Etter utdanninga

Du får mykje att for å ta eit semester eller meir i utlandet: flust med nye opplevingar og kunnskap om ein heilt ny kultur og eit anna språk, men også mykje meir.

Arbeidslivet treng slike som deg, folk som har internasjonal erfaring. Nedanfor kan du lese om forskarar og bedriftsleiarar som utdjupar dette: Det er viktig at du tek eit utanlandsopphald, for det skjer noko med heile deg. Eit utanlandsopphald gjer deg også meir attraktiv på arbeidsmarknaden.

 

Utanlandserfaring skaper fleire gründerar

Studie- eller praksisopphald utanlands aukar sjansen for å bli gründer og reduserer risikoen for å bli arbeidsledig, viser ein stor europeisk studie.
Les meir om korleis utenlandserfaring skaper fleire gründere. 

Dra ut, få internasjonale jobber

– Norske studenter som studerer utenlands får mer internasjonale jobber enn andre studenter. De jobber oftere i internasjonale bedrifter, har flere arbeidsreiser utenlands og bruker oftere fremmedspråk i arbeidet.

Det sier Jannecke Wiers-Jenssen, førsteamanuensis på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har gjort en rekke studier om studenter som tar utenlandsopphold, overganger fra studier til jobb, og studiekvalitet.

– Delstudier utenlands, som Erasmus+, gir flust av fordeler og få ulemper. Disse kandidatene kommer fortere i jobb enn alle andre studenter. De tjener også litt bedre enn de som har all utdanning fra Norge, sier Wiers-Jenssen.

Les mer her om hvorfor norske studenter som studerer utenlands får mer internasjonale jobber. 

Internasjonal erfaring trengs

– Vi lever i en global verden. Utveksling av personer og informasjon på tvers av landegrenser øker. Internasjonal erfaring vil bli enda viktigere for fremtidens arbeidsliv enn det er for dagens.

Det sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Kunnskap om ulike kulturer og språk er viktig for forståelse og samspill. Internasjonale perspektiver i utdanningen kan stimulere til kreativitet, selvstendighet og nysgjerrighet, sier Skogen Lund.

Les mer her om at internasjonal erfaring trengs. 

Utenlandsopphold gir personlig og faglig utvikling

– Et studieopphold utenlands er en bekreftelse på at du er åpen, initiativrik og villig til å gjøre noe ekstra. Dette er kvaliteter som gjør deg ekstra attraktiv i arbeidslivet etterpå, sier Anne Christine Johannessen. Hun er viserektor for internasjonalisering på Universitetet i Bergen (UiB).

Les mer her om utenlandsopphold gir personlig og faglig utvikling

Studier utenlands ble helt retningsgivende

– Mine utenlandsstudier har blitt helt retningsgivende for livet mitt, både i NRK og privat, sier NRK-kjendisen Hege Moe Eriksen.

Som 16-åring dro hun til den franske storbyen Lyon, for å ta videregående skole. Etter tre år i Lyon snakket hun flytende fransk. Da dro hun videre til Spania, for å lære seg spansk og danse flamenco. Senere ble det også arabiskstudier i Ramallah. I dag er Hege Moe Eriksen kjent som programleder for NRKs utenriksmagasin Urix. Dit kom hun i 2014, etter å ha vært NRKs Europa-korrespondent i Brussel i flere år.

– Hver eneste dag har jeg direkte nytte av å ha studert utenlands. Som journalist skal du være ute i felt, treffe folk og orientere deg raskt. Med bare engelsk kommer du alltid til kort. Jeg kan kommunisere direkte, uten det filteret som en tolk er. Jeg skjønner mer av hva som skjer. Kompetanse i flere språk er alfa omega for en utenriksjournalist, sier Moe Eriksen.

Les mer her om studier utenlands ble helt retningsgivende.

Utenlandsopphold: Bare må ha det

– Vi opplever at utvekslingsopphold utenlands nå er en «hygienefaktor», noe dagens unge bare må ha. Har du det ikke, mangler du noe helt sentralt, sier Sunniva Whittaker, prorektor ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– De som er studenter i dag, skal senere ut i et næringsliv som preges mer og mer av globalisering. Da trengs språkkunnskaper, kulturforståelse og kjennskap til andre land, utdyper Whittaker.

Hun mener at internasjonal erfaring blir viktigere og viktigere nå som arbeidsmarkedet endrer seg. Det blir viktigere å skaffe seg et fortrinn, noe internasjonal erfaring gir.

Les mer om utenlandsopphold: bare må ha det.

Internasjonale erfaringer trengs

– Internasjonale selskaper foretrekker studenter med internasjonal erfaring. Studenter med internasjonal erfaring foretrekker internasjonale jobber.

Det sier Eva Fagernes, HMS-direktør i energiselskapet GDF SUEZ E&P Norge, som har hovedkontor i Paris og virksomhet over hele verden. Det norske hovedkontoret ligger utenfor Stavanger.

– Om jeg hadde vært student i dag, ville jeg uten tvil valgt et studieopphold utenlands. Du får mange nyttige erfaringer, vokser og blir tøffere som menneske, legger Fagernes til.

Les mer her om internasjonale erfaringer trengs.

Bedrifter jaktar på kandidatar med internasjonal erfaring

Framtidas bedrifter er stadig meir internasjonale. Og dei ser etter internasjonale talent. Då blir det å skjøne den internasjonale konteksten ein kompetanse i seg sjølv.

Det meiner Even Bolstad, dagleg leiar i HR Norge, ein medlemsorganisasjon for alle som jobbar med HR, personal og leiing i Noreg.

Les mer her om at bedrifter jaktar kandidatar med internasjonal erfaring. 

Et studieopphold utenlands teller tungt

– Internasjonal erfaring fra studietiden er en fordel samme hvor du senere skal jobbe, sier Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen næringsråd.

– Næringslivet vårt etterspør kandidater som har hatt studie- eller praksisopphold utenlands. Våre bedrifter opererer over hele verden, det gjelder ikke minst innen store næringer som shipping, sjømat og olje/gass. I flere av de store bedriftene er også arbeidsspråket engelsk, sier Warncke.

Les mer her om at studieopphold utenlands teller tungt.

Internasjonal kunst

– Mange av våre studenter har behov for å bygge nettverk ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt, med tanke på framtidig arbeidsliv. Da passer et studieopphold utenlands veldig godt inn

Det sier Tale Vik, internasjonal koordinator på Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB).

Les hele intervjuet med Tale Vik. 

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern