Vil du ta utdanning i Canada?

Hvorfor Canada?

Canada har rike naturressurser og er i likhet med Norge opptatt av bærekraftig forvaltning av både olje og gass, havressurser, skogbruk og det arktiske området. Canada er verdens ellevte største økonomi, og regnes som den tredje største oljenasjonen etter Saudi Arabia og Venezuela. 

Kunnskapssamarbeidet med USA og Canada har vært en bærebjelke i utviklingen av norsk høyere utdanning og forskning i moderne etterkrigstid. Nord-amerikanske institusjoner er blant annet dominerende når det gjelder innovasjonskraft og kunnskapsutvikling. 

Flere universiteter i Canada har et svært godt akademisk renommé, og plasserer seg høyt i internasjonale rangeringer, og studenter kan velge blant store universiteter på toppen av rankinglistene til mindre og mer spesialiserte institusjoner. Canada har også lavere skolepenger enn andre engelskspråklige land. 

Canada er også et stort og spennende land som kan by på det meste – det er et moderne land med millionbyer med moderne kvaliteter, og har mange muligheter for naturopplevelser innen friluftsliv og vinteraktiviteter. Det er kort vei fra naturopplevelser til storbyens pulserende kultur- og folkeliv.

Høyere utdanning i Canada

Canadiske myndigheter og canadiske institusjoner arbeider målbevisst for å øke tallet på utenlandske studenter i Canada.

Den beste guiden på nett til høyere utdanning i Canada for internasjonale studenter er EduCanada . Også Canadas ambassade i Oslo tilbyr informasjon om å studere i Canada. Et annet godt og oversiktlig nettsted, www.university.ca , drives av Universities Canada, en canadisk organisasjon for offentlige og ikke-kommersielle private universiteter med 95 medlemmer. Siden inneholder informasjon om kanadiske utdanningsinstitusjoner og programmene de tilbyr.

Økonomi

Høyere utdanning er provinsenes ansvar i Canada, og institusjonene drives med støtte fra offentlige og/eller private kilder. Alle institusjoner - private som offentlige - krever skolepenger.

Offentlige institusjoner krever høyere skolepenger fra studenter som kommer fra andre delstater eller fra utlandet enn de gjør fra delstatens egne studenter. Kravet til skolepenger for utenlandske studenter ligger fortsatt noe under land som USA og Storbritannia.

Høyere utdanningsinstitusjoner i Canada godkjennes (akkrediteres) på provinsnivå, og alle akkrediterte institusjoner er medlem av Universities Canada. NOKUT samarbeider med Lånekassen om oversikter over hvilke institusjoner som har godkjenning (akkreditering). Norske studenter som er tatt opp ved en akkreditert canadisk institusjon, vil kunne regne med støtte fra Lånekassen. Canadisk høyere utdanning regnes som på nivå med norsk høyere utdanning. 

Canada er også omfattet av Erasmus +, og noen norske institusjoner vil kunne tilby Erasmus-stipend for utveksling til Canada.

For andre stipend, se ANSAs nettsider .

Gradsstruktur

De fleste høyere utdanningsinstitusjoner i Canada er offentlige. De tilbyr bachelor-, master- og PH. D-grader.

En bachelorgrad («undergraduate») har som regel en varighet på fire år (120 ECTS).

En «honours» bachelorgrad tar sikte på en sterkere fordypning og et høyere nivå på en bachelorgrad. Ved noen universiteter tar en honours-grad et ekstra studieår.

Man må som regel ha fullført en grad for å kunne begynne på den neste. Norske studenter kan få støtte fra Statens Lånekassen til hele bachelorgraden i Canada.

En mastergrad er et toårig studium (i noen tilfeller ettårig) som påbegynnes etter endt bachelorgrad.

Doktorgrader (3-5 år) kan påbegynnes etter endt mastergrad, og skiller seg lite fra den europeiske strukturen.

Typer institusjoner

Universiteter: Doctorate Granting Universities er breddeinstitusjoner med mange fag og undervisning til og med doktorgrad. Mange har utstrakt internasjonal kontakt, og satser sterkt på forskning. Det finnes også spesialiserte Doctorate Granting Universities.

Universities Canada har en oversikt over alle kanadiske universiteter.

Colleges: Canadiske colleges tilbyr som oftest profesjonsorienterte utdanninger. De såkalte university colleges i Ontario og Alberta tilbyr bare lavere grad.

Private institusjoner som tilbyr kortere yrkesrettede utdanninger: Disse institusjonene tilbyr ikke lavere grad, men kortere utdanninger.

Hvordan velge mellom institusjoner?

Dersom du ønsker å studere i Canada er det bra å orientere seg litt i landskapet. På nettet kan du finne informasjon om hvilke institusjoner som tilbyr ditt fag, men det er også viktig å vurdere hvilken type institusjon du ønsker å studere ved.

  • Ønsker du å studere ved en stor eller liten institusjon?
  • Ønsker du kort reisetid hjem til Norge? Det er langt mellom øst- og vestkysten i Canada.
  • Ønsker du å studere i en storby eller passer det bedre med en mindre by hvor det er enklere å bli kjent?
  • Ønsker du å studere i et urbant miljø, eller ønsker du kort vei til friluftsliv og vinteraktiviteter?
  • Ønsker du å studere sammen med mange internasjonale studenter, eller vil du helst være en av få?
  • Er det viktig at institusjonen har høy internasjonal prestisje, eller er det andre faktorer som er viktigere?

Dersom du ikke vet hvilken institusjon som kan interessere deg, kan det være vanskelig å komme i gang med å orientere seg. Det er også viktig å være oppmerksom på at canadiske institusjoner opererer på et marked – og en del informasjon er preget av at man henvender seg til framtidige studenter som mulige kunder. Noen hjelpemidler kan være:

Rankinger

Canada har ikke nasjonale rankinger, men Canada har flere universiteter på de internasjonale rangeringslistene over «verdens beste universiteter». Se Academic Ranking of World Universities og Times Higher Education University Rankings

Husk at rankingene ikke nødvendigvis beskriver hvor god institusjonen er innenfor det du ønsker å studere. .

Annen informasjon

Det kan virke vanskelig å finne informasjon om det canadiske utdanningssystemet ettersom det er delt mellom provinsene, og hvert universitet vil ha den beste informasjonen om de programmene som tilbys. Nettsidene til Canadian Information Centre for International Credentials (CICIC) , Universities Canada eller EduCanada er gode steder å starte prosessen.

Språk

Canadiske universitet underviser på engelsk, eller engelsk og fransk (enkelte universiteter i Ottawa), eller på fransk (Quebec-provinsen).

Lånekassen gir støtte til å språkopplæring i fransk gjennom både språkstipend og tilretteleggingsstipend .

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern