Vil du vite mer om utveksling?

Når du er student ved et norsk universitet eller høgskole har du mulighet til å reise på utveksling for å ta deler av studiet ditt i utlandet. Du kan enten studere ved et utenlandsk universitet eller du kan reise på et praksisopphold ved en arbeidsplass i utlandet.

Norske universiteter og høyskoler har en rekke avtaler med utenlandske universiteter og høgskoler som gjør det mulig for studenter å reise på et utvekslingsopphold. Det er også mulig å reise på utveksling uten at lærestedet du studerer ved i Norge har en avtale med det lærestedet i utlandet som du ønsker å reise til.

Hva er utveksling?

Når du reiser på utveksling, forblir du som regel student ved din hjemmeinstitusjon samtidig som du er i utlandet. Du mister altså ikke studieplassen din i Norge. Du vil som regel få en kontaktperson ved hjemmeinstitusjonen din som vil kunne svare på spørsmål og hjelpe deg både før, under og etter utvekslingsoppholdet dersom du trenger det.

Uansett om du ønsker å reise på studieutveksling eller praksisutveksling, og om det er gjennom eller utenom en utvekslingsavtale, er det viktig at du har en god dialog med universitetet eller høgskolen du studerer ved i Norge, slik at du får den informasjonen du trenger og forstår hvilke muligheter som er tilgjengelige for deg.

Når kan jeg reise ut?

For å kunne dra på utveksling må man først ha fått opptak på ett studieprogram, og som hovedregel ha gjennomført ett års studier (60 studiepoeng) før utvekslingsoppholdet starter. Ta kontakt med studieveileder ved din hjemmeinstitusjon for å få mer informasjon om hva som gjelder ved din institusjon og ditt studieprogram.

Hvor lenge kan jeg være ute?

Lengden på utvekslingsoppholdet ditt er avhengig av hva som er mulig i henhold til studieplanen på studieprogrammet ditt. Det vanlige er å være på utveksling i ett eller to semester (30-60 studiepoeng). Ta kontakt med din studieveileder ved din hjeminstitusjon for å finne ut hvilke muligheter du har.

Studieutveksling gjennom en utvekslingsavtale

Det finnes forskjellige typer utvekslingsavtaler. De forskjellige typene avtaler deles gjerne opp i to hovedtyper; avtaler gjennom internasjonale utvekslingsprogrammer og bilaterale avtaler. 

Utvekslingsprogrammer

Norske utdanningsinstitusjoner deltar som regel i to store internasjonale utvekslingsprogrammer; Erasmus+ og Nordplus. Dersom en student reiser på utveksling gjennom slike avtaler, betaler de ikke skolepenger til institusjonen i utlandet de skal studere ved, og de mottar gjerne også et Erasmus+- eller Nordplus-stipend i tillegg til annen studiestøtte (som støtte fra Lånekassen).

Bilaterale avtaler

En bilateral avtale er en enkeltstående avtale hvor en utdanningsinstitusjon (eller fakultet/institutt ved institusjonen) inngår en avtale med en utdanningsinstitusjon i utlandet som gjør det mulig for studenter å reise på utveksling mellom disse to institusjonene. Studenter som reiser på utveksling gjennom en bilateral avtale vil i mange tilfeller måtte betale skolepenger til utdanningsinstitusjonen i utlandet. Studenten vil som regel kunne motta støtte fra Lånekassen for slike utvekslingsopphold. Se mer på Lånekassen sine nettsider .

Ta kontakt med en studieveileder eller internasjonalt kontor ved din hjemmeinstitusjon for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som kan være aktuelle for deg.

Studieutveksling utenom en utvekslingsavtale

Det er mulig å reise på utveksling uten at universitetet eller høgskolen du studerer ved i Norge har en utvekslingsavtale med institusjonen i utlandet du ønsker å reise til. Dersom du ønsker å reise på utveksling på denne måten, er du større grad selv ansvarlig for å finne ut av hvor du kan studere, hvordan du søker opptak og hva som skal til for at du kvalifiserer for å studere der. Når det ikke foreligger en utvekslingsavtale må du ofte betale skolepenger, og søknadsprosessen og krav til hvilke dokumentasjon du må sende med søknaden din kan være mer omfattende enn når du skal på utveksling gjennom en utvekslingsavtale.

Dersom du vil vite mer om hvilke muligheter som finnes for deg for å reise på utveksling utenom en utvekslingsavtale, bør du ta kontakt med en studieveileder på ditt fakultet eller institutt. Det er lurt å ta kontakt med en studieveileder tidlig, slik at de får tid til å svare på spørsmålene dine før eventuelle søknadsfrister går ut.

Praksisutveksling

Studenter kan også ha mulighet til å reise på praksisopphold i utlandet. Da arbeider du ved en bedrift, organisasjon eller institusjon i utlandet. Målet er at du skal kunne tilegne deg praktiske ferdigheter, kompetanse og forståelse av hvordan arbeidslivet fungerer i andre land. For at du skal kunne reise på praksisutveksling som en del av studiet ditt, må hjemmeinstitusjonen din godkjenne arbeidet du planlegger å gjøre i utlandet som en del av graden din.

Noen universiteter og høgskoler har avtalte praksisplasser i utlandet som studentene kan benytte seg av. Ved andre institusjoner må studentene selv finne praksisplasser.

Dersom du må finne praksisplass selv, kan det gjøres på mange ulike måter. Du kan for eksempel ta kontakt med bedrifter eller organisasjoner i utlandet som du ønsker å utveksle til. Du kan også søke på praksisplasser som lyses ut, eksempelvis på www.erasmusintern.org (som drives av organisasjonen Erasmus Student Network ) eller www.iaeste.no (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience).

Praksisutveksling gjennom et utvekslingsprogram

Gjennom Erasmus+ og Nordplus kan norske studenter få ekstra stipend for å reise på praksisutveksling. Praksisutveksling gjennom Erasmus+ er utveksling til en bedrift, offentlig eller privat kontor eller organisasjon i Europa, i en periode på minimum to og maksimum tolv måneder.

Gjennom Erasmus+ er også mulig å reise på praksisutveksling i løpet av det første året etter at du har fullført graden din. En slikt praksisutveksling må også avtales og godkjennes av hjemmeinstitusjonen din, og det må gjøres i god tid før du er ferdig med graden din.

Godkjenning av utvekslingsoppholdet

Hjemmeinstitusjonen din vil normalt godkjenne det planlagte utvekslingsoppholdet før du reiser ut. Slik vet du at det du skal gjøre i utlandet kan godkjennes som en del av graden din når du kommer hjem igjen. Da trenger du ikke å bekymre deg for å komme på etterskudd med studiene dine.

Språkkurs

Mange universiteter i utlandet arrangerer språkkurs i løpet av sommeren, i forkant av semesterstart eller i løpet av semesteret. Noen universiteter tilbyr forberedende språkkurs kun til studenter som skal på utveksling til dem, mens andre tilbyr mer omfattende språkkurs som også andre studenter kan søke opptak til. Universitetene informerer gjerne om de ulike språkkursene de tilbyr på sine nettsider, og de sender også ofte ut informasjon til universiteter og høgskoler de samarbeider med i andre land. Du kan derfor godt spørre universitetet eller høgskolen du studerer ved i Norge om de kjenner til noen aktuelle språkkurs.

Gjennom Lånekassen kan du få støtte til språkkurs i forbindelse med ditt utlandsopphold både gjennom språkstipend og tilretteleggingsstipend .

Dersom du skal på utveksling gjennom Erasmus+, vil du også få mulighet til å ta en online språkkurs gjennom Erasmus+ Online Linguistic Support .

Når du reiser på utveksling, forblir du som regel student ved din hjemmeinstitusjon samtidig som du er i utlandet. Du mister altså ikke studieplassen din i Norge. Du vil som regel få en kontaktperson ved hjemmeinstitusjonen din som vil kunne svare på spørsmål og hjelpe deg både før, under og etter utvekslingsoppholdet dersom du trenger det.

Uansett om du ønsker å reise på studieutveksling eller praksisutveksling, og om det er gjennom eller utenom en utvekslingsavtale, er det viktig at du har en god dialog med universitetet eller høgskolen du studerer ved i Norge, slik at du får den informasjonen du trenger og forstår hvilke muligheter som er tilgjengelige for deg.

Når kan jeg reise ut?
 For å kunne dra på utveksling må man først ha fått opptak på ett studieprogram, og som hovedregel ha gjennomført ett års studier (60 studiepoeng) før utvekslingsoppholdet starter. Ta kontakt med studieveileder ved din hjemmeinstitusjon for å få mer informasjon om hva som gjelder ved din institusjon og ditt studieprogram.

Hvor lenge kan jeg være ute?
 Lengden på utvekslingsoppholdet ditt er avhengig av hva som er mulig i henhold til studieplanen på studieprogrammet ditt. Det vanlige er å være på utveksling i ett eller to semester (30-60 studiepoeng). Ta kontakt med din studieveileder ved din hjeminstitusjon for å finne ut hvilke muligheter du har.

Studieutveksling gjennom en utvekslingsavtale
 Det finnes forskjellige typer utvekslingsavtaler. De forskjellige typene avtaler deles gjerne opp i to hovedtyper; avtaler gjennom internasjonale utvekslingsprogrammer og bilaterale avtaler. 

Utvekslingsprogrammer

Norske utdanningsinstitusjoner deltar som regel i to store internasjonale utvekslingsprogrammer; Erasmus+ og Nordplus (vurder om vi skal lenke til SIU eller til sidene til Europakommisjonen/nordplusonline.org). Dersom en student reiser på utveksling gjennom slike avtaler, betaler de ikke skolepenger til institusjonen i utlandet de skal studere ved, og de mottar gjerne også et Erasmus+- eller Nordplus-stipend i tillegg til annen studiestøtte (som støtte fra Lånekassen).

Bilaterale avtaler

En bilateral avtale er en enkeltstående avtale hvor en utdanningsinstitusjon (eller fakultet/institutt ved institusjonen) inngår en avtale med en utdanningsinstitusjon i utlandet som gjør det mulig for studenter å reise på utveksling mellom disse to institusjonene. Studenter som reiser på utveksling gjennom en bilateral avtale vil i mange tilfeller måtte betale skolepenger til utdanningsinstitusjonen i utlandet. Studenten vil som regel kunne motta støtte fra Lånekassen for slike utvekslingsopphold. Se mer på Lånekassen sine nettsider.

Ta kontakt med en studieveileder eller internasjonalt kontor ved din hjemmeinstitusjon for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som kan være aktuelle for deg.

Studieutveksling utenom en utvekslingsavtale
 Det er mulig å reise på utveksling uten at universitetet eller høgskolen du studerer ved i Norge har en utvekslingsavtale med institusjonen i utlandet du ønsker å reise til. Dersom du ønsker å reise på utveksling på denne måten, er du større grad selv ansvarlig for å finne ut av hvor du kan studere, hvordan du søker opptak og hva som skal til for at du kvalifiserer for å studere der. Når det ikke foreligger en utvekslingsavtale må du ofte betale skolepenger, og søknadsprosessen og krav til hvilke dokumentasjon du må sende med søknaden din kan være mer omfattende enn når du skal på utveksling gjennom en utvekslingsavtale.

Dersom du vil vite mer om hvilke muligheter som finnes for deg for å reise på utveksling utenom en utvekslingsavtale, bør du ta kontakt med en studieveileder på ditt fakultet eller institutt. Det er lurt å ta kontakt med en studieveileder tidlig, slik at de får tid til å svare på spørsmålene dine før eventuelle søknadsfrister går ut.

Praksisutveksling
 Studenter kan også ha mulighet til å reise på praksisopphold i utlandet. Da arbeider du ved en bedrift, organisasjon eller institusjon i utlandet. Målet er at du skal kunne tilegne deg praktiske ferdigheter, kompetanse og forståelse av hvordan arbeidslivet fungerer i andre land. For at du skal kunne reise på praksisutveksling som en del av studiet ditt, må hjemmeinstitusjonen din godkjenne arbeidet du planlegger å gjøre i utlandet som en del av graden din.

Noen universiteter og høgskoler har avtalte praksisplasser i utlandet som studentene kan benytte seg av. Ved andre institusjoner må studentene selv finne praksisplasser.

Dersom du må finne praksisplass selv, kan det gjøres på mange ulike måter. Du kan for eksempel ta kontakt med bedrifter eller organisasjoner i utlandet som du ønsker å utveksle til. Du kan også søke på praksisplasser som lyses ut, eksempelvis på www.erasmusintern.org (som drives av organisasjonen Erasmus Student Network ) eller www.iaeste.no (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience).

Praksisutveksling gjennom et utvekslingsprogram
 Gjennom Erasmus+ og Nordplus kan norske studenter få ekstra stipend for å reise på praksisutveksling. Praksisutveksling gjennom Erasmus+ er utveksling til en bedrift, offentlig eller privat kontor eller organisasjon i Europa, i en periode på minimum to og maksimum tolv måneder.

Gjennom Erasmus+ er også mulig å reise på praksisutveksling i løpet av det første året etter at du har fullført graden din. En slikt praksisutveksling må også avtales og godkjennes av hjeminstitusjonen din, og det må gjøres i god tid før du er ferdig med graden din.

 Godkjenning av utvekslingsoppholdet:
 Hjemmeinstitusjonen din vil normalt godkjenne det planlagte utvekslingsoppholdet før du reiser ut. Slik vet du at det du skal gjøre i utlandet kan godkjennes som en del av graden din når du kommer hjem igjen.  Da trenger du ikke å bekymre deg for å komme på etterskudd med studiene dine.

Språkkurs:
 Mange universiteter i utlandet arrangerer språkkurs i løpet av sommeren, i forkant av semesterstart eller i løpet av semesteret. Noen universiteter tilbyr forberedende språkkurs kun til studenter som skal på utveksling til dem, mens andre tilbyr mer omfattende språkkurs som også andre studenter kan søke opptak til. Universitetene informerer gjerne om de ulike språkkursene de tilbyr på sine nettsider, og de sender også ofte ut informasjon til universiteter og høgskoler de samarbeider med i andre land. Du kan derfor godt spørre universitetet eller høgskolen du studerer ved i Norge om de kjenner til noen aktuelle språkkurs.

Gjennom Lånekassen kan du få støtte til språkkurs i forbindelse med ditt utlandsopphold. Les mer om dette og hvilke type språkkurs du kan få støtte til på Lånekassen sine egne nettsider .

Dersom du skal på utveksling gjennom Erasmus+, vil du også få mulighet til å ta en online språkkurs gjennom Erasmus+ Online Linguistic Support .

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) | Copyright © 2021
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern