Vil du ta utdanning i Australia?

Hvorfor Australia?

Australia tiltrekker mange norske studenter, og er et svært viktig utdanningssenter spesielt i regionen.

Australske institusjoner driver aktiv rekruttering av studenter på det norske utdanningsmarkedet, og mange australske institusjoner er representert gjennom agenter i Norge.

Høyere utdanning i Australia

Det finnes en guide på nett til høyere utdanning i Australia som er rettet mot utenlandske studenter, Future Unlimited.   Denne siden er laget av australske myndigheter. Mer utfyllende informasjon finner du på The Good Universities’ Guide fra forlaget Hobson. Dette er en veileder rettet mot australske studenter, som inneholder omfattende informasjon som også kan være nyttig for utenlandske studenter.

Økonomi

Det australske systemet for høyere utdanning er hierarkisk, med tradisjonelle forskningsuniversiteter på toppen. De aller fleste institusjoner blet etablert av det offentlige, men drives nå i økende grad som private institusjoner selv om de fortsatt mottar store tilskudd fra myndighetene. Det finnes både kommersielle og ikke kommersielle private høyere utdanningsinstitusjoner. Alle institusjoner, - private som offentlige, krever skolepenger. 

NOKUT samarbeider med Lånekassen om oversikter over hvilke institusjoner som er godkjente (akkrediterte). Norske studenter som er tatt opp ved en australsk akkreditert institusjon, vil kunne regne med støtte fra Lånekassen. 

For andre stipend, se ANSAs nettsider. 

Typer institusjoner

Universiteter: For at en australsk institusjon skal kunne kalle seg universitet, må den drive med forskning.

Høyskolenivå: College kan være en selvstendig institusjon, eller det kan være underlagt et universitet (University College). Det finnes også en rekke institusjoner kalt colleges eller institutes som primært tilbyr undervisning på videregående nivå, samtidig som de har tilbud som tilhører høyere utdanning. Mange institusjoner er spesialiserte.

Gradsstruktur

Bachelorgrader er vanligvis tre år, men kan også være fireårige. 

Mastergrader er vanligvis på ett eller to år.

Se nettsiden til NOKUT for mer informasjon, det finnes også andre typer grader.

Hvordan velge mellom institusjoner?

Oftest er det blant de tradisjonelle universitetene vi finner de som kommer høyt på internasjonale rangeringslister over «verdens beste universiteter». Se Academic Ranking of World Universities og Times Higher Education World University Rankings . Flere er også inne på den såkalte tilleggsstipendlisten hos Lånekassen.

Dersom du ikke vet hvilken institusjon som kan interessere deg, kan det være vanskelig å komme i gang med å orientere seg. Australske institusjoner er avhengige av skolepenger, og det er verdt å huske på at informasjonen kan være preget av at dette også er markedsføring. Utdanning koster, derfor er det vel verdt å bruke tid på å sette seg inn i hva det er man får for pengene. Noen hjelpemidler kan være:

Rankinger

Det finnes i hovedsak ikke australske rangeringer av universiteter. Et unntak er The Good Universities’ Guide, som gjør gjør noen sammenligninger av institusjoner. Myndighetene i australia henviser til de internasjonale rankingene ARWU , QS og Times Higher Education.

Annen informasjon

Offentlig statistikk kan være en hjelp når du har kommet fram til hvilke kurs du kan være interessert i. En nyttig kilde er Quality indicators for learning and teaching (QILT). Dette er en sammenstilling av informasjon som skal gjøre det mulig å sammenligne informasjon om kursene ved alle institusjoner. QILT er tilrettelagt fra det offentlige med tanke på potensielle studenter, både australske og utenlandske.

Spesielt for Australia

Norske studenter har hatt problemer med å få godkjent sykepleierstudier i Australia. Se nettsidene til Helsedirektorate t for mer informasjon.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern