– Ikke en eneste arbeidsplass vil bli upreget av at vi lever i en globalisert verden. Så benytt anledningen til å ta ett eller flere semestre ute mens du er student, oppfordrer Marit Warncke i Bergen næringsråd.

Et studieopphold utenlands veier tungt

– Internasjonal erfaring fra studietiden er en fordel samme hvor du senere skal jobbe, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen næringsråd.

Bergen næringsråd (BN) er en privat medlemsorganisasjon som jobber for å sikre gode vekstvilkår for næringslivet i bergensregionen. BN representerer 3000 medlemmer fra alle typer bransjer.

De største næringene i regionen er internasjonalt rettet, understreker Marit Warncke.

– Næringslivet vårt etterspør kandidater som har hatt studie- eller praksisopphold utenlands. Våre bedrifter opererer over hele verden, det gjelder ikke minst innen store næringer som shipping, sjømat og olje/gass. I flere av de store bedriftene er også arbeidsspråket engelsk, sier Warncke.

Språk er makt

Hun er opptatt av at dagens studenter bør benytte seg av de gode mulighetene til å ta et studie- eller praksisopphold utenlands.

– Å treffe og få jobbe sammen med folk fra andre land og kulturer, er så lærerikt i seg selv. Ta ett semester ute, gjerne flere, er hennes råd.

– Bare språklæringen et utenlandsopphold gir, er så viktig. Språkkompetanse er en reell mangel i næringslivet. Det gjelder tysk og fransk, men også engelsk. Vi nordmenn tror kanskje at vi er gode i engelsk, men tro meg: Ting ser annerledes den dagen du sitter i knallharde forhandlinger og alt går på engelsk. Språk er makt.

Åpen og engasjert

Når næringslivet intervjuer og ansetter, ser de etter mer enn karakterer på et vitnemål, understreker Warncke.

– Da ser vi på hele personen, også det han eller hun har gjort utenom studiene, og slikt som engasjement og motivasjon. At du har studert utenlands, viser også at du er åpen og har «drive» og engasjement.

Internasjonal karriere

At de store vestlandsbedriftene er internasjonalt rettet, innebærer også store muligheter for å få reise i jobben. Ofte er det overraskende vanskelig å motivere nordmenn til å reise ut, er Warnckes erfaring. Hun var direktør i Falck Nutec i en årrekke før hun kom til Bergen næringsråd i 2007.

– Internasjonal erfaring fra studiene er en fordel også sånn sett, for da har du allerede vært ute og blitt modigere. Nordmenn flest er veldig trygghetssøkende. Vi trenger å strekke oss litt lengre.

– Som student ligger alt til rette for å ta de første stegene på en internasjonalt orientert karriere: Finansieringssystemet er godt, universitetene og høyskolene har utvekslingsavtaler, så alt er ordnet, sier Warncke.

Hun viser til at også kultursektoren er sterkt internasjonalt rettet. Det samme er helsesektoren her hjemme, hvor stadig flere både ansatte og pasienter har flerkulturell bakgrunn. I internasjonale miljøer er språk- og kulturkompetanse nøkkelen, slik Warncke vurderer det.

EU er viktigst

Noen land og regioner er viktigere for næringslivet enn andre, men slikt kan endre seg ganske fort. Warncke fremhever Asia med Kina i spissen, Sør Amerika og EU-landene.

– EU er Norges klart største handelspartner. Sånn sett er det særlig tre språk jeg vil anbefale for de språkinteresserte: Tysk, fransk og engelsk.

Lærdom fra USA

Selv har Marit Warncke embetseksamen i psykologi fra Universitetet i Bergen. Da hun studerte, var det slett ikke lagt til rette for studie- eller praksisopphold utenlands.

– Hadde muligheten til et utenlandsopphold vært der, hadde jeg grepet den med begge hender. I studietiden er du ikke bundet opp til mange forpliktelser hjemme. Det kommer aldri igjen en tid hvor du får så mye ut av et utenlandsopphold, som studietiden. Dagens ordninger er jo fantastiske, og jeg oppfordrer dagens studenter til å benytte seg av dem.

Rett etter studiene, derimot, som seniorforsker i Nutec, tok hun et forskningsopphold ved det anerkjente Stanford-universitetet og ved NASA Ames Research Center i California, USA. Det varte i nesten et år, men burde vart lengre, synes hun selv. Selv om hun «dro med en tre måneder gammel baby under armen».

– Jeg jobbet i flere forskningsprosjekter, og kom hjem til Norge med masse ideer. Noen av ideene ble til store prosjekter på Nutec. Så ja, jeg lærte masse, faglig sett. Og så er det alle de større og mindre praktiske tingene, som man vokser på å brynes på å finne ut av: Finne et sted å bo, håndtere trafikken, føle seg isolert. Og ikke minst kom selve språkkompetansen, da.

Tekst: Runo Isaksen/SIU

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2022
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern