– Økt forståelse og respekt på tvers av kulturer og landegrenser kommer bare til å bli viktigere framover, sier Anne Christine Johannessen. (Foto: UiB)

Utenlandsopphold gir personlig og faglig utvikling

– Et studieopphold utenlands er en bekreftelse på at du er åpen, initiativrik og villig til å gjøre noe ekstra. Dette er kvaliteter som gjør deg ekstra attraktiv i arbeidslivet etterpå, sier Anne Christine Johannessen.

Johannessen er viserektor for internasjonalisering på Universitetet i Bergen (UiB).

Sammen med resten av toppledelsen på UiB ivrer hun for at flest mulig studenter skal benytte seg av de gode mulighetene som finnes til å ta et studie- eller praksisopphold utenlands.

Et faglig løft

– Læringsutbyttet er todelt: Det er en faglig side, selvfølgelig. Men så er det en viktig personlig side også.

Det faglige først. Man bør reise ut for å få faglig kunnskap som man ikke kan få hjemme, mener Johannesen. I alle fall må det være minst like høy faglig kvalitet som ved hjemmeinstitusjonen.

– Du kan reise til verdensledende læresteder omkring i verden, og få et stort faglig løft. Men du kan også velge å dra til læresteder som ikke nødvendigvis ligger så høyt på internasjonale rankinglister, men som kanskje har en helt annen tilnærming til faget enn oss. Også det kan gi veldig stort læringsutbytte, understreker Johannessen.

– Du får også et internasjonalt nettverk som kan være viktig for videre karriere.

Økt forståelse og respekt

I tillegg kommer viktig språk- og kulturlæring.

– Samme hvor du drar, er ett sikkert: Norsk kommer ikke til å være hovedspråket ditt lenger. Du kommer til å praktisere et annet språk, og lære det bedre. Akkurat det er en tilleggsverdi i seg selv.

Også den kulturelle læringen er en tilleggsverdi, slik Johannessen ser det.

– Du kommer til å oppleve andre kulturer og tenkemåter, og det gjør noe med deg. Kanskje føler du større takknemlighet for Norge og det gode livet vi har. Sannsynligvis får du også økt flerkulturell forståelse og respekt, og du blir mer av en verdensborger.

– Økt forståelse og respekt på tvers av kulturer og landegrenser kommer bare til å bli viktigere framover, tror Johannessen.

Vokser som person

I tillegg kommer den personlige utviklingen som følger med et utenlandsopphold.

– Du reiser ut alene og må ta ansvar for deg selv i stort smått. Du må ta initiativ for å finne ut hvordan du skal ta deg frem. Du må initiativ overfor andre også. Du blir tvunget til å teste ut din egen styrke.

– Det gir økt selvstendighet å reise ut og erfare at man faktisk klarer seg, understreker Johannessen.

Du skal bare vinne

UiB-ledelsen har vært interessert i å finne ut hva som hindrer studenter i å ta et utvekslingsopphold utenlands og hva UiB eventuelt kan gjøre noe med. Ambisjonen har vært klar: Å fjerne hindringer og legge til rette for utveksling.

– Vi har nå vedtatt en handlingsplan for internasjonalisering, og den slår fast noe viktig: Alle studieprogrammer skal ha et klart definert semester hvor studentene kan dra utenlands. Det betyr at timeplanene må legge reelt til rette for utveksling og at studentene ikke skal risikere å gå glipp av noe faglig mens de er ute. Målet er at du som student ikke skal tape noe ved å reise ut, bare vinne.

– De vitenskapelig ansatte må også oppmuntre studentene til å reise ut, understreker Johannessen.

Minst 40 prosent skal ut

UiB oppretter også et eget internasjonalt senter for å forbedre informasjonen om muligheter til studier utenlands, og lanserer snart en internasjonal studentportal med samme formål.

– I dag tar rundt 30 prosent av våre studenter et studie- eller praksisopphold utenlands i løpet av studiene. Målet vårt er ambisiøst: Innen 2022 skal minst 40 prosent av studentene våre ha et utenlandsopphold på minst tre måneder.

Tekst: Runo Isaksen/SIU

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2022
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern