Tre studenter

Norsk-kinesisk statsstipend

Om stipendet

Ønsker du å studere eller forske i Kina? Da kan du søke norsk-kinesisk statsstipend. Målet er mer kulturell og akademisk kontakt mellom Norge og Kina. Ordningen omfatter alle fagområder. Søknaden er en to-trinns prosess: først søker du til Direktoratet for Høyere Utdanning og Kompetanse (HK-dir), deretter til China Scholarship Council (CSC). Søknadsfrist til HK-dir er 1. februar 2023 (15:00), og søknadsfrist til CSC er 15. februar 2023.

Hvem kan søke?

 • Studenter som er tilknyttet en høyere utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet.
 • Forskere tilknyttet en høyere utdanningsinstitusjon i Norge
 • Elever som på søknadstidspunktet går på norsk videregående skole trinn 3, eller som nylig har fullført norsk videregående skole
 • Alle søkere må ha norsk statsborgerskap og ha god helse
 • Søkere fra videregående skole eller som søker med vitnemål fra videregående skole må være under 25 år på søknadstidspunktet, søkere til master må være under 35 år, mens søkere på doktorgradsnivå må være under 40 år
 • Dersom du har mottatt norsk-kinesisk statsstipend tidligere og i mer enn fire år, kan du ikke søke på nytt.

Hva kan det søkes støtte til?

Du kan søke stipend for ett semester, et helt akademisk år, eller for å ta en hel grad i Kina (bachelorgrad, mastergrad, ph.d.). Du kan også søke om stipend for å forske i Kina. Stipendet er ikke gyldig for opphold på kortere varighet enn ett semester. Stipendet er åpent for alle fagfelt.

Det er åtte fulle stipender tilgjengelig i 2023. I tillegg kan det gis fritak for studieavgift (partial scholarship) til inntil 10 andre søkere, som også vil kunne få tilbud om bopel på aktuell campus dersom det er tilgjengelig. 

Fullt stipend dekker skolepenger, helseforsikring, hybel på campus eller subsidiering av bolig og utbetaling av månedlig stipend gradert etter utdanningsnivå. Det er vertsinstitusjonen i Kina som gjennomfører utbetalingen av stipendet. 

Satser for månedlig utbetalt stipend:

 • Bachelor studenter: CNY 2500 per måned
 • Master studenter/fagansatte: CNY 3000 per måned
 • Phd studenter/senior fagansatte: CNY 3500 per måned

Stipendet kan ikke kombineres med stipend fra Statens Lånekasse, men du kan ha rett på basislån og reisestøtte. Den enkelte student står fritt til å søke om lån og støtte fra Statens Lånekasse i tråd med gjeldende regelverk. Vær oppmerksom på at det er krav om at lærestedet ditt i Kina er godkjent av Lånekassen for at du skal kvalifisere til lån fra Statens Lånekasse. HK-dir anbefaler alle søkere til å ta direkte kontakt med Statens Lånekasse for å få veiledning om hva du kan søke på.

Hvor kan jeg studere/forske?

Du kan søke om å få studere eller forske ved høyere utdanningsinstitusjoner som finnes på China Scholarship Council (CSC) sin oversikt over godkjente institusjoner. Obs! Bruk Internet Explorer eller Firefox for å åpne siden.

Du kan ønske deg til en spesifikk utdanningsinstitusjon fra CSC sin liste over godkjente utdanningsinstitusjoner, men det er CSC som avgjør hvilken kinesisk utdanningsinstitusjon du får studere/forske ved. Dersom du har særskilte ønsker om studiested eller universitet må du begrunne dette godt, og gjerne dokumentere med opptaksbrev (pre-admission letter) fra aktuell institusjon dersom det er mulig. I søknaden kan du velge én fagdisiplin og opp til tre utdanningsinstitusjoner i Kina som dine preferanser. 

Merk at Hong Kong og Taiwan ikke er inkludert i stipendordningen.

Hvordan søker jeg, og hvordan er prosessen?

 • Søknaden er en to-trinns prosess: først søker du elektronisk til HK-dir gjennom HK-dirs søknads- og rapporteringssystem Espresso ,  deretter søker du elektronisk til China Scholarship Council (CSC) gjennom CSC sitt søknadssystem . Vi anbefaler likevel at du begynner på søknaden til CSC tidlig. Søknadsfrist til HK-dir er 1. februar 2023, og søknadsfrist til CSC er 15. februar 2023. Se mer informasjon om hvordan du søker lenger ned på siden.
 • Søknadene blir behandlet av HK-dir og CSC parallelt. Søkerne vil få beskjed fra HK-dir når innstillingen er klar. Det vil også bli innstilt på en venteliste.
 • CSC har siste ord og bestemmer hvem som får tildelt stipend. Kandidaten får beskjed om CSCs beslutning så fort den er fattet. Merk: HK-dirs rolle er kun som tilrettelegger og innstillende organ, og har ikke mulighet til å påvirke sluttresultatet etter at innstillingen er sendt til CSC. HK-dir kan heller ikke påvirke betingelsene for stipendtilbudet fra CSC.  

Når vi behandler søknadene, legger vi særlig vekt på følgende:

 • Karakterer
 • Referanser fra veiledere
 • Motivasjonsbrev og studieplan – det legges vekt på at det er en tydelig plan for oppholdet i Kina, og hvordan oppholdet vil passe inn i framtidige studie- eller forskningsplaner
 • Søkere som kan dokumentere kjennskap til kinesisk språk vil bli prioritert
 • Variasjon i studienivå/akademisk nivå etterstrebes
 • Kjønnsbalanse etterstrebes
 • Variasjon i fagfelt etterstrebes

Slik søker du til HK-dir

 • Søknaden leverer du elektronisk i HK-dirs søknads- og rapporteringssystem Espresso . Finn søknadsskjemaet som heter “Chinese Government Scholarships Norway”.
 • Er du allerede registrert i Espresso? Logg deg inn med brukernavn (e-postadresse) og passord. 
 • Er du ikke registrert i Espresso? Klikk på «Registrer ny bruker».

I Espresso finner du oversikt over HK-dirs programmer og ordninger som har åpne søknadsfrister, og lenke for å opprette ny søknad. Klikk på lenken til ordningen du ønsker å søke på.

Se søknadsskjema i Espresso samt denne utlysningen for nærmere informasjon om hva søknaden skal inneholde, inkludert krav til vedlegg.

Søknaden til HK-dir skal inneholde:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Studieplan/prosjektbeskrivelse
 • Kopi av vitnemål/karakterutskrifter
 • to relevante faglige anbefalinger/attester (signert)
 • CV
 • Kopi av pass - utløpsdato ikke tidligere enn 1 mars 2023
 • Kopi av godkjent forhåndsopptak fra kinesisk vertsinstitusjon (hvis tilgjengelig)
 • HSK sertifikat, IELTS- eller TOEFEL-rapport (hvis tilgjengelig)

Hvis relevant:

 • Signert invitasjonsbrev fra kinesisk vertsinstitusjon
 • Liste over publikasjoner

Vi anbefaler at du sender inn alle dokumenter på engelsk, slik at du lett kan bruke de samme dokumentene både i søknaden til HK-dir og til CSC. Det er viktig at attestene og anbefalingene er relevante for det planlagte studieoppholdet, og at du gir en utfyllende beskrivelse av din motivasjon for oppholdet og aktivitetene du ønsker å gjennomføre i Kina. 

Slik søker du til CSC:

 • Søknaden leverer du elektronisk i CSC sitt søknadssystem.
 • Du må registrere en bruker før du kan søke.
 • Du kommer til å bli bedt om å oppgi programkategori og agencynummer. Velg programkategori “type A”. Agencynummer er 5781.

Søknaden til CSC skal inneholde:

 • Utfylt søknadsskjema  på CSC sine nettsider: http://www.campuschina.org. Klikk på “Application Online for International Students”. Obs! Bruk Internet Explorer eller Firefox for å åpne siden.
 • Studieplan/prosjektbeskrivelse
  • Planen bør være så konsis som mulig og ikke overskride tre A-4- sider . En tydelig beskrivelse av faglige behov og ønsker er viktig for at CSC kan finne frem til en egnet institusjon. Se veiledning til søknaden til CSC.

Hvis du har spesifikke ønsker om institusjon, kan du argumentere for det her.

 • Kopi av vitnemål/karakterutskrifter og pass (utløpsdato ikke tidligere enn 1 mars 2023)
 • Politiattest. Denne må være utstedt nylig, og ikke mer enn seks måneder før søknadstidspunktet. Du kan søke om politiattest på nett.
 • Dersom du planlegger å oppholde deg mer enn seks måneder i Kina, må du levere Physical Examination Record for Foreigner. OBS! Denne må fylles ut av helsepersonell, og det må legges ved røntgenbilder - det er derfor en god idé å ta kontakt med din fastlege tidlig for henvisning til sykehus eller liknende som kan hjelpe deg med dette. Utgifter til medisinsk undersøkelse må dekkes av søkeren. Last ned Physical Examination Record for Foreigner (PDF)
 • HSK sertifikat (hvis undervisning gjennomføres på kinesisk, gjelder ikke for språkprogram)
 • IELTS- eller TOEFEL-rapport (hvis undervisning gjennomføres på engelsk)
 • Kopi av godkjent forhåndsopptak fra kinesisk vertsinstitusjon (hvis tilgjengelig)

 Veiledning til søknaden til CSC, se vedlegg

 Merk: Alt må være på engelsk for at CSC skal kunne gjøre en vurdering. Det er viktig at attestene og anbefalingene er relevante for det planlagte studieoppholdet i Kina.

Etter innlevert søknad:  

Endelig beskjed om tildeling av stipend samt adkomstdokumenter kommer vanligvis rundt juni/juli. Papirene blir sendt ut som rekommandert post. Hvis du endrer kontaktadressen din i Norge, må du gi beskjed til HK-dir.

Du må så søke om visum for å studere i Kina. For mer informasjon om visumsøknaden se nettsiden til den kinesiske ambassaden i Oslo. Vær oppmerksom på at du må kopiere Admission Notice og Foreign Student Visa Application Form (JW201), mens originalen tas med til Kina for registrering ved det kinesiske universitetet. Man må også søke om oppholdstillatelse hos kinesiske myndigheter innen 30 dager etter ankomst til Kina.

HK-dir forbeholder seg retten til å kartlegge resultater og ta kontakt med stipendmottakere under og etter studieopphold.

Søknadsveiledning

Trenger du veiledning underveis? HK-dir tilbyr veiledning helt frem til søknadsfristen. Vi vil svare på spørsmål, men kan ikke lese gjennom søknadsutkast. Veiledning kan gjøres på e-post.

Kontaktperson: Julie Park (Julie.park@hkdir.no )

Bakgrunn

Norge og Kina inngikk en kulturavtale i 1963, hvor kjernen er «å fremme av utveksling av representanter for institusjoner av undervisningsmessig, vitenskapelig og kulturell art, om mulig ved hjelp av stipendier». Det er blitt opprettet en statsstipendording under avtalen, hvor hver part forplikter seg til å ta imot og gi stipend til opptil 10 studenter/forskere fra partnerlandet årlig. Ordningen er åpen for alle fagfelt.

Stipendordningen er bilateralt finansiert fra norsk og kinesisk side. Hovedmålet med stipendordningen er å bidra til å etablere og utvide den akademiske og kulturelle kontakten mellom norske og kinesiske enkeltpersoner og forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Mens stipendene for norske studenter administreres på norsk side av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, forvaltes stipendene for kinesiske PhD-studenter og forskere av China Scholarship Council (CSC). CSC er et spesialisert myndighetsorgan på forvaltning av internasjonalt stipendsamarbeid. CSC er tilknyttet utdanningsdepartementet og fremmer internasjonalt samarbeid, både gjennom myndighetsavtaler og avtaler med institusjoner. CSC driver et omfattende arbeid med utveksling av studenter til og fra Kina. Du finner mer informasjon om stipendordningen for kinesiske søkere under ordningen her.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern