Vil du ta utdanning i Japan?

Hvorfor Japan?

Japan er en global stormakt med verdens tredje største økonomi, og er verdens tredje største land også målt i vitenskapelig produksjon. Landet er en etablert kunnskapsnasjon med forskning av høy kvalitet og en viktig leverandør av teknologi. I tillegg scorer Japan høyt på innovasjon og har omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet i næringslivet.

Japan er et viktig samarbeidsland for Norge. Det er et av de største markedene for norske skipsfartstjenester og et stort marked for norsk reiselivsnæring. Norsk næringsliv har et betydelig nærvær i Japan, og landet er gjenstand for store norske investeringer. Kandidater med kunnskaper og erfaringer fra Japan er viktig for å utvide det norske samarbeidet med Japan innenfor både næringsliv og akademia.

Et studieopphold åpner for spennende og lærerike møter med Japans kultur og historie. I dag øver Japan stor tiltrekningskraft på unge mennesker verden over også som en populærkulturell stormakt.

Høyere utdanning i Japan:

Det internasjonale innslaget har tradisjonelt vært begrenset i japansk høyere utdanning. De siste årene har Japan satset mye på internasjonalisering og på å tiltrekke seg flere utenlandske studenter.

Gjennom nettportalen Study in Japan Comprehensive Guide gir japanske myndigheter informasjon til studenter som ønsker seg til Japan. Her finner du informasjon om institusjoner, studiemuligheter, regelverk, krav, skolepenger, stipendordninger etc.

I tillegg finnes en informativ nettportal fra The Japan Student Services Organisation (JASSO), en organisasjon under det japanske utdannings- og forskningsdepartementet med ansvar blant annet for stipendprogrammer.

Økonomi

Japan har både offentlige og private institusjoner for høyere utdanning, og begge typene institusjoner krever skolepenger. Ved nasjonale og andre offentlige universiteter er studieavgiftene i gjennomsnitt omtrent 5 200 USD per år for studier på både lavere og høyere grad. Ved de private institusjonene er studieavgiftene høyere, med til dels store forskjeller mellom ulike fagområder. I tillegg til studieavgiftene kommer en engangs opptaksavgift på i overkant av 2 000 USD ved alle typer høyere utdanningsinstitusjoner.

Norske studenter som er tatt opp ved en japansk institusjon med nasjonal godkjenning som høyere utdanningsinstitusjon, vil kunne regne med støtte fra Lånekassen. Det er også mulig å få støtte til språklæring. Merk at det første året i en lavere grads utdanning ikke teller som en del av norsk lavere grad.

Japan er også inne i Erasmus+, og noen norske institusjoner vil kunne tilby Erasmus-stipend til utveksling.

For andre stipend, se ANSAs nettsider.

Typer institusjoner

Japansk høyere utdanning er delt inn i en rekke ulike typer institusjoner, nåde offentlige og private. Her finner du en oversikt over hvilke typer institusjoner som finnes:

Universities: Nasjonale universiteter, og andre offentlige og private universiteter.

Graduate schools: Universitetene kan etablere graduate schools, som tilbyr master, ph.d- og/eller profesjonsstudier (jus, økonomi, osv.).

Colleges of technology: Tilbyr femårig yrkesrettet utdanning for elever som kommer rett fra ungdomsskole, de to siste årene regnes som høyere utdanning.

Junior Colleges: Tilbyr to- til treårig høyere utdanning. Studentene rekrutteres fra videregående skoler. Studenter som uteksamineres fra junior colleges, oppnår en Associate Degree.

Professional training colleges: Tilbyr yrkesrettet og spesialisert teknisk utdanning til studenter som kommer rett fra grunnskole eller fra videregående skole.

Et flertall av studentene i Japan går på private institusjoner.

Gradsstruktur

Tilsvarende norsk høyere utdanning:

Bachelorgrad: 4 år (i noen tilfeller 6 år)

Mastergrad: Bachelor + 2 år

Doktorgrad: Mastergrad + 3 år

Andre grader:

Associate degree: 2 år

Diploma: 2-3 år

Advanced diploma: 4 år

Hvordan velge mellom institusjoner?

Japan har om lag 780 universiteter, og 80 prosent av dem er private. For norske studenter vil forekomsten av engelskspråklige tilbud være viktig. I tillegg til nettportalene nevnt over har UNIV. IN JAPAN en søkemotor for engelskspråklige undervisningstilbud i Japan.

Japan har ikke noe nasjonalt rangeringssystem, men i en større satsing kalt «Top global Universities» ble 37 nasjonale og private universiteter plukket ut i en satsing på økt internasjonalisering av både forskning og utdanning. Disse institusjonene vil ha mye av det engelskspråklige tilbudet i Japan.

Hvis du ønsker å studere i Japan kan det også være hensiktsmessig å undersøke hvilke universiteter i Japan norske institusjoner samarbeider med.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern