– De kreative fagene i sin natur bryter ned landegrensene, sier Tale Vik.

Internasjonal kunst

– Mange av våre studenter har behov for å bygge nettverk ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt, med tanke på framtidig arbeidsliv. Da passer et studieopphold utenlands veldig godt inn

Det sier Tale Vik, internasjonal koordinator på Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB).

KHiB har lange tradisjoner for at store deler av studentene velger å ta et studie- eller praksisopphold utenlands som en del av KHiB-utdanningen. Tale Vik ser flere forklaringer.

Flere drar ut

– Vi har et veldig internasjonalt læringsmiljø. Store deler av studentmassen og fagstaben er rekruttert internasjonalt. Det i seg selv virker motiverende og inspirerende på studentene våre.

– Om lærerne ikke bare legger til rette for utvekslingsopphold, men i tillegg er aktive pådrivere, så gir det effekter: Flere studenter velger da å ta studie- eller praksisopphold utenlands, sier Vik.

Utvekslingsoppholdene utenlands er typisk på ett semester, noen ganger to.

Bryter ned landegrenser

KHiB har to ulike studieprogrammer: kunst og design. Særlig kunstprogrammet er internasjonalt, om lag halvparten av studentene her er utenlandske. Kunstprogrammet er også åpent og fleksibelt, mener Vik, slik at det er lett å få innpasset utveksling.

– De kreative fagene i sin natur bryter ned landegrensene. Ikke er man så sterkt avhengig av verbalt språk heller, så språkbarrierene er nok mindre her enn på andre fag, sier Vik.

KHiB har utvekslingsavtaler med rundt 85 kunsthøgskoler omkring i verden, og er aktiv i flere internasjonale nettverk. Denne aktiviteten bidrar også til å gjøre KHiB-studentene meir bevisste på at det finnes en verden utenfor Bergen og Norge, ifølge Tale Vik.

Fra 1. januar 2017 blir KHiB en del av Universitetet i Bergen.

Tekst: Runo Isaksen/SIU

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2022
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern