Søknaden leverer du elektronisk i CSC sitt søknadssystem .
 • Du må registrere en bruker før du kan søke.
 • Du kommer til å bli bedt om å oppgi programkategori og agencynummer. Velg programkategori “type A”. Agencynummer er 5781.

Søknaden til CSC skal inneholde:

 • Utfylt søknadsskjema på CSC sine nettsider: http://www.campuschina.org. Klikk på “Application Online for International Students”. Obs! Bruk Internet Explorer eller Firefox for å åpne siden.
 • Studieplan/prosjektbeskrivelse
  • Planen bør være så konsis som mulig og ikke overskride tre A-4- side. En tydelig beskrivelse av faglige behov og ønsker er viktig for at CSC kan finne frem til en egnet institusjon. Hvis du har spesifikke ønsker om institusjon, kan du argumentere for det her.
 • Kopi av vitnemål/karakterutskrifter
 • Politiattest. Denne må være utstedt nylig, og ikke mer enn seks måneder før søknadstidspunktet. Du kan søke om politiattest på nett . Husk å bestille politiattest på engelsk, og helst med skriftlig signatur.
 • Dersom du planlegger å oppholde deg mer enn seks måneder i Kina, må du levere Physical Examination Record for Foreigner. OBS! Denne må fylles ut av helsepersonell, og det må legges ved røntgenbilder - det er derfor en god ide å ta kontakt med din fastlege tidlig for henvisning til sykehus eller liknende som kan hjelpe deg med dette. Utgifter til medisinsk undersøkelse må dekkes av søkeren. Last ned Physical Examination Record for Foreigner (PDF)

Merk: Alt må være på engelsk for at CSC skal kunne gjøre en vurdering. Det er viktig at attestene og anbefalingene er relevante for det planlagte studieoppholdet i Kina.

Søknadsveiledning

Trenger du veiledning underveis? Diku tilbyr veiledning helt frem til søknadsfristen. Vi vil svare på spørsmål, men kan ikke lese gjennom søknadsutkast. Veiledning kan gjøres på e-post eller telefon. Du er velkommen til å ta kontakt med oss!

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) | Copyright © 2021
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern