– Erasmus-studenter lærer å bli fleksible, ta ting som de kommer og ikke være redde for å prøve noe nytt, sier Jannecke Wiers-Jenssen. (Foto: NIFU)

Dra ut, få internasjonale jobber

– Norske studenter som studerer utenlands får mer internasjonale jobber enn andre studenter. De jobber oftere i internasjonale bedrifter, har flere arbeidsreiser utenlands og bruker oftere fremmedspråk i arbeidet.

Det sier Jannecke Wiers-Jenssen, førsteamanuensis på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun har gjort en rekke studier om studenter som tar utenlandsopphold, overganger fra studier til jobb, og studiekvalitet.

– Norske studenter som studerer utenlands finner også oftere jobb utenlands enn andre studenter, legger hun til.

Kjapt i jobb, tjener bedre

Hun skiller mellom studenter som tar hele graden utenlands og de som tar deler av graden utenlands.

De siste, deriblant Erasmus-studenter, gjør det spesielt godt når man ser på overgangen fra studier til arbeidsmarked.

– Delstudier utenlands, som Erasmus+, gir flust av fordeler og få ulemper. Disse kandidatene kommer fortere i jobb enn alle andre studenter. De tjener også litt bedre enn de som har all utdanning fra Norge, sier Wiers-Jenssen.

Gode stipendordninger

Hun mener at en hovedgrunn til at de som tar deler av studiene utenlands kommer kjapt i jobb, er at deres utenlandsstudier blir en del av et norsk vitnemål.

– Dermed er det lett å se hva de har studert, og arbeidsgivere slipper å bli forvirret. Svenske undersøkelser viser at arbeidsgivere foretrekker både-og-studenter, altså slike som har studert ute og hjemme.

– Stipendordningene er gode i Erasmus+, så flere studenter burde virkelig benyttet seg av mulighetene, mener Wiers-Jenssen.

Det lille ekstra

Wiers-Jenssen har intervjuet studenter under og etter utenlandsopphold. Hovedbildet er tydelig: Det store flertallet oppgir at utenlandsoppholdet har innfridd forventningene – eller overgått dem.

– Personlig vekst skiller seg ut som det aller tydeligste funnet, når studentene selv evaluerer oppholdet. De er i nye miljøer, får bryne seg på mye nytt, og får banebrytende opplevelser.

– Erasmus-studenter lærer å bli fleksible, ta ting som de kommer og ikke være redde for å prøve noe nytt. I tillegg blir de bedre kjent med nye språk og kulturer, noe som er en uvurderlig ekstrakapital. Dessuten får de venner for livet, sier Wiers-Jenssen.

– Studier utenlands er å slå to fluer i ett smekk. Studentene får en god utdanning, spennende opplevelser og unike, internasjonale erfaringer som gjør at de har noe ekstra.

Flere ønsker å dra ut

– Hva skal til for at flere norske studenter drar ut på Erasmus-opphold?

Wiers-Jenssen viser til undersøkelser hvor norske studenter svarer på spørsmålet: «Er du interessert i utenlandsopphold?» Svært mange er svært positive, men langt færre reiser likevel ut.

– Dette handler om hvor godt lærestedene i praksis legger de til rette for studieopphold utenlands. Vi vet at dette varierer mye. Det er viktig at studentene spores inn på mulighetene tidlig i studiene, og at det lages «luker» i studieløpet slik at det er tid og reelle muligheter til å ta et halvt år utenlands uten å tape studiepoeng, sier Jannecke Wiers-Jenssen.

Foruten stillingen som førsteamanuensis på Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus, har hun også bistilling som forsker på NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning).

Tekst: Runo Isaksen/SIU

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2022
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern