Hvorfor velge Europa?

Europa er vårt nærområde, og EØS-avtalen har betydning for så godt som alle deler av det norske samfunnet.  Norges viktigste handelspartnere er i Europa, og det er viktig for norsk næringsliv at flere har språkferdigheter og god kjennskap til europeiske land. 

Hele Europa samarbeider om utdanning

Alle land i EU/EØS regionen samarbeider om utdanning og utdanningsmobilitet. Samarbeidet landene imellom skal gjøre det lettere for europeere å søke seg jobb i andre land i EU ved at kvalifikasjonene deres anerkjennes. Samarbeidet skal også bidra til at gode ideer og ny kunnskap spres raskere. Programmet Erasmus+  gir støtte til utdanningsinstitusjoner som vil samarbeide, og til elever og studenter som reiser på utveksling. Så godt som alle norske høgskoler og universiteter er med i Erasmus+, og mange skoler.

En rekke forordninger bidrar til at dine norske utdanningspapirer godkjennes som likeverdige med tilsvarende utdanning i et annet EU/EØS land. Velger du å ta et lovregulert profesjonsstudium i Europa, f.eks. medisin, er det enklere å få det godkjent i Norge enn om du tar det i land utenfor EU/EØS.

Høyere utdanning i Europa bruker samme målestokk

Det tilbys bachelor og mastergrader i alle land, selv om noen land har beholdt andre og eldre gradssystemer ved siden av. Beregning av studiepoeng skal gjøres likt i hele EU/EØS området og karaktersystemet har samme begrunnelse, selv om bruken kan variere. Dette gjør det lettere å få godkjent eksamener tatt i et europeisk land som del av en norsk grad.

Du er velkommen

I hele EU/EØS området  legges det til rette for å ta imot internasjonale studenter. Dette gjelder både på nasjonalt nivå og ved den enkelte institusjon. Det er tilrettelagt informasjon for internasjonale søkere på web både nasjonalt og for den enkelte institusjon. Se lenkesamlingen under.

Det undervises på nasjonalspråket i alle europeiske land. I tillegg er det vanlig å finne et godt utviklet tilbud med engelskspråklig undervisning på alle nivå. Omfanget kan likevel variere mye mellom land og institusjoner.

De fleste høyere utdanningsinstitusjoner har kurstilbud for dem som vil lære nasjonalspråket. For studenter fra Norge har Statens Lånekasse for utdanning svært gode ordninger for å støtte dem som ønsker å lære seg et annet språk enn engelsk,  med tanke på å kunne gjennomføre studier i utlandet.

Det koster mindre

Hovedregelen er at studenter som kommer fra Europa/EØS avkreves de samme skolepenger som kreves fra nasjonale studenter. Offentlige institusjoner i  Norden eller Tyskland tar for eksempel ikke skolepenger fra EØS-borgere, mens andre land som Nederland, Frankrike og Spania krever noe. Engelskspråklig undervisning kan i alle land være belagt med høyere avgifter. Dette er avgifter som ikke gjelder dem som kommer som utvekslingsstudenter gjennom Erasmus (inntil ett år), der utvekslingen skjer etter avtale mellom en norsk hjemmeinstitusjon og en utenlandsk partner.

Storbritannia er et unntak; de drar grensen for å kreve høye skolepenger ved EU, det vil si at også norske studenter må betale langt mer enn de britiske. Det gis unntak fra denne regelen for Erasmus-studenter. Private institusjoner i alle de europeiske landene vil kreve skolepenger som kan være relativt høye. Enkelte driver også aktiv markedsføring inn mot det norske studentmarkedet.

Det er færre restriksjoner på mobilitet

Ingen europeiske land krever visum, og for norske studenter er det enkelt å få oppholdstillatelse.

Hvor trekkes norske studenter

En stor strøm av norske studenter går til Norden, da først og fremst Danmark, der veldig mange norske studenter tar en grad.

Svært mange norske studenter velger også land som driver aktiv rekruttering i Norge. Britiske institusjoner rekrutterer aktivt på det norske markedet. Det samme gjør sentraleuropeiske institusjoner som tilbyr kurs og/eller grader på engelsk innen helsefag. Offentlige institusjoner fra det øvrige Europa markedsfører seg omtrent ikke i Norge, selv om også de har utdanningstilbud av meget god kvalitet. Å bruke tid på å orientere seg vil uansett været en god investering for alle.

Annet

EU har bidratt til å utvikle et rangeringssystem for høyere utdanning som gjør det mulig å sammenligne programmer, U-Multirank  . Selv om det både er for få høyskoler og for få toppuniversiteter som har valgt å bli med til nå, kan det være god hjelp i å konsultere denne.

Faktaboks om norske studenter i utlandet

I 2015-16 reiste 17 448  studenter til ulandet med støtte fra Statens lånekasse

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) | Copyright © 2021
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern