Tre studenter på fortauet i Frankrike

Vil du studere i Frankrike?

Hvorfor Frankrike?

– Frankrike har alt; mat, vin, storslått natur, yrende kulturliv og tradisjoner innen alle områder av akademia.  Paris er et mekka for den urbane student, mens mindre studiesteder har kvaliteter for den som ikke finner seg til rette i millionbyen.

Kan du en del fransk, finnes alle studier du kan ønske deg i dette landet. Kan du ikke fransk, er det mange muligheter for å lære seg språket eller ta et av de stadig flere studieprogrammene som tilbys på engelsk. Utvalget av universitet og høgskoler er stort og variert.

Hvis du har internasjonale ambisjoner er det en fordel å kunne fransk – mange av de store verdensorganisasjonene (for eksempel FN, Europarådet, Verdensbanken, Leger uten grenser og Røde Kors), trenger medarbeidere med gode franskkunnskaper. Fransk er også hovedspråk i en rekke land i verden, ikke minst i Afrika.

Tilrettelagte studieprogram for nordmenn

Norge og Frankrike har et tett samarbeid på mange områder, og har et formelt samarbeid innen utdanning og forskning. I dag finnes det en rekke utdanningsavtaler mellom norske og franske myndigheter som tilrettelegger for at norske elever og studenter kan ta sin utdanning i Frankrike, og som gir rett til støtte fra Lånekassen:

Samarbeid Norge-Frankrike på videregående nivå:

Samarbeid Norge-Frankrike på høyere nivå:

Videregående skole i Frankrike

Det finnes flere muligheter for norske skoleelever som ønsker å ta hele eller deler av videregående skole i Frankrike.

Gjennom Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) kan du søke om å ta hele videregående på tre ulike skoler i Frankrike  (Lyon, Bayeux eller Rouen). Dersom du ønsker å utdanne deg til kokk, kan du søke om 3-årig program i restaurant og matfag gjennom Institut franςais de Norvège (IFN). IFN tilbyr også skoleplasser på VG1, studiespesialisering og 3-årig program i akvakultur .

Det er også mulig å ta VG2 i Frankrike gjennom et samarbeidsprogram eller en utvekslingsorganisasjon .

Skolesystem

Videregående skole i Frankrike heter "lycée" og er 3-årig. 

Etter tre år med studiespesialisering avlegger elever eksamen i Baccalauréat Géneral, som ofte forkortes til Bac. For å oppnå en Baccalauréat Général kan elever velge mellom 3 linjer: L (litteratur), ES (økonomi og samfunnsfag) eller S (realfag).

Elever som velger en yrkesfaglig utdanning, oppnår en Baccalauréat Technologique (Bac Techno) eller Baccalauréat Professionnel (Bac Pro). Elever som fullfører kokkelinje eller akvakultur via Institut franςais de Norvège (IFN) oppnår Bac Pro.

Bestått Bac-eksamen gir i de fleste tilfeller generell studiekompetanse både i Norge og i andre land.

Elever i Frankrike begynner på skolen tidligere enn i Norge, og det er vanlig at elever begynner på videregående skole det året de fyller 15. Lyceets 3 klassetrinn heter:

  • seconde: 15-16 år
  • première: 16-17 år
  • terminale: 17-18 år

Karaktersystemet i Frankrike er annerledes enn i Norge. Karakterskalaen er fra 0 til 20. For å bestå eksamen, må man ha minst 10 i gjennomsnitt. For elever som vil søke opptak til høyere utdanning i Norge etter endt skolegang i Frankrike, finnes det en egen konverteringstabell for franske karakterer. Se mer informasjon om poengberegning på Samordna opptak sine nettsider.

Økonomi

Elever som tas opp via SIUs eller IFNs program for videregående skole i Frankrike, har rett på støtte via Lånekassen . Første året bor elevene på internat i ukedagene og hos vertsfamilie i helgene. Elever på 3-årig program bor i egen leilighet de neste to årene. Det er ikke skolepenger til SIUs og IFNs skoler. Unntak er en privatskole for IFN-elever.

Språkkurs for elever

Diku og IFN arrangerer et felles forkurs i fransk og matematikk for alle elever som skal til Frankrike gjennom våre ordninger, uavhengig av om du har hatt fransk på ungdomsskolen eller ikke. Kurset foregår i Oslo som et intensivt kurs på 4 uker i august.

Høyere utdanning i Frankrike

Høyere utdanning i Frankrike består hovedsakelig av offentlige universitet og vitenskapelige høgskoler, såkalte grandes écoles. Det finnes også et høyt antall private universitet og høgskoler.

Universitetene i Frankrike følger den europeiske modellen med treårig bachelor (Licence, L1, L2 og L3), toårig master (Master) og doktorgrad (Doctorat), og bruker det europeiske poengsystemet ECTS.

De rundt 85 offentlige universitetene i Frankrike tilbyr de fleste fagretninger på alle nivåer, og er åpne for alle som har fullført videregående utdanning, bac (baccalauréat).

Et særtrekk ved det franske utdanningssystemet er skillet mellom universitetene og de såkalte grandes écoles. Mens universitetene generelt er åpne, er opptak til de prestisjetunge grandes écoles basert på egne opptaksprøver og/eller strenge karakterkrav. I kategorien grandes écoles finner man blant annet en rekke ingeniørskoler, businesskoler og andre mer spesialiserte institusjoner.

For flere detaljer, se EUs portal over enkeltlands utdanningssystemer.

Se også Campus France .

Se også samarbeidsprogrammer mellom Norge og Frankrike på høyere nivå:

Økonomi

Høyere utdanning i Frankrike er subsidiert av den franske staten, som betyr at studieavgiften er relativt lav ved offentlige universitet. Ved private institusjoner er avgiften noe høyere og det kan være krav om skolepenger.

Lånekassen  kan gi støtte til høyere utdanning i Frankrike når utdanningen er offentlig godkjent som del av den offisielle gradsstrukturen for høyere utdanning i Frankrike. Lærestedene tilbyr ofte både godkjente nasjonale grader, og ikke-godkjente grader. Bare en grad med akkreditering som en nasjonal grad i høyere utdanning i Frankrike kan gi grunnlag for generell godkjenning av NOKUT som høyere utdanning i Norge, som er et vilkår for å gi rett til støtte fra Lånekassen.

For utvekslingsopphold vil de fleste norske institusjoner kunne tilby Erasmus-stipend. 

I tillegg er det for enkelte studier mulighet for å søke støtte fra ulike legater. Ett av disse er Ankers Legat .

Som det eneste landet i Europa kan utenlandske studenter søke den franske stat om bostøtte på lik linje med franske studenter. Franske myndigheter har i tillegg en rekke stipendordninger for utenlandske studenter. Les mer her på Campus France sine nettsider .

Språk

Dersom du søker opptak ved et fransk lærested for høyere utdanning, må du som regel dokumentere dine franskkunnskaper.  

Lære fransk i Norge

DELF og DALF er offisielle franske språktester, og diplomet kan tas ved Institut français i Oslo og Stavanger. Instituttet tilbyr også språkferdighetstesten TCF (Test de connaissance du francais) som er gyldig i to år. Alle kursene baserer seg på Det felles europeiske rammeverket for språk. 

Lære fransk i Frankrike

Universitetene i Dijon, Montpellier og Perpignan tilbyr norske studenter et ettårig studium i «fransk språk og kultur».  Opptakskrav er bestått videregående skole og språktesten TCF.  Mange som ønsker å studere i Frankrike, tar gjerne dette kurset før de fortsetter med andre studier. Vær oppmerksom på at NOKUT ikke godkjenner dette som 60 studiepoeng, og slike kurs vil derfor ikke gi rett til støtte fra Lånekassen, med mindre det tas som forberedelse til høyere utdanning i etterkant, altså språklig tilrettelegging. Mer informasjon og påmeldingsskjema finnes på Campus France Norge sine nettsider

Om du planlegger å bli fransklærer kan ett år i Caen være aktuelt for deg. Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen (OFNEC) tilbyr årskurs i fransk for lærere og lærerstudenter uten fransk i sin fagkrets.

Jeg vil ta en hel grad i Frankrike

Det er mulig å ta hele utdanningen i Frankrike, både på bachelor, mastergrad og doktorgrad.

Dersom du søker deg inn som bachelorstudent, må søknaden gå gjennom det samordnede opptakssystemet Parcoursup.  Opptakskrav er generell studiekompetanse og som oftest et språkdiplom.  De fleste studieprogrammer ved offentlige universiteter er åpne, men det kan være adgangsbegrensning ved svært populære fag. Søknadsfrist for studier gjennom Parcoursup er mellom 22. januar og 14. mars.

For studier ved grandes écoles eller private institusjoner må man ofte gjennom opptaksprøve eller intervju, og noen forutsetter at du har fullført to år med høyere utdanning. Ta kontakt med lærestedet for mer informasjon.

Dersom du søker deg inn på en mastergrad, må du søke direkte til universitetet. Opptakskrav er som regel fullført og relevant bachelorgrad og dokumenterte språkkunnskaper, avhengig av språket studieprogrammet er på.  Sammen med søknaden er det vanlig å legge ved oversatt vitnemål, CV og motivasjonsbrev. Til kunstfagstudier legger du ved eksempler på egne arbeider.

Andre søknadsfrister varierer, se nettsiden til den enkelte institusjon for mer informasjon.

Jeg vil reise på utveksling til Frankrike

Så å si alle norske universiteter og høgskoler har avtaler om utveksling med franske universiteter. Fordelen med å søke seg som utvekslingsstudent er at du kan ta deler av utdanningen din på en institusjon det ellers ville vært vanskelig å komme inn på.

Ønsker du å reise på utveksling til Frankrike, må du først undersøke hvilke avtaler ditt lærested i Norge har med franske utdanningsinstitusjoner. For å kunne reise på utveksling stilles det vanligvis krav om at du har avlagt 60 studiepoeng ved ditt lærested. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved din institusjon for informasjon om avtaler med Frankrike.

Hvis det ikke skulle finnes avtaler innenfor ditt fag, er det likevel mulig å søke om kortere studieopphold, delstudier, i Frankrike.  Da må du be ditt universitet om forhåndsgodkjenning av delstudiet som del av din norske grad. Det er også en forutsetning for å få studiestøtte fra Lånekassen at du har en slik forhåndsgodkjenning.

Bolig

Studenthybler ved franske universitet blir i stor grad administrert av selskapet CROUS. Hyblene er ofte forbeholdt studenter som mottar stipend fra den franske staten eller utvekslingsstudenter. Informasjon om søknadsprosess gjennom CROUS finnes på nettsiden til institusjonene.

Grandes écoles og private institusjoner har gjerne egne studenthybler på campus, og institusjonene er ofte behjelpelig med å finne bolig for internasjonale studenter.

Skal du studere i Paris kan du søke bolig på Norges Hus, Maison de Norvège , etter nærmere retningslinjer. Du kan søke elektronisk via www.ciup.fr.

ANSA har samlet gode råd og tips om å bo og leve i Frankrike .

Folketrygd, forsikring og oppholdstillatelse

Fulltidsstudenter og elever med lån fra Lånekassen er automatisk medlem av folketrygden og får rett til støtte etter franske regler. Hvis du planlegger å studere i mer enn 12 måneder i Frankrike, opphører medlemskapet i folketrygden den dagen du forlater Norge. Du bør derfor søke om frivillig medlemskap. Får du arbeid i løpet av studietiden eller av andre grunner blir omfattet av trygdeordninger i Frankrike, kan medlemskapet opphøre. Se mer informasjon på NAV sine nettsider .

Rett til helsetjenester i Frankrike dokumenteres ved hjelp av det Europeiske helsetrygdekorte t.

Man bør i tillegg tegne forsikring for perioden man skal oppholde seg i utlandet.

Norske borgere trenger ikke oppholdstillatelse for å være i Frankrike, men skal man studere i landet er det noen krav som gjelder: man må ha gyldig pass, man må være student ved et universitet/elev ved en skole og man må ha råd til å bo i Frankrike.

Rankinger

U Multirank: Mange franske institusjoner er med i det europeiske U Multirank , som sammenligner institusjoner og gradstilbud for et antall fag, med særlig vekt på Europa. Vær oppmerksom på at ikke alle institusjoner er med, heller ikke alle de beste. Oppdaterte resultater kommer tidlig på våren. Utviklingen av U Multirank er støttet Europakommisjonen.

Annen informasjon

Pålitelig informasjon om høyere utdanning i Frankrike finner man på Campus France sine nettsider . Der ligger det også et nyttig verktøy for å hjelpe deg å finne et studium som passer deg.

Den norske ambassade i Paris har også informasjonsider om skolegang og studier i Frankrike. 

Institut français de Norvège i Oslo og Stavange r tilbyr informasjon, språkkurs, bibliotekstjenester og kulturelle aktiviteter, og kan bistå i planleggingen av studieopphold og skoleopphold i Frankrike. 

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern