Vil du ta utdanning i India?

Hvorfor India?

India er i dag verdens tiende største økonomi. Veksten har i stor grad vært knyttet til kunnskapsintensive næringer som farmasi og IT. Store summer har vært investert i forsknings- og utdanningssektoren med mål å gjøre India til en av verdens fremste kunnskapsnasjoner. India vil derfor kunne være av stor betydning for norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner, men også som marked for norske bedrifter. India er en viktig partner i arbeidet for å løse store globale utfordringer knyttet til helse, energi og klima. Varehandelen mellom Norge og India er i dag ikke omfattende, men norsk import av indiske tjenester vokser raskt. Dette gjør landet til en interessant faglig partner på en rekke forskningsfelt, og et interessant marked for norsk kunnskapsbasert næringsliv.

Norge har en lang tradisjon for bistandssamarbeid med India. Dette er avsluttet, men norske myndigheter søker aktivt samarbeid på nye felt.

Høyere utdanning i India

India har en av de største utdanningssektorer i verden. De fleste institusjoner for høyere utdanning er offentlige, men privat sektor øker. Private universiteter finnes likevel bare i noen få delstater.

Forskning og utdanning er i all hovedsak delt i India, og forskning lagt til instituttsektoren. Men det finnes unntak fra dette.

India har bare i liten grad tilrettelagt for utenlandske studenter. Indiske utdanningsmyndigheter har ikke bidratt til webportaler for høyere utdanning rettet mot et internasjonalt publikum.

Institusjonstyper

Central Universities: Offentlige universiteter der flere driver forskning. Disse rekrutterer studenter fra hele India og det er stor konkurranse om å komme inn.

State Universities: Institusjoner som er etablert og eid av delstatsmyndighetene.

Deemed to be universities: Institusjoner som regnes på universitetsnivå for utdanning og forskning; noen er private.

Indian Institutes of Technology: Offentlige institusjoner, kjent over hele verden for sin kvalitet. Det er svært vanskelig å komme inn på dem.

Colleges: Ikke selvstendige institusjoner, disse er underlagt et universitet.

Hvordan velge mellom institusjoner?

Dersom du i utgangspunktet kjenner lite til indisk høyere utdanning, kan det være nyttig å konsultere rankinglisten som er utarbeidet av indiske myndigheter.   Her ligger også detaljert informasjon om hvilke av institusjonene som har utenlandske studenter.

Bare en institusjon kommer inn på internasjonale rankinglister, det er Indian Institute of Social Science i Bangalore.

Jeg vil reise på utveksling til India

Ønsker du å reise på utveksling til India, må du først sjekke hvilke avtaler ditt lærested i Norge har med indiske utdanningsinstitusjoner. For å kunne reise på utveksling stilles det vanligvis krav om at du har avlagt 60 studiepoeng ved ditt lærested. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved din institusjon for informasjon om avtaler med India.

Norske universiteters utvekslings- /samarbeidsavtaler med India

Norske universiteter og høgskoler har innledet samarbeid med en del indiske universiteter og colleges. For full oversikt over hvilke samarbeidsavtaler som er aktive, er må du kontakte ditt norske studiested. Kanskje kan du også selv bidra til at flere forbindelser skapes.

Det er mulig å ta delstudier i India selv om ditt studiested ikke har en etablert avtale med en indisk institusjon som du ønsker å studere ved. Da må du be ditt studiested om forhåndsgodkjenning av delstudiet som en del av din norske grad. Det er dessuten en forutsetning for å få studiestøtte fra Lånekassen at du har slik forhåndsgodkjenning.

Språk

Undervisningsspråket i indisk høyere utdanning er som regel engelsk. Studenter i hindi eller andre indiske språk og andre studenter som ønsker å lære et indisk språk i forbindelse med at de skal studere i India, vil kunne få god støtte fra Lånekassen til dette gjennom både språkstipend og tilretteleggingsstipend .

Jeg vil ta en hel grad i India

India har et stort system for høyere utdanning. Føderale universiteter og institutter kan holde god, til dels svært god kvalitet. Det gjør også enkelte andre universiteter, men vær oppmerksom på at det er stor variasjon. Den nasjonale konkurransen er intens for å komme inn på de gode institusjonene. Egne kvoter er avsatt til underpriviligerte grupper.

Selv om indiske universiteter tar opp studenter fra land i Den tredje verden, er det i liten grad tilrettelagt for å ta imot utenlandske gradsstudenter. Mulige unntak finnes, for eksempel Pune University i delstaten Maharashtra, som har mange utenlandske studenter. Indian Institute of Science i Bangalore inviterer også utenlandske studenter til å henvende seg til deres internasjonale senter.

Med mindre du har konkurransedyktige karakterer og kan orientere deg i indisk kultur og institusjoner, eller ser for deg at du kan bli god til dette på kort tid, er det likevel vårt råd heller å planlegge oppholdet gjennom de kontakter norske læresteder har. Mange norske universiteter og høgskoler har innledet samarbeid med gode indiske universiteter. De kan hjelpe deg til et kortere opphold på inntil ett år, på bachelornivå. Dette vil kanskje kunne åpne muligheter for lengre opphold seinere.

Ingen indiske institusjoner rekrutterer i Norge.

Vær også oppmerksom på at første år i et gradsstudium ikke vil bli godkjent som del av en norsk grad.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern