– Internasjonal erfaring blir enda viktigere for fremtidens arbeidsliv enn det er for dagens, sier Kristin Skogen Lund.

Internasjonal erfaring trengs

– Vi lever i en global verden. Utveksling av personer og informasjon på tvers av landegrenser øker. Internasjonal erfaring vil bli enda viktigere for fremtidens arbeidsliv enn det er for dagens.

Det sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Internasjonale markeder

I NHOs Kompetansebarometer melder bedriftene at kjennskap til andre lands kulturer og kompetanse i fremmedspråk har betydning ved ansettelser.

– Språk- og kulturkompetanse er viktig for norske virksomheter, en forutsetning for å operere i internasjonale markeder. Det danner grunnlag for nettverksbygging og bidrar til innsikt om markedsforhold og juridiske- og politiske problemstillinger i andre land, sier Skogen Lund.

Hun mener at språk- og kulturkunnskap må styrkes i norsk utdanning for å forberede dagens elever og studenter på en stadig mer globalisert verden og et mer flerkulturelt Norge.

Gir læring på mange plan

– Kunnskap om ulike kulturer og språk er viktig for forståelse og samspill. Internasjonale perspektiver i utdanningen kan stimulere til kreativitet, selvstendighet og nysgjerrighet, sier Skogen Lund.

Internasjonale perspektiver i utdanningen bør man få her hjemme, mener hun.

– Men klart: Om man tar et studie- eller praksisopphold utenlands, står man midt oppi et internasjonalt læringsmiljø og liv, og det gir viktig læring på mange plan. For NHO er det viktig at flere skoler, høgskoler og universiteter, elever og studenter, engasjerer seg i internasjonale ordninger som Erasmus+, og deler erfaringene sine med andre.

Trengs mer enn språk

Selv er hun utdannet økonom, med bachelor Universitetet i Oregon, USA. Mastergraden har hun fra INSEAD Fontainebleau utenfor Paris, Frankrike.

– Det ideelle er en dobbeltkompetanse: I tillegg til språk- og kultur, vil fagkompetanse alltid være nødvendig. Det er få jobber i norsk næringsliv hvor kun språk- og kulturkompetanse etterspørres, understreker NHO-direktøren.

Tyskland og BRIKS

NHO mener det særlig viktig at norsk utdanning samarbeider med land som er viktige for næringslivet.

– Flere elever og studenter bør orientere seg mot Tyskland, vår største handelspartner. Det er problematisk at norske skoleelever velger bort tysk til fordel for spansk som andre fremmedspråk, sier Skogen Lund.

NHO-direktøren viser til at også fremvoksende økonomier som Brasil, Russland, India og Kina er viktige markeder for norske selskaper, og at de satser tungt for utdanning og forskning.

Fakta
Kristin Skogen Lund har hatt en rekke topplederstillinger i norsk næringsliv. Hun var administrerende direktør i Aftenposten 2007-2010, deretter konserndirektør i Telenor frem til 2012.

Siden 2012 har hun vært administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Tekst: Runo Isaksen/SIU

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern