Nedsatt funksjonsevne og behov for tilrettelegging?

Planlegger du å ta studier i utlandet? Da er det lurt å starte planleggingen i god tid, særlig når det gjelder tilrettelegging av studiene ved ditt nye lærested. Norsk utdanningspolitikk legger til rette for at alle studenter skal kunne ta et studie- eller praksisopphold utenlands i løpet av studiene. Dette prinsippet gjelder også deg som har nedsatt funksjonsevne og behov for tilrettelegging.

Start tidlig

Hva er nøkkelen til et vellykket opphold utenlands? Jo, at du melder fra om dine behov tidlig i prosessen. Kontakt studieveilederen din og besøk Internasjonalt kontor eller internasjonalt ansvarlig på lærestedet ditt. Da blir det tid til å finne frem til gode løsninger i samarbeid med det lærestedet som skal ta imot deg som utvekslingsstudent.

Alle norske læresteder har dessuten en eller flere personer som jobber spesielt med studenter som har behov for tilrettelegging, så kontakt dem også.

Vær åpen

Det kan være vanskelig å være åpen om sin funksjonsnedsettelse. Det finnes en veileder om åpenhet som kan være til hjelp for deg. Veilederen er laget av AHEAD (Association for Higher Education Access and Disability).

NAV

Har du ytelser fra NAV? Kontakt i så fall NAV Internasjonalt for å avklare hvordan studier i utlandet virker inn på dine rettigheter til ytelser fra folketrygden. Du finner også mer informasjon på NAVs nettsider.

Personlig assistent

Trenger du brukerstyrt personlig assistent? Det er kommunene som har plikt til å tilby personlig assistanse og som fatter vedtak. Det er derfor viktig at du tidlig i planleggingen tar kontakt med din kommune for mer informasjon. Det er noe varierende praksis på i hvilken grad kommunene gir støtte til brukerstyrt personlig assistanse under studier i utlandet.

Valg av studieland og lærested

Hvor vil du studere? Det er viktig at du tidlig gjør deg kjent med hvilke læresteder utenlands ditt lærested har avtaler med. Dette vil gjøre hele søknadsprosessen enklere, gi flere stipendmuligheter samt bedre tilgang til råd og veiledning.

Det kan også være lurt å bruke litt tid på å finne ut om kulturelle forhold, holdninger og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne. En god start er å lese erfaringsrapporter fra andre studenter som har vært i det landet du planlegger å dra til.

Mapability
NTNUs rapportdatabase
SIUs studentintervjuer

Finansiering av tilrettelegging 

Lånekassens ekstrastipend
Lånekassen har et eget ekstrastipend til studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av en funksjonsnedsettelse. Dette ekstrastipendet kan du som hovedregel beholde under utvekslingsopphold i utlandet.

Kontakt Lånekassen for mer informasjon om hva du må gjøre for å beholde ekstrastipendet under utenlandsoppholdet.

Tilretteleggingsstipend i Europa: Erasmus+

Alle utdanningsinstitusjoner som deltar i Erasmus+ har forpliktet seg til å legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Nesten alle norske læresteder deltar i Erasmus+.

Studenter med tilretteleggingsbehov som drar på Erasmus+-opphold i Europa, kan ha rett på Erasmus+ tilleggsstipend. Midlene skal dekke dokumenterte ekstrautgifter ved funksjonsnedsettelser, kroniske sykdommer eller andre tilretteleggingsbehov (ved dysleksi, for eksempel). Du må legge fram legeerklæring som del av søknaden.
Les mer om Erasmus+ tilretteleggingsbehov her.

Legater og stiftelser

Det er i tillegg mange legater og stiftelser som yter ulike stipender. Oftest er det ikke spesifisert at stipendet er rettet mot studenter med behov for tilrettelegging eller gjelder studier i utlandet. Vi anbefaler likevel at du i søknaden også beskriver eventuelle ekstrakostnader du har som følge av funksjonsnedsettelsen og behov for tilrettelegging.

Klikk her for en god oversikt over mulige stipender.

Stiftelsen Sofies Minde ANSA yter et særskilt stipend til studenter med bevegelseshemming, og som tar bachelor- eller mastergradsstudier i Norge eller i utlandet.

Forsikring

Er du forsikret? Det er viktig at du har en forsikring som gjelder lengre opphold i utlandet. Sjekk derfor reisevilkårene i dine forsikringer før du drar. 

ANSA tilbyr reiseforsikring.

NSO tilbyr både reise-, innbo- og ulykkesforsikringer for studenter.
Skal du på praksisopphold utenlands? Da trenger du også ulykkes- og ansvarsforsikring.

Støtte og kontaktpersoner

Blir du litt urolig med tanken på å bo og studere i et helt nytt land? Som student med nedsatt funksjonsevne kan du oppleve små eller store utfordringer under oppholdet i utlandet som gjør at du trenger noen å snakke med. Med ANSAs sosialrådgivere kan du ta opp praktiske, følelsesmessige, studierelaterte eller helsemessige utfordringer. ANSA arrangerer også mange sosiale aktiviteter for at norske studenter raskt skal bli kjent med andre studenter og bli del av studentmiljøet på sitt nye studiested.

Når du skal studere i utlandet kan det altså være nyttig å være medlem i ANSA.

Reiser du som Erasmus+-student? I så fall kan også det lokale ESN-kontoret være en god støttespiller. ESN står for Erasmus Student Network.

Ressurser

Internasjonal seksjon ved ditt lærested bistår alle studenter med informasjon, råd og veiledning i forbindelse med utenlandsstudier.

Tilretteleggingstjenesten ved Studentservice bistår studenter med behov for tilrettelegging av studiesituasjonen.

Studentintervjuer

Her er et intervjuer med en student som har studert i utlandet med nedsatt funksjonsevne:

Nedsett funksjonsevne? Inga hindring!

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern