– Vi ser tydelig at studentene som reiser ut får økonomifaglig utbytte og dessuten bedre språk- og kulturforståelse, sier Sunniva Whittaker, prorektor ved NHH. (Foto: Eivind Senneset/NHH)

Utenlandsopphold: Bare må ha det

– Vi opplever at utvekslingsopphold utenlands nå er en «hygienefaktor», noe dagens unge bare må ha. Har du det ikke, mangler du noe helt sentralt, sier Sunniva Whittaker, prorektor ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– De som er studenter i dag, skal senere ut i et næringsliv som preges mer og mer av globalisering. Da trengs språkkunnskaper, kulturforståelse og kjennskap til andre land, utdyper Whittaker.

Hun mener at internasjonal erfaring blir viktigere og viktigere nå som arbeidsmarkedet endrer seg. Det blir viktigere å skaffe seg et fortrinn, noe internasjonal erfaring gir.

Ifølge henne ligger det også i økonomifagenes natur å legge til rette for internasjonale erfaringer.

– Vi vet at arbeidsgivere både her hjemme og ute vektlegger internasjonal erfaring. Derfor er også internasjonalisering et satsingsområde i NHHs strategi, sier Whittaker. Hun viser til at norske selskaper orienterer seg stadig mer globalt, og at markedet er stadig mer globalt.

Du blir mer fleksibel 

Like fullt: Vi lever i omskiftelige tider og det er vanskelig å spå sikkert om hva slags kompetanse som trengs i arbeidslivet framover, påpeker prorektoren.

– Ett er i alle fall sikkert: Evnen til å være fleksibel og tilpasningsdyktig vil bli viktig. Og det oppnår du ved utenlandsstudier, hvor du hele tiden må forholde deg til folk med ulike bakgrunner, kulturer og synspunkter.

Mer kreativ også

Whittaker trekker fram flere tilleggsverdier man får ved å ta studie- eller praksisopphold utenlands. Forskning viser at slike studenter ikke bare blir mer åpne, fleksible og tolerante enn andre studenter. De blir mer kreative også.

– Å jobbe i flerkulturelle team utløser kreativitet, viser forskning. De som har studert ute, skaper oftere nye bedrifter og produkter enn andre studenter, sier Whittaker.

Nyttige nettverk

I framtiden skal Norge leve av annet enn oljen. Andre eksportrettede næringer kommer til å bli viktige, mener prorektoren.

– Da trenger vi kandidater med kompetanse på språk og kultur, i tillegg til den rene fagkompetansen. Og som dessuten er grunnleggende fleksible og kan tilpasse seg nye arbeidsmetoder, bedrifter, land og kulturer.

– Et utenlandsopphold gjør deg mindre redd for endringer og mer omstillingsdyktig, sier Whittaker.

Hun fremhever også viktigheten av internasjonale nettverk.

– Når du studerer utenlands, blir du kjent med folk som senere kommer til å jobbe i lignende stillinger som deg selv, og i mange ulike land. Slikt kan du ha stor nytte av i hele karrieren, mener hun.

Vil sende enda flere ut

NHH er den klart mest internasjonale av alle Norges universiteter og høyskoler, om vi ser på andelen studenter som tar utenlandsopphold. Halvparten av de 942 studentene som ble uteksaminert våren 2015, har et utvekslingsopphold bak seg.

Whittaker forklarer det med at NHH har jobbet målrettet over mange år. At de har tilrettelagt studieprogrammene slik at det skal være enkelt å få til et utvekslingsopphold. At de har avtaler med om lag 170 institusjoner over hele verden.

Selv om NHH topper norgeslisten av utreisende studenter, ser hun ingen grunn til å ta av. NHH jobber med å sende ut enda flere studenter på utveksling framover.

– Ja, vi jobber stadig med å forbedre utvekslingstilbudet vårt og finne nye, gode partnere. Nå har vi begynt å legge til rette for internasjonale internships også. Dessuten jobber vi nå systematisk med å få til enda tettere kobling mellom internasjonalt forskningssamarbeid og utveksling, sier Sunniva Whittaker.

Tekst: Runo Isaksen/SIU

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2022
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern