Vil du ta utdanning i Brasil?

Hvorfor Brasil?

Brasil er Norges viktigste samarbeidsland i Latin-Amerika, og de siste 10-15 årene har samarbeidet økt betraktelig. Etter EU og USA er Brasil i dag Norges største marked for eksport av varer og tjenester. De norske investeringene i Brasil er i stor grad dominert av olje og gass/maritim sektor. Norge er også en av de største bidragsyterne til Amazonasfondet.  

For å utvikle denne kontakten videre, trenger Norge flere som behersker portugisisk/brasiliansk språk og kultur. Norske myndigheter støtter samarbeid med Brasil innen høyere utdanning og forskning, og en rekke samarbeidsprosjekter er etablert de siste årene. Brasilianske myndigheter er også aktive i å støtte internasjonalt samarbeid.  

Høyere utdanning i Brasil

Brasilianske høyere utdanningsinstitusjoner driver som hovedregel ikke aktiv rekruttering av gradsstudenter i utlandet. Brasilianske utdanningsmyndigheter har heller ikke støttet utviklingen av noen webportal rettet mot utenlandske studenter.

Undervisningsspråket i Brasil er portugisisk, og det er svært få engelskspråklige tilbud. Den sikreste veien til å komme inn som student i Brasil, er nok å reise som utvekslingsstudent fra din norske hjemmeinstitusjon.

Økonomi

Brasilianske høyere utdanningsinstitusjoner som er offentlig eid krever ikke skolepenger hverken fra nasjonale eller utenlandske studenter.

Private institusjoner kan kreve til dels høye skolepenger. 

Norske studenter som er tatt opp ved en brasiliansk institusjon med nasjonal godkjenning som høyere utdanningsinstitusjon, vil kunne regne med støtte fra Lånekassen. Det er også mulig å få støtte til språklæring både gjennom språkstipend og tilretteleggingsstipend . Merk at første år i en lavere grads utdanning ikke teller som del av norsk lavere grad. 

Brasil er også omfattet av Erasmus +, og noen norske institusjoner vil kunne tilby Erasmus-stipend.

For andre stipend, se ANSAs nettsider .

Typer institusjoner

Universiteter (Universidades): Tverrfaglig undervisnings- og forskningsinstitusjoner som er administrativ og økonomisk selvstendige. En tredjedel av faglige ansatte må ha master- eller doktorgrad. De fleste universiteter er eid av det offentlige. Disse krever ikke skolepenger og kan være svært vanskelig å komme inn på.

Universitetssentre (Centro Universitários): Skal utvikle fremragende undervisning og virke innenfor ett eller flere kunnskapsområder. Institusjonene kan være offentlige eller private.

Høyskoler (Faculdades Isoladas/Faculdades Integradas): Dette utgjør 85 prosent av alle høyere utdanningsinstitusjoner i Brasil. De er i all hovedsak private institusjoner som tilbyr yrkesorienterte utdanninger.

Føderale institutter for utdanning, vitenskap og teknologi (Centros de Educaco Tecnológia):  Spesialiserte profesjonsinstitusjoner som også driver forskning i samarbeid med arbeidslivet.

Gradsstruktur

Lavere grad finnes i tre varianter:

  1. Bacharelado (bachelor): (4-6 år)
  2. Licenciatura: Lærerutdanning (3-4 år)
  3. Tecnologia: Yrkesrettete studier (2-3 år)

Høyere grad er delt inn i to kategorier:

  1. Lato sensu, som varer 1-2 år og fører til spesialisering, for eksempel en MBA. Gir ikke grunnlag for videre studier på doktorgrad.
  2. Strictu sensu, som fører til master- og doktorgrad.

Hvordan velge mellom institusjoner?

En håndfull brasilianske universiteter er inne på internasjonale rankinglister. Det er stor konkurranse nasjonalt om å komme inn på de offentlige institusjonene.

Dersom du ikke vet så mye om høyere utdanning i Brasil, kan det være vanskelig å komme i gang med å orientere seg. Den beste hjelpen får du fra norske institusjoner som samarbeider med en eller flere brasilianske institusjoner. Du kan finne oversikt over dette på institusjonenes hjemmesider.  
Andre hjelpemidler kan være:
Rankinger

«Ranking Universitario Folha RUF» utarbeides hvert år av storavisen Folha de São Paolo. Institusjonene er presentert med initialer, men klikk og du finner hele navnet. Den inkluderer også en ranking av fagmiljø.
Som med alle rankinger vil vi advare om at det godt kan være gode miljøer som ikke har kommet med blant de beste, mens andre institusjoner har enkelte miljøer som kanskje ikke burde vært ranket blant de beste. Rankingen er likevel mye brukt i Brasil og kan være en hjelp til å orientere seg om institusjoner som holder god kvalitet.

Annen informasjon

Pålitelig informasjon til brasilianske studenter og deres foreldre finnes på denne nettsiden , som er utarbeidet av det brasilianske utdanningsdepartmentet. Her er det mulig å finne hvilke kurs som tilbys ved det enkelte universitet. Det er også mulig å få hjelp fra Den norske ambassaden i Brasilia.

Lære portugisisk i Brasil

Sjekk den enkelte institusjons hjemmeside for å se hvilket tilbud de har for portugisiskkurs for tilreisende studenter. Du kan få god støtte til språkopplæring fra Lånekassen gjennom både språkstipend og tilretteleggingsstipend .

Jeg vil reise på utveksling til Brasil

Ønsker du å reise på utveksling til Brasil, må du først sjekke hvilke avtaler ditt lærested i Norge har med brasilianske utdanningsinstitusjoner. For å kunne reise på utveksling stilles det vanligvis krav om at du har avlagt 60 studiepoeng ved ditt lærested. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved din institusjon for informasjon om avtaler med Brasil.

Det er mulig å ta delstudier i Brasil selv om ditt lærested ikke har en etablert avtale med en brasiliansk institusjon som du ønsker å studere ved. Da må du be ditt lærested om forhåndsgodkjenning av delstudiet som del av din norske grad. Det er også en forutsetning for å få studiestøtte fra Lånekassen at du har slik forhåndsgodkjenning.

Norske universiteters utvekslings- /samarbeidsavtaler med Brasil

Norske universiteter og høgskoler har innledet samarbeid med en rekke brasilianske universiteter og høgskoler.  For full informasjon om hvilke samarbeidsavtaler som er aktive, må du kontakte din egen norske institusjon.  Kanskje kan du også bidra til at forbindelser gjenopplives eller at nye relasjoner skapes.

Språk

Undervisningsspråket i Brasil er portugisisk. Brasilianske universiteter som er engasjert i internasjonalt samarbeid vil som oftest ha et kurstilbud i portugisisk for innkommende studenter. Om du allerede kan en del spansk eller fransk eller et annet romansk språk, vil overgangen til portugisisk gå lettere.

Språkkunnskaper testes gjennom  O Certificado de Proficiencia em Lingua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) .  Flere europeiske land er involvert i dette, men ikke Norge eller de nordiske landene.

Bolig

Det er vanlig at brasilianske institusjoner hjelper sine utvekslingsstudenter med å finne et sted å bo.

Oppholdstillatelse

Informasjon om oppholdstillatelse finnes på Universitetet i Oslo sine sider.

Utdanning i Brasil

  • I 2017 var det 30 norske delgradstudenter i Brasil
  • Det finnes fire kategorier høyere utdanningsinstitusjoner
  • Det  finnes rundt 2400 offentlige og private høyere utdanningsinstitusjoner 

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern